19.Tvořte kruhy lásky

15. října 2010 v 15:23

Budujete kruh lásky, abyste přinášeli lásku duše, harmonii a vyšší smysl všem, s nimiž se spojujete. S každým člověkem si vytváříte ten pravý vztah.

Naučili jste se, jak se spojovat s duší, nechat obíhat světlo a energii mezi svými srdečními centry a navodit si stav lásky duše. Vyslali jste volání k Velkým bytostem a přijali jste od nich vysílání lásky do svého srdečního centra. Nyní jste připraveni učit se, jak si vytvořit srdeční spojení s mnoha lidmi najednou prostřednictvím vytváření kruhů lásky. Vytvořit si kruhy lásky jen způsob, jak vyzařovat lásku duše skupinám lidí, s nimiž jste spojení. Kruhy lásky si můžete tvořit, když jste přímo se skupinami lidí nebo kdykoli jindy, i když s nimi nejste, tak, že na ně budete myslet. Můžete tvořit kruhy lásky se svou rodinou, přáteli, sousedy nebo různými skupinami lidí, které znáte ze zaměstnání nebo jiných společenských či sportovních klubů. Kruhy lásky můžete dělat vlastně všude, kam jdete a přinášet tak lásku a být v harmonii se všemi lidmi kolem sebe. Můžete tvořit kruhy lásky a vnášet tak vyšší smysl do různých skupinových situací. Pomocí nich můžete pozvednout a rozvinout obrazce světla, které jsou mezi vámi a druhými lidmi a vnést do nich krásnější energii. Můžete se rozšířit do jednoty lásky a sjednotit se s Všeobecnou Přítomností Lásky a nabízet tuto lásku všem ostatním. Můžete pomoci každému ve skupině, kdo dokáže rezonovat s vaším vysíláním, vytvořit si vyšší, plynulejší a harmoničtější spojení s ostatními členy skupiny.

Přijímejte dary lásky, které vám nabízí vaše rodina.

Můžete dělat kruhy lásky pro všechny členy vaší rodiny a vnášet tak vyšší smysl, harmonii, mír a lásku do všech vašich rodinných vztahů. Těm, kteří jsou na to připraveni, můžete nabídnout příležitost postoupit na další úroveň probouzení srdce. Můžete nahromadit esenci lásky z minulých generací a poslat ji budoucím generacím.
Cestujte do roviny duší a prolněte se se svou duší. Rozhlédněte se po moři světla a zavolejte si k sobě duše členů vaší rodiny: dětí, rodičů, bratrů a sester, životních partnerů, prarodičů, tet, strýčku, vnoučat, neteří, synovců a tak dále. Nesnažte se určit, komu z nich patří ta která duše. Představte si všechny jejich duše, jak na vaše zavolání přicházejí a vytvářejí kolem vás kruh. Vnímejte duše všech lidí a pak věnujte pozornost jejich srdečním centrům.

Nechte obíhat energii mezi vašimi srdečními centry. Prociťujte jas lásky, zatímco pozvedá energii ze svého srdečního centra do hlavového centra a rozšiřujete svou lásku. Sledujte, jak vaše duše stimuluje skrytý bod a posiluje vaši vůli milovat všechny lidi z vaší rodiny. Přeneste energii z vašeho srdečního centra a uvolněte jakýkoli mocenský boj. Zatímco krása světla vaší duše roste, představujte si, že splývá s Všeobecnou Přítomností Lásky, která přináší lásku všem. Představte si paprsky světla vycházející ze zlaté koule vašeho srdečního centra a dotýkající se srdečních center všech, kteří kolem vás vytvořili kruh. Vy stojíte v centru tohoto kruhu. Paprsky světla vycházejí z vašeho primárního srdečního centra do srdečních center ostatních, které vytvářejí okraje tohoto kruhu. Prociťujte nad sebou Solární světlo. Přivolejte si jeho světlo a pozorujte, jak vysílá paprsek světla dolů vašim hlavovým centrem do centra srdečního. Solární světlo vychází z vašeho primárního srdečního centra a míří ke všem kolem vás a přidává své světlo do vyššího poslání všech vašich spojení. Pomáhá vaší duši vnést krásu, harmonii a lásku do obrazců energie mezi vámi a členy vaší rodiny.

