7. Probuzení vašeho srdečního centra

5. září 2010 v 19:57

Spojíte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem vaší duše. Připojí se k vám bytost lásky.

Nyní jste připraveni průlom se se svou duší, co vám pomůže probudit vaše srdeční centrum. Začněte tím, že se vydáte do roviny duše. Zavolejte si k sobě Solární světlo a obklopte své tělo obalem z jeho záři. Vdechujte Solární světlo a nechte zklidní a projasňuje své emoce. Dodejte Solární světlo svým myšlenkám a pozorujte, jak se přeměňují na světlo. Vydechujte solární světlo a s výdechem nechte odplout i všechny staré, husté nebo méně rozvinuté myšlenky. Rozšiřte své vědomí pomocí solárního světla a cestujte do roviny duše, až se ocitnete v Chrámu osvícených.
V Chrámu vás potkává bytost světla a vede vás dovnitř, do středu jeho nádvoří. Je zde mnoho dalších bytostí světla, včetně těch, které vám pomáhaly přivolat si svou duši a přelít se s ní. Obřad probuzení vašeho primárního srdečního centra začíná.
Rozhlédněte se svým vnitřním zrakem kolem sebe a pozdravte všech ostatních, kteří sem přišli probudit své srdeční centra jako vy. Prociťujte lásku, která tady je, a krásu světla, které všichni společně svým setkáním tvoříte. Pošlete všem vaše požehnání a přání dobra. Bytosti světla žádají, aby se všichni, kteří přišli, postavili do kruhu a nechali volné místo v jeho středu. Všichni jsou nyní přestoupení hlubokým tichem. Uprostřed kruhu se objevila velmi vyspělá bytost. Sestoupila sem z vyšších realit, nejprve v podobě třpytivého světla. Vzápětí se stává hmotnější a je zřetelněji viditelná. Tato bytost není ani mužského ani ženského pohlaví, neboť její mužské i ženské aspekty jsou v ní již spojené. Může na sebe však vzít různé podoby, aby vám pomohla ji rozeznat a uvědomit si její přítomnost.

Přivítejte bytost lásky do svého života.

Pociťujte, vnímejte nebo si představujte přítomnost této velmi vyspělé bytosti, která se připojila ke skupině. Vychází z ní silné, překrásné světlo. Tato bytost dosáhla osvícení a má plně Probuzené srdeční centra. Je tu, aby vás podpořila při spojování s duší a probouzení vašich srdečních center. Nadále budu v této knize nazývat tuto významnou přítomnost bytostí lásky.
Bytosti lásky je víc, včetně Pána lásky, Mistrů soucítění, Andělů Boží lásky, bohyň a další, které zde neměníme. To, jaká bytost lásky se objeví právě vám, záleží na tom, kdo jste a která bytost vás podporuje. Tyto bytosti mají pro lidstvo nesmírný význam. Vybrali si cestu soucítění. Ti, kdo si tuto cestu vybrali, milují lidstvo natolik, že zůstávají, aby pomáhali, i když by sami už mohli přestoupit do vyšší roviny. Neodejdou, dokud celé lidstvo nebude osvobozeno.
Vnímejte bytost lásky, která přišla, aby s vámi pracovala a učila vás více poznávat lásku duše. Tato bytost vás bude podporovat při probouzení vašich srdečních center. Ztělesňuje nejvyšší princip lásky a je pro vás modelem plně probuzen srdečních center. Součástí jejího poslání a radosti je milovat vás, učit vás a pomáhat vám probudit své srdeční centra.

Pokud budete mít jakékoli otázky, jak projevovat lásku duše, můžete vždy pozvat do svého srdečního centra bytost lásky, aby vám ukázala ten nejlaskavější způsob existence. Na chvíli se zklidní a pozdravte tuto bytost. Svým vnitřním zrakem tuto bytost pozorujte, jak nejlépe dokážete. Všimněte si její zářivé srdeční centrum a světlo, které z ní vyzařuje. Představte si, že vás zdraví. Prociťujte, jak jste pro ni vzácní a jako velmi vás miluje.
Bytost světla bude do vašeho srdečního centra posílat lásku, aby ho připravila na lásku vaší duše. Než vám tato bytost může poslat energii, musíte o ni požádat. Řekněte například něco jako: "Prosím tě o vyslání tvé lásky a otevírám pro ni své srdce".
Pak se ztište, zavřete oči a otevřete se energii příchozí od této bytosti. První vysílání přijměte přímo do svého srdečního centra. Můžete jej vnímat jako vibrace, světlo, lásku nebo zvuk. I když jej však nijak nevidíte, nevnímáte ani necítíte, probouzí toto vysílání vaše srdeční centra. Když přijímáte lásku a energii, která je vám převáděna, prociťujte, jak se vaše srdeční centra rozzařují čím dál silnější láskou.

