3.Setkání s duší.

5. září 2010 v 18:46

V chrámu osvícených bytostí v rovině duší přivoláte svou duši a ona k vám přijde. Na cestě do drahokamu v jejím vnitřku vám odhalí své zářivé světlo Ducha.


Je čas spojit se se svou duší. Abyste mohli k tomuto setkání přistoupit, pohodlně se usaďte, nebo si lehněte a uvolněte se. Myslete na Solární světlo a představujte si, jak vás jeho hřejivé paprsky obklopují světlem. Zvolna toto světlo hluboko nadechujte. Představujte si, jak Solární světlo proudí vaším tělem a přitom kolem vás vytváří světelný obal. Z jeho pomocí zklidněte své emoce. Vdechujte ho také do svých myšlenek a představujte si, jak staré a omezené myšlenky odcházejí s každým vaším výdechem. Tak nechte uklidnit a rozjasnit svou mysl. Vnímejte, jak vás paprsky solární světla vynášejí vzhůru do duchovní roviny, až se ocitnete ve světelném moři. Na chvilku si v rovině duše jen tak hrajte.

V rovině duše se nachází místo, které budu nazývat Chrám osvícených bytosti nebo jednoduše Chrám. Je to místo, kde všechny osvícené bytosti, jako jsou duchovní Mistři a světelné bytosti, pracují společně pro dobro lidstva. Pomáhají lidstvu různými způsoby: vysílají lásku nebo radost, harmonii, mír či naději. Poprvé se setkáte se svou duší tady, protože v Chrámu najdete pomoc, která vám toto spojování usnadní. I když si tento Chrám můžete představit jako prostor ohraničený stěnami, ve skutečnosti je to světlo a nemá žádnou formu. Bytosti v něm vám však umožňují, abyste ho byli schopni vidět a vnímat ve formě a tvarech. Při každé návštěvě se vám může zdát jiný, protože světlo, ze kterého je vytvořen, se neustále mění. Nemusíte ho však vnímat jako nějaký určitý prostor. Při pomyšlení na něj ho můžete najít prostě jako světlo, nebo ho cítit jako lásku a vnitřní mír.

Dostali jste pozvání do Chrámu. V rovině duše se můžete pohybovat, kamkoli budete chtít, a to tak, že si vytvoříte vizi místa, kam se chcete dostat. Myslete na něj a Přejte si, abyste se do toho překrásného Chrámu ve vyšších úrovních dostali, a vydejte se tam. Až se k němu budete blížit, všímejte si, jak vypadá, nebo jaký z něj máte pocit. Můžete si přitom vizualizovat, pociťovat nebo si představovat přítomnost nejvyšších bytostí, jejichž srdce jsou naplněny čistou láskou. Zde se můžete uklidnit, naplnit se mírem a být šťastní a svobodní. Na tomto nádherném místě jste v bezpečí a milováni.

Setkejte se s ostatními dušemi, které zde také přišli probudit své srdeční centra.


V Chrámu vás vítá bytost světla a vede vás do středu rozsáhlého nádvoří. Rozhlédněte se kolem sebe a všimněte si duše ostatních bytostí, které jsou zde s vámi a stejně jako vy se připravují na svůj kontakt s duší. Při práci s touto knihou s nimi budete spolupracovat častěji. Budou to duše vašich přátel a lidí, které milujete nebo znáte, i duše těch, s nimiž se teprve setkáte někdy v budoucnu. Mnozí z nich právě tak jako vy čtou tuto knihu. S některými dušemi, s nimiž se spojíte ve vnitřní rovině, se osobně možná nikdy nepotkáte. Nic méně v rovině duší rozhodne zaséváme mnoho nových a krásných přátelství s lidmi, s nimiž se sjedete ještě během tohoto života. V budoucnu jejich poznáte podle příjemných pocitů, které budou vaše setkání doprovázet. Mnozí budou mít stejné zájmy a půjdou podobnou životní cestou jako vy. Když se lidé podnikající stejný krok spojí a společně si hrají ve skupině, vzniká velká síla přístupná každému z nich. Pošlete všem v chrámu svou lásku. Všimněte si, jaké krásné obrazce světla při svém společném působení zde v Chrámu tvoříte.

Připojte se k bytostem světla, které jsou zde, aby vám pomohli.


Vzácná chvíle - setkání s vaší duší - právě začíná. Protože tento cenný okamžik probíhá v rovině duše, kde neexistuje čas, můžete sem přijít kdykoliv a vždy vstoupíte právě do dění, jehož se chcete účastnit. Síla všech zúčastněných, kteří oslovují své duše, roste s každou novou nově se bytostí.

Osvícení vyslali volání, v němž požádali o přítomnost světelné bytosti, jejichž úkolem je pomáhat lidem při setkání s jejich duší. Rozhlížíte se a vidíte přicházet zástupy těchto bytostí, které vás v řadách obklopují, až jste zcela zahaleni jejich překrásným světlem. Pomáhají vám zesílit vaše volání ke své duši. Nabídli vám svou spolupráci a budou vám k dispozici, kdykoliv požádáte o jejich podporu. Dále je zde s vámi i mnoho jiných bytostí světla, kteří se k vám připojují. Vnímejte jejich lásku k vám i radost, že zde s vámi jsou a mohou vám pomáhat v tak významné chvíli. Pokud chcete, aby vám pomohli při volání vaší duše, požádejte je o to právě teď.

A teď přišel čas pozvat k sobě svou duši. Pro vaši duši je to velmi důležitý okamžik. čekala na vás, až dojdete do této úrovně svého bytí, kdy ji vědomě oslovíte. Tím, že se s ní spojíte, dáváte jí moc a sílu, kterou potřebuje pro svůj další krok ve vývoji. Hluboce meditovala, soustředila svou pozornost do vyšších rovin bytí a čekala, až si ji uvědomíte. Jakmile se však se svou duší zkontaktujete, bude k vám směřovat více její energie.

Znejte tónem, který vaši duši přivolá.


Svou duši k sobě můžete pozvat rozezvučení toho pravého vnitřního tónu. Někde ve vás existuje část vaší bytosti, která přesně ví, jak takový tón Spuštění. Už ve vás zněl, když jste volali nějakou vyšší sílu, moudrost nebo lásku o pomoc. Tehdy k vám duše přišla a spojila své světlo s vaším, abyste získali více poznání, síly a odvahy. Nyní ji voláte znovu, tentokrát však vědomě. Žádáte ji, aby se stala stálou součástí vašeho vědomí v každodenním životě.

Objevte tón, kterým můžete svou duši k sobě přivolat; Tón, který nese melodii touhy, která oznamuje duši: "Jsem připraven / á." Tento tón může mít i podobu nějakého pocitu nebo zvuku. Můžete ho nechat znít pouze ve svém nitru, nebo jej projevit svým hlasem. Vyzkoušejte pro něj například "Óm" nebo jiné nápěv. Neexistuje jediná správná cesta, jak svou duši přivolat, takže nemusíte mít obavy, zda je váš tón správný. Světelné bytosti vám pomáhají zesílit vaše volání. Vaše duše ví, že se s ní chcete sejít. Slyší vaše volání a přichází.

Jakmile vaše duše slyší vaše volání, odpoví vám tím, že se vám zviditelní. Sledujte, jak se k vám přibližuje. Možná přichází zdaleka, blíží se k vám, až nakonec stojí přímo před vámi. Uvědomte si sílu tohoto okamžiku. Prociťujte přívaly energie a prožívejte dojem spojení, když na vás vaše duše