Vyzařujte kvality lásky duše, jaké jsou například přijímající, rozšiřující nebo transparentní láska prostřednictvím tohoto kruhu lásky. Pomyslete na své frekvence lásky, které máte právě vy přinést lidstvu a Vyzařujte svou lásku ke všem členům své rodiny. Vyzařujte k nim lásku, kterou jste přijali od Velkých Bytosti. Představte si, jak vám každý dává povolení, že můžete být šťastní a naplnění a posílá vám svou podporu a požehnání. Pošlete jim i vy svou podporu a podržte si vizi, jako je každý ve vaší rodině úspěšný, naplněný a osvícený.

V rovině duší můžete vysílat i přijímat lásku od duší vašich předků. Zavolejte k sobě duše vašich předků a představte si, že se připojují do vašeho kruhu lásky. Posílají vám to nejlepší ze všeho, co se naučili jako duše. Přijměte jejich lásku. Jste součástí generace, kterou měli vytvořit. Otevřete se všem jejich darem lásky.

Vnímejte esenci lásky, která je specifická pro vaši rodovou linii. Ta je jedním z důvodů, proč jste si vybrali zrodit se ve vaší rodině. Zavolejte si k sobě duše budoucích generací. Vytvořte s nimi kruh lásky. Vyzařujte k budoucím generacím esenci lásky, která je součástí vaší rodové linie. Pošlete jim všechny dary lásky, které vám vaši předkové právě prodali. Představte si, že vaše rodina - minulá, současná i budoucí - vytváří nádherné obrazce světla vytvořeny kombinací světel všech vašich duší. Požádejte svou duši a Solární světlo, aby rozpustily vše, co toto složené světlo zakrývá, aby se vyjasnila esence lásky a s každou generací byla krásnější.

Vytvořte si báječné vztahy se všemi přáteli.

Můžete si vytvořit kruhy lásky také se všemi přáteli. Vaše vztahy pak budou harmoničtější, láskyplnější a budou vás více naplňovat. Zavolejte si k sobě duše všech svých současných přátel. Jste v rovině duší, Solární světlo nad vámi posílá dolů paprsek světla, ten vstupuje do vašeho hlavového centra a odtud sestupuje do vašeho srdečního centra. Z vašeho primárního srdečního centra se šíří láska a světlo ke všem vašim přátelům a vytváří kruhy lásky. Pokud máte se svými přáteli nějaké konflikty, pošlete vůli vaší duše milovat do skrytého bodu solárního plexu a přeneste energii ze svého solárního plexu do svého srdečního centra.

Rozhodněte se, že budete prožívat jas vaší duše se všemi přáteli a že zůstanete ve svém láskyplném středu bez ohledu na to, co se teď děje v jejich životech nebo v životě vašem. Vyberte si několik kvalit lásky duše, které byste chtěli ve svých vztazích prožívat s přáteli častěji a Vyzařujte jejich k nim. Může to být jas, rozšíření, láska nebo soucit. Vyzařujte ke každému také odpuštění a pocit jasu, který vychází z zvýhodněné a bezpodmínečné lásky. Vyzařujte ke všem svým přátelům lásku Velkých Bytosti, aby jim pomohli probudit jejich srdeční centra. Rozšiřte se do jednoty a prociťujte Všeobecnou Přítomnost Lásky všude kolem sebe. Tím nabízíte toto spojení každému, s kým děláte kruh lásky.

Zatímco vytváříte kruhy lásky, scházejí se k vám všichni, kdo na ni dokáží odpovědět, až jste nakonec obklopeni mnoha dušemi, které mohou vaši lásku přijmout, rezonují s ní a ladí. Se všemi svými přáteli můžete mít báječné vztahy. Zavolejte si k sobě duše všech budoucích přátel. Sledujte, jak se k vám připojují do kruhu lásky. Vyzařujte lásku každému a přijímejte lásku, která se vám vrací. Tato přijata láska zesílí lásku, kterou můžete dávat. Když děláte tyto kruhy lásky, přitahujete do svého života mnoho nových přátel, kteří budou umět přijmout a odpovědět na lásku, kterou nabízíte.

Pozvedněte pomocí kruhu lásky energii skupiny.