Dále vám bytost lásky posílá lásku, která vám umožňuje poznat, že jste vždy v bezpečí, chráněni a milováni, ať jste, kde jste. Vždy vám někdo pomáhá a dává na vás pozor. Toto vysílání lásky k vám přivolá vyspělé bytosti a anděly, kteří budou i nadále vašimi "neviditelnými" pomocníky, abyste byli vždy v bezpečí. Řekněte si: "Jsem vždy v bezpečí a chráněn/á, ať jsem kdekoli," a přitom přijímejte toto druhé vysílání lásky.

Pozorujte nádherný drahokam uprostřed vašeho srdečního centra.

Jste připraveni spojit se se svou duší a probudit své centra. Své srdeční centrum můžete vnímat v oblasti svého fyzického srdce. Podobně jako vaše duše, i vaše srdeční centrum má ve svém středu jedinečný drahokam obklopen dvanácti jakoby okvětními lístky květin, uspořádanými do čtyř vrstev po třech okvětními lístky. Některé z těchto lupenů jsou plně otevřené, jiné jen částečně a další jsou úplně zavřené, jak poupě růže. Drahokam v jejich středu zakrývají neotevřené lupeny. Plně Probuzené srdeční centrum má všechny lupeny celkem otevřené a jeho drahokam září v plné kráse.

Vaše duše a bytost lásky vám pomohou podívat se na tento drahokam ve vašem srdečním centru. Když se na něj díváte svými vnitřními očima, je to, jako byste šli do posvátného prostoru uvnitř sebe samých. Představte si tento drahokam uprostřed svého srdečního centra jako diamant s mnoha ploškami, z něhož vyzařuje do prostoru světlo. Z plošek tohoto diamantu vycházejí všechny barvy duhy. Je to taková nádhera, že se cítíte celistvější a kompletní už jen při jeho pozorování. Představujte si, že se drahokam pomalu otáčí a září z něj jiskřivé, třpytivé světlo. Vnímejte esenci lásky procházející tímto drahokamem a proudící z něj ven. Každá z plošek vyzařuje jinou kvalitu lásky.

Rozezvučte se tónem, který k vám přitahuje vaši duši, dokud neucítíte její přítomnost. Pozdravte svou duši a prociťujte jí jemnost, opatrování a lásku, kterou k vám chová. Je tak šťastná, že jste ji zavolali. Nyní se prolněte se svou duší takovým způsobem, který vám napomůže probudit si vaše srdeční centra. Bytost lásky je tu, aby vám v tom pomáhala. Sledujte, jak se vaše duše blíží, dokud není přímo nad vaší hlavou. Nyní jemně a lehce klesá dolů, do vašeho hlavového centra a dále do centra srdečního. Vnímejte, jak láskyplně a jemně s vámi vaše duše splývá.
Propojte drahokam svého srdečního centra s drahokamem vaší duše.

Vaše duše sestoupila do vašeho srdečního centra a její drahokam obklopuje nyní drahokam vašeho srdečního centra. Drahokam vaší duše je mnohem větší než drahokam vašeho srdečního centra, který se do něj celý vejde. Vaše duše dělá jemné úpravy, dokud není drahokam vašeho srdečního centra zcela obklopen a úplně uvnitř drahokamu centra vaší duše. Možná zaznamenáte okamžik, kdy pocítíte, jak do sebe věci zapadnou, nebo se něco uvnitř vás změní. Drahokamy se propojili. Toto propojení můžete pocítit až fyzicky. Vaše duše v tomto propojení stimuluje váš potenciál milovat, nacházející se ve vašem srdečním centru. Drahokam vašeho srdečního centra se vyjasní a opeknie. Listoví, které jej obklopují, zareagují pootevřením, takže zářivé světlo drahokamu vašeho srdečního centra je nyní plnější odhaleno.