Kruh lásky můžete vytvářet také s jinou skupinou, ve které nějakým způsobem působíte, například s různými komunitami, spolky, sportovními, pracovními nebo církevními skupinami. K nim můžete takto vyzařovat lásku. Lidé, kteří se budou kruhu lásky účastnit, mohou být vaši spolupracovníci, sousedé, zaměstnavatelé, zaměstnanci nebo kolegové. Kruh lásky můžete dělat, když jste sami, meditujete nebo na konferencích, různých večírcích či setkáních jakéhokoli druhu.

Pracujte se solárním světlem a tvořte kruhy lásky, kdykoli se chcete spojit s nějakou skupinou lidí, vnést do ní vyšší smysl a zkrášlit obrazce světla mezi vámi a ostatními lidmi. Vytvořte kruh lásky, abyste pozvedli a rozvíjely skupinovou energii. Můžete dokonce vysílat lásku, kterou jste přijali od Velkých Bytosti, pokud cítíte, že by to bylo dobré. Můžete vytvořit kruh lásky, aby vám, jako skupině, pomohlo naplnit důvody, proč jste se sešli, jak z pohledu duše, tak z hlediska praktického života na Zemi.
Pomyslete na skupinu lidí, se kterými byste chtěli vytvářet kruh lásky. Spojte se se svou duší. Přenášejte energii mezi svými srdečními centry a vstupte do stavu lásky duše. Prociťujte jasnou, bezpodmínečnou, přijímající a transparentní lásku vaší duše. Vnímejte, jak vaše duše pozvedává, rozšiřuje, sjednocuje a spojuje všechny energie. Zesilte svou vůli milovat a přeneste energii vašeho solárního plexu do srdečního centra, abyste transformovali jakýkoliv boj o moc na lásku. Přijměte do svého srdečního centra paprsky světla ze solárního světla a Vyzařujte prostřednictvím kruhu lásky svou lásku ke všem ostatním. Představte si, že všechny vaše spojení v této skupině budou odrážet lásku, kterou jste teď schopni přijímat a vyzařovat.

Neočekávejte žádné okamžité nebo bombastické výsledky. Ale během několika příštích dnů a týdnů si všímejte jakékoliv změny v sobě nebo ve vztazích, které máte s členy skupiny. Možná dojde k úžasným změnám. Všimněte si jakýkoli posun v efektivitě skupiny, ve schopnosti lidí společně pracovat a vyjasňovat si cíle skupiny a podobně.

Když pracujete s kruhem lásky, abyste vnesli harmonii do složitého prostředí nebo situace, a přesto se nic nezlepšuje ani nemění, je jasné, že jste dali již všechnu lásku, kterou je tato skupina schopna přijmout. Budete se muset rozhodnout, zda se chcete i nadále spojovat s touto skupinou a smířit se s tím, jaká je. Nebo si můžete najít pro vaši práci jinou skupinu, která by dokázala více reagovat na lásku duše, nebo jejíž smysl bude více propojen s tím vaším.

Buďte v harmonii se všemi lidmi ve vašem sousedství a městě.

Utvořte kruhy lásky se všemi sousedy a se všemi lidmi ve vašem městě, abyste s nimi byli v harmonii. Spojte své srdeční centrum se srdečními centry lidí ve vaší ulici, ve vaší čtvrti nebo ve vašem domě. Vyzařujte lásku všem svým sousedům prostřednictvím kruhu lásky. Mentálně pošlete své požehnání svým sousedům bez ohledu na to, jak spolu vycházíte. Přejte si pro každého to nejlepší. Na chvíli se pozastavte, udělejte kruh lásky a Vyzařujte lásku duše všem sousedům při nejrůznějších příležitostech, například kráčíte po ulici nebo přicházíte domů.
Udělejte kruhy lásky s každým ve vašem městě nebo oblasti, kde bydlíte. Vyzařováním lásky duše a solárního světla prostřednictvím kruhu lásky můžete pomoci zkrášlit obrazce světla mezi vámi a dušemi všech lidí ve městě.

Duše lidí, které jsou schopny přijímat lásku, kterou vyzařuje, vám vaši lásku vrátí. Vaše láska je transparentní. Bez zastavení projde těmi, kteří jí nejsou otevření, aniž by v nich zanechávala něco ze svého zabarvení nebo cokoli z vaší vlastní osobní energie. Když děláte kruhy lásky a vyzařuje lásku všem lidem ve městě, přitahujete k sobě příležitosti potkat nové přátele, mít s lidmi lepší vztahy a naplnit část poslání vaší duše - nabízet lásku druhým.