Tyto dva drahokamy existují v odlišných dimenzích. Drahokam vašeho srdečního centra nyní začíná vibrovat v harmonii s drahokamem vaší duše. Skoro jako byste svými vnitřními ušima slyšeli tón, který společně vydávají. Je to jako by to byly dva nádherné krystaly vydávající své čisté tóny. Ty se mísí a stávají se jedním, tvoříc symfonii zvuků tak krásnou, mocnou a hlubokou, že léčí a zjemňuje vše, čeho se dotkne. Tento tón posílá lásku do buněk a atomů vašeho těla. Jeho melodie jde ven, do vesmíru, jako paprsek lásky vyživující všechno v její blízkosti.

Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky.

Do svého srdečního centra si můžete pozvat bytost lásky, aby vám pomohla projevovat a ztělesňovat lásku duše. S touto bytostí ve svém srdci budete zažívat neustále zjemňování své schopnosti vyzařovat lásku duše a stále hlouběji probuzení vašich srdečních center. Abyste umožnili této bytosti vstoupit do vašeho srdečního centra, představte si sebe samých velmi malých rozměrů. Pozorujte drahokam ve svém srdci jako obrovitánsky, zářivý drahokam svého srdečního centra. Vnímejte, jak do vašeho srdečního centra vstupuje bytost lásky. Můžete si třeba představit malý obraz této bytosti stojící uprostřed drahokamu vašeho srdečního centra. Vaše srdeční centrum je stále krásnější a ještě více vyzařuje lásku. Vnímejte pozorně vše, co se dá, a pak se vraťte do své normální velikosti. Bytost lásky můžete do svého srdečního centra pozvat, kdykoli budete chtít, nebo ji můžete požádat, ať ve vás zůstane natrvalo. Absorbujte tuto nádhernou lásku a umožněte bytosti lásky, aby vám pomohla probudit vaše srdeční centra a projevovat lásku duše.

Vydejte se do světa drahokamu vašeho srdečního centra.

Představujte si své srdeční centrum jako centrum své bytosti, jako své pravé já. Je to já, které je odpouštějící, moudré, klidné, všepřijímající a soucítící. Světlo vycházející z drahokamu vašeho srdečního centra při prolnutí se s drahokamem vaší duše rozpouští, transformuje a rozvíjí ty vaše energie, které neodrážejí vaše pravé já. Uvolňuje obavy, napětí, strachy, stíny minulosti a všechny ostatní iluze, které vám brání poznat lásku vaší duše.

Vaše duše do vás vlévá svou životní energii právě prostřednictvím vašeho srdečního centra. Představujte si, jak z vašeho srdečního centra proudí láska duše do vašeho fyzického srdce a odtud do krevního řečiště. Představte si, jak s krví obíhá vaším tělem jiskřivé světlo vaší duše. Potoky lásky tečou vašimi žilami a cévami, čistí vás, vitalizuje a omlazují. Vaše duše vnáší svou životní sílu do každičký části vašeho těla. Prociťujte toto dění jako duchovní proud života, čistý a dokonalý, pohybující se vaším tělem. Představujte si oběh lásky a energie, jak prochází jemně celým vaším tělem, dotýká se každé vaší části. Když vaše duše takto vitalizuje vaše srdeční centrum, budete se nejprve cítit celkově živější a plní energie.

Neustále dokola si procvičujte prolínání se s vaší duší a přepojování drahokamu vašeho srdečního centra s drahokamem v centru vaší duše. Seznamte se s jemnými vnitřními pocity a obrazy, které tato vaše práce může vyvolat.
Poděkujte bytosti lásky, která se k vám připojila. Na chvíli se zaměřte na její srdeční centrum. Pozorujte také své srdeční centrum a představte si, že se stále více podobá centru této bytosti lásky. Představte si, že se lupeny vašeho srdečního centra otevírají a drahokam v jejich středu je čím dál viditelnější. Drahokam vašeho srdečního centra a drahokam centra vaší duše souzní tónem lásky. Pociťujte, jak z vás proudí láska ke každému, koho znáte.

Probuzení vašeho srdečního centra HRA Duše

Z následujícího seznamu si vyberte jednu, či více cest, jak probudit své srdeční centrum:

1.Cestujte do chrámu a dívejte se na drahokam uprostřed svého srdečního centra jako na diamant s mnoha ploškami. Zatímco ho svým vnitřním zrakem sledujete, představte si, že vstupujete do svého vnitřního posvátného prostoru. Váš drahokam je takový krásný, že jen pohledem na něj se cítíte celistvější a kompaktnější.

2.Přijměte od bytosti lásky vysílání lásky, které probouzí vaše srdeční centra. Zatímco toto vysílání přijímáte, potvrďte si, že jste připraveni projevovat lásku ve svém každodenním životě.

3.Kdykoli se něčeho bojíte, řekněte si: "Jsem vždy chráněný/á a v bezpečí." Prociťujte, jak k vám bytost lásky svolává vyspělé bytosti a anděly, aby vám pomáhali.

4.Propojte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem své duše. často si toto cvičení opakujte, představujte si vnitřní přepnutí zda proměnu, jakmile do sebe oba drahokamy "zapadnou". Svým vnitřním sluchem naslouchejte nádherným tónem, které společně vytvářejí.

5.Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky, kdykoli budete chtít cítit nebo jednat láskyplněji. Všímejte si jakékoliv posuny ve své schopnosti cítit a dávat najevo lásku.

6.Uvědomujte si dnes své srdeční centrum jako zářivé světlo rozšiřující se z vašeho těla dále do prostoru a dotýkající se láskou každého kolem vás.

7.Když jste nemocní, unavení nebo prostě jen potřebujete více energie, prolněte drahokam svého srdečního centra s drahokamem vaší duše. Představte si lásku duše proudící z vašeho srdečního centra do vašeho fyzického srdce a potom do krevního oběhu, přičemž vás tato láska omlazuje a nabíjí energií.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (203)
Zobrazit starší komentáře

101 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 6. března 2017 v 18:34 | Reagovat

This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.

102 cialis_samples cialis_samples | E-mail | Web | 13. března 2017 v 20:06 | Reagovat

As soon as I found  this  internet site  I went on reddit to share some of the love with them.

103 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 14. března 2017 v 23:49 | Reagovat

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

104 buy buy | E-mail | Web | 16. března 2017 v 5:50 | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You already know, lots of individuals are searching around for this information, you can help them greatly.

105 online online | E-mail | Web | 17. března 2017 v 14:59 | Reagovat

Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!

106 online online | E-mail | Web | 20. března 2017 v 14:08 | Reagovat

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

107 for for | E-mail | Web | 23. března 2017 v 21:21 | Reagovat

whoah this blog is excellent i really like reading your articles. Stay up the good work! You already know, many persons are looking around for this info, you could help them greatly.

108 online online | E-mail | Web | 26. března 2017 v 22:54 | Reagovat

Good writeup, I am normal visitor of one's site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.

109 from from | E-mail | Web | 28. března 2017 v 11:00 | Reagovat

I am now not certain the place you're getting your info, however good topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thank you for magnificent info I was on the lookout for this information for my mission.

110 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 29. března 2017 v 2:13 | Reagovat

I do consider all the ideas you've presented on your post. They're really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for novices. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

111 viagra_alternative viagra_alternative | E-mail | Web | 30. března 2017 v 3:50 | Reagovat

There are some attentiongrabbing points in time in this article but I dont know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly

112 cialis cialis | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 6:09 | Reagovat

Dead written subject material, Really enjoyed studying.

113 writings writings | E-mail | Web | 3. dubna 2017 v 16:37 | Reagovat

Do you have a spam problem on this site I also am

114 Fmngluro Fmngluro | E-mail | Web | 3. dubna 2017 v 20:08 | Reagovat
115 has has | E-mail | Web | 4. dubna 2017 v 15:47 | Reagovat

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

116 payday payday | E-mail | Web | 5. dubna 2017 v 2:47 | Reagovat

You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

117 cialis cialis | E-mail | Web | 8. dubna 2017 v 10:49 | Reagovat

Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

118 Charles Charles | E-mail | Web | 8. dubna 2017 v 19:03 | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Stay up the great work! You know, many individuals are searching round for this info, you can aid them greatly.