Buďte v harmonii se vším životem, dělejte kruhy lásky, kamkoli jdete.

Tvořte kruhy lásky, kamkoli jdete, abyste přidávali světlo a lásku všem lidem kolem sebe a byly s nimi v harmonii. Udělejte kruhy lásky s lidmi, které potkáte v obchodech, v restauraci, v divadle, na letišti, v nemocnici nebo na jakémkoli jiném veřejném místě. Vytvořte kruhy lásky na semináři, na jednání nebo na jakémkoli jiném druhu setkání. Nikdy nezapomeňte si nad sebou představit Solární světlo, abyste distribuovaly energii z vyššího zdroje, než jste vy sami a vaše duše. Do svého srdce si můžete pozvat bytost lásky, aby vyzařovala tuto vysokou, jemnou lásku ostatním, zejména když jste v situacích nebo s lidmi, kde je třeba více harmonie, lásky, léčení nebo míru. Vyzařujte svou specifickou frekvenci lásky všemu lidstvo. Preciťujte Univerzální Přítomnost Lásky všude kolem sebe a nabízejte tuto energii ostatním, aby si mohli uvědomit své spojení s touto přítomností dokonalé lásky. Když děláte kruhy lásky s lidmi, můžete, ale také nemusíte vidět žádné výsledky. Někteří lidé zareagují přímo báječně, a jindy budete mít jen neurčitý vnitřní pocit rostoucí lásky, jasu a rozšíření, který vám napoví, že je vaše láska přijímána. Vytváření kruhů lásky je úžasný způsob, jak být v harmonii s vesmírem a přidávat světlo jakékoli skupině, které jste součástí.
Pamatujte si, že když se spojujete s duší, zasévat semínka lásky, které vyrostou a rozkvetou, až přijde jejich čas. Může to trvat dny, týdny nebo měsíce, než se změny, které vytváříte touto svou prací, stanou vaší skutečností. Váš vztah se ale rozhodně změní k lepšímu. Nedělejte si starosti, pokud k tomu nedojde ze dne na den. Den za dnem, v každém okamžiku děláte nové rozhodnutí, které se nakonec projeví jako viditelné, zaznamenatelné a pozitivní změny ve vašich vztazích s ostatními. Významné změny jsou obvykle kulminací tisíců drobných kroků a rozhodnutí. Buďte trpěliví a vězte, že veškerá láska duše, která vyzařuje, nakonec přinese důležité a pozitivní změny ve vašich vztazích s ostatními lidmi.

Tvořte kruhy lásky

HRA DUŠE

Z následujícího seznamu si vyberte skupinu lidí, s nimiž budete vytvářet kruh lásky:

∙ Vaše současná rodina, vaši předkové a budoucí generace.
∙ Vaši minulých, přítomných a budoucí přátelé.
∙ Skupina, které jste součástí, například lidé ve vaší kanceláři, sportovním klubu nebo církevním uskupení a tak podobně.
∙ Vaši zákazníci, klienti nebo studenti.
∙ Vaši sousedé a lidé žijící ve vaší oblasti nebo ve městě.

Udělejte kruh lásky prolnutím se se svou duší a propojením drahokamu vašeho srdečního centra s drahokamem vaší duše. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat světlo, dokud se vaše primárně srdeční centrum nerozzáří láskou. Pozorujte, jak z vašeho srdečního centra vycházejí paprsky světla a dotýkají se všech lidí ve skupině.
A dále:

1.Soustřeďte se na Solární světlo, jak prochází vaším hlavovým centrem a vychází ven ke každému člověku ve skupině a zkrášluje obrazce světla mezi vámi a ostatními.

2.Vyzařujte různé kvality lásky duše, například zesilováním, transparentní, jemnou, trvalou, přijímající a harmonizující lásku.

3.Vyzařujte lásku Velkých bytostí k členům skupiny.

4.Spojte se s Všeobecnou Přítomností Lásky a nabízejte toto spojení ostatním prostřednictvím vašeho kruhu lásky.

5.Pozvěte do svého srdce bytost lásky a Vyzařujte její jemnou, rozvinutou lásku ostatním lidem.

6.Vyzařujte lásku, která je výhradně vaše a kterou máte právě vy přinést lidstvu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.