119 JyvmaK JyvmaK | E-mail | 10. dubna 2017 v 4:22 | Reagovat

viagra cocaine cialis pills <a href= http://tadalafil-ph24.com/ >buy cialis</a>

120 Qhcgluro Qhcgluro | E-mail | 11. dubna 2017 v 4:35 | Reagovat
121 HplmaK HplmaK | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 20:17 | Reagovat

jhouseg <a href=http://erectionpillsvcl.com>levitra</a> osweeto <a href=http://erectionpillsvcl.com>viagra for women</a> yhimselfq

122 NlamaK NlamaK | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 22:33 | Reagovat

otroublen http://erectionpillsvcl.com iworde <a href= http://erectionpillsvcl.com >generic viagra</a> ymentionedg

123 OsumaK OsumaK | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 23:40 | Reagovat

kanothero <a href= http://erectionpillsvcl.com >viagra vs cialis vs levitra</a> jmakingy <a href= http://erectionpillsvcl.com >levitra 20mg</a> irunningg

124 ZogmaK ZogmaK | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 3:17 | Reagovat

othingst <a href=http://erectionpillsvcl.com>where to buy cialis online</a> wpassionl <a href= http://erectionpillsvcl.com >viagra samples</a> psorth

125 crfug crfug | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 14:18 | Reagovat

rparticularf <a href= http://erectionpillsvcl.com >female viagra</a> zhopeds <a href= http://erectionpillsvcl.com >canadian pharmacy online</a> gsweetp

126 epfug epfug | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 16:16 | Reagovat

qthoughq http://erectionpillsvcl.com wjourneyl <a href=http://erectionpillsvcl.com>ed drugs</a> shouseb

127 YmsmaK YmsmaK | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 17:16 | Reagovat

cdaysf <a href=http://erectionpillsvcl.com>buy cialis canada</a> obluek <a href= http://erectionpillsvcl.com >viagra for men</a> zgentlemeng

128 WqfmaK WqfmaK | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 18:26 | Reagovat

tgeneralt <a href=http://erectionpillsvcl.com>levitra 20mg</a> lcausep <a href= http://erectionpillsvcl.com >cialis</a> mI'me

129 wsfug wsfug | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 19:46 | Reagovat

hbrokeu <a href= http://erectionpillsvcl.com >levitra vs cialis</a> bifx <a href=http://erectionpillsvcl.com>buy generic cialis online</a> mbecauseb

130 BohmaK BohmaK | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 3:05 | Reagovat

icallingr http://erectionpillsvcl.com racrossd <a href= http://erectionpillsvcl.com >canadian pharmacy cialis</a> bopportunityk

131 XtimaK XtimaK | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 4:14 | Reagovat

cwhilen http://erectionpillsvcl.com vayz <a href= http://erectionpillsvcl.com >where to buy cialis online</a> mthemu

132 vpfug vpfug | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 4:47 | Reagovat

dmarriageu <a href=http://erectionpillsvcl.com>buy levitra</a> upaperh <a href= http://erectionpillsvcl.com >canadian online pharmacy</a> pbroughtu

133 pcfug pcfug | E-mail | Web | 18. dubna 2017 v 12:14 | Reagovat

udoesl http://buytadalafilonrx.com qunderstoodv <a href= http://buytadalafilonrx.com >cialis tadalafil 20 mg tablets to buy</a> ffrightenedg

134 Robert Robert | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 9:23 | Reagovat

If you are going for best contents like myself, just pay a quick visit this web page everyday since it offers feature contents, thanks

135 Richard Richard | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 23:11 | Reagovat

As soon as I found  this  internet site  I went on reddit to share some of the love with them.

136 William William | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 18:09 | Reagovat

Thanks for this article. I'd also like to express that it can often be hard if you are in school and simply starting out to initiate a long credit standing. There are many students who are just trying to endure and have an extended or favourable credit history are often a difficult matter to have.

137 Robert Robert | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 8:26 | Reagovat

An fascinating dialogue is value comment. I believe that it is best to write more on this matter, it might not be a taboo topic but generally individuals are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

138 John John | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 13:10 | Reagovat

Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover  taking time and actual effort to make an excellent article but what can I say I procrastinate alot and not at all seem to get something done.

139 Michael Michael | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 16:22 | Reagovat

Today, I went to the beach front with my kids.

140 AlexeyAnync AlexeyAnync | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 16:31 | Reagovat

cialis 50mg precio

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis online</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cialis cheap</a>

    compra cialis itali

141 MoisesAnync MoisesAnync | E-mail | Web | 1. května 2017 v 8:15 | Reagovat

il viagra per cardiopatici

      http://viagrasaleznp.com/ - viagra online

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">viagra online</a>

    when is viagra needed

142 MoisesAnync MoisesAnync | E-mail | Web | 7. května 2017 v 9:48 | Reagovat

send online money

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>approved cash advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">best payday loans online</a>

    how to make quick cash fast

143 Joseph Joseph | E-mail | Web | 7. května 2017 v 20:03 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on

144 Robert Robert | E-mail | Web | 22. května 2017 v 21:08 | Reagovat

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

145 MoisesAnync MoisesAnync | E-mail | Web | 24. května 2017 v 3:06 | Reagovat

cialis viagra buy online

      http://buyviagracvz.com/ -  generic viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> order viagra</a>

    should i take cialis or viagra

146 Daniel Daniel | E-mail | Web | 26. května 2017 v 22:28 | Reagovat

Hey would you mind letting me know which web host you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

147 Thomas Thomas | E-mail | Web | 28. května 2017 v 15:33 | Reagovat

Hey there,  You have done a great job. I'll definitely digg it and personally recommend to

148 Mark Mark | E-mail | Web | 28. května 2017 v 18:03 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge.

149 Robert Robert | E-mail | Web | 1. června 2017 v 11:24 | Reagovat

Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious in support of new viewers.

150 Donald Donald | E-mail | Web | 3. června 2017 v 9:13 | Reagovat

Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the previous various hours. Your internet site is greatly appreciated.

151 Richard Richard | E-mail | Web | 3. června 2017 v 9:18 | Reagovat

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!

152 Thomas Thomas | E-mail | Web | 17. června 2017 v 8:45 | Reagovat

Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and consult with my website . Thank you

153 William William | E-mail | Web | 29. června 2017 v 9:17 | Reagovat

Because here is a list of multiplayer games is

154 ValoAnync ValoAnync | E-mail | Web | 11. července 2017 v 1:37 | Reagovat

weekly loans online

      http://bestsololoan.com/ - payday advance

    <a href="http://bestsololoan.com/">faxless payday loan</a>

    Garland TX cash advance

155 Richard Richard | E-mail | Web | 19. července 2017 v 8:26 | Reagovat

Hi there. Merely desired to question an instant dilemma.

156 James James | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 2:56 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which

157 Paul Paul | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 22:33 | Reagovat

Thanks  for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information.

158 Donald Donald | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 10:45 | Reagovat

Really wonderful information can be found on web blog.

159 John John | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 5:05 | Reagovat

Howdy. Simply just planned to ask a quick problem. Now i'm

160 David David | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 5:41 | Reagovat

Immigration ...the time to read or check out the content or sites we have linked to below the...

161 David David | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 18:39 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other persons web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.

162 Richard Richard | E-mail | Web | 3. září 2017 v 16:24 | Reagovat

An interesting dialogue is value comment. I feel that it is best to write extra on this subject, it won't be a taboo subject but generally persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

163 Mark Mark | E-mail | Web | 7. září 2017 v 18:57 | Reagovat

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie.

164 Charles Charles | E-mail | Web | 12. září 2017 v 19:35 | Reagovat

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part

165 Mark Mark | E-mail | Web | 19. září 2017 v 15:36 | Reagovat

There are some attentiongrabbing points in time in this article but I dont know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly

166 DarrellDiuro DarrellDiuro | E-mail | 12. října 2017 v 6:44 | Reagovat

test soft

167 Kevinsnurn Kevinsnurn | E-mail | 12. října 2017 v 10:46 | Reagovat

Dfvlzheor
Дешево фото http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/ - женских кошельков из кожи змеи, Где я могу купить <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> винлима

168 JamesSab JamesSab | E-mail | 13. října 2017 v 13:37 | Reagovat

Coqcvrsps
Где я могу купить <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> рептилия, Купить <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> вайман

169 Paul Paul | E-mail | Web | 15. října 2017 v 20:13 | Reagovat

You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will agree with your blog.

170 RosarioHaize RosarioHaize | E-mail | 20. října 2017 v 7:26 | Reagovat

Hvcxjbrza
Цена <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> гермaния брaун буффел
, Где я могу купить <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> эконом класса россия

171 Thomas Thomas | E-mail | Web | 28. října 2017 v 5:45 | Reagovat

This is why Facebook games are becoming more popular. The ease of use and dissemination of content, tagging

172 Mark Mark | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 0:29 | Reagovat

Purchase Generic Bactrim 800mg Without Prescription in Arlington

173 OsmininaAnync OsmininaAnync | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 20:30 | Reagovat

boots chemist viagra sales

      <a href=http://viagrahsk.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">buy generic viagra</a>

    viagra classification uk

174 George George | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 10:32 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is especially

175 Robert Robert | E-mail | Web | 30. listopadu 2017 v 18:23 | Reagovat

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

176 Paul Paul | E-mail | Web | 30. listopadu 2017 v 21:52 | Reagovat

Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and consult with my website . Thank you

177 Mark Mark | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 8:39 | Reagovat

Keep working ,fantastic job!

178 Paul Paul | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 17:03 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

179 William William | E-mail | Web | 12. prosince 2017 v 10:12 | Reagovat

I feel that is among the so much significant information for me. And i'm glad studying your article. However should observation on few general issues, The website taste is ideal, the articles is in point of fact excellent  D. Just right activity, cheers

180 David David | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 6:51 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which

181 Daniel Daniel | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 12:01 | Reagovat

Admiring the hard work you put into your site and detailed information you offer. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

182 James James | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 3:31 | Reagovat

Merely a smiling visitor here to share the love , btw outstanding style. Audacity, a lot more audacity and always audacity. by Georges Jacques Danton.

183 Paul Paul | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 11:55 | Reagovat

Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI'm satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

184 Paul Paul | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:51 | Reagovat

1000s of Show Gambler, since the Lastly associated with Sept ..

185 Richard Richard | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 14:05 | Reagovat

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I'd like to see more posts like this.

186 George George | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 0:27 | Reagovat

I dugg some of you post as I cogitated they were very useful extremely helpful

187 Robert Robert | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 17:45 | Reagovat

Android Game Development takes more than knowledge

188 George George | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 12:40 | Reagovat

Thanksamundo for the post.Really thank you! Awesome.

189 James James | E-mail | Web | 1. února 2018 v 18:44 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

190 Paul Paul | E-mail | Web | 2. února 2018 v 3:50 | Reagovat

Helpful info. Fortunate me I found your website by chance, and I'm shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

191 James James | E-mail | Web | 5. února 2018 v 22:06 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again!

192 Donald Donald | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 2:58 | Reagovat

I am truly thankful to the holder of this website who has shared this fantastic article at here.

193 Richard Richard | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 8:28 | Reagovat

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is really so comical, I loved it. Thanks in favor of sharing this.

194 Joseph Joseph | E-mail | Web | 2. června 2018 v 8:27 | Reagovat

Really great info can be found on site.

195 Paul Paul | E-mail | Web | 30. června 2018 v 2:08 | Reagovat

I just like the helpful information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently. I'm moderately certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

196 James James | E-mail | Web | 2. července 2018 v 22:50 | Reagovat

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging

197 Robert Robert | E-mail | Web | 6. července 2018 v 4:46 | Reagovat

Superb post but I was wanting to know if you could write a

198 Daniel Daniel | E-mail | Web | 17. července 2018 v 14:53 | Reagovat

Hmm it looks like your site ate my first comment it was extremely

199 Daniel Daniel | E-mail | Web | 24. července 2018 v 12:09 | Reagovat

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy

200 John John | E-mail | Web | 27. července 2018 v 15:00 | Reagovat

Yeah bookmaking this wasn't a risky conclusion outstanding post!

201 Robert Robert | E-mail | Web | 31. července 2018 v 4:19 | Reagovat

I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

202 Thomas Thomas | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 5:28 | Reagovat

Sweet website, super layout, very clean and utilise genial.

203 Paul Paul | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 16:54 | Reagovat

free cell phone number lookup by name You can certainly see your

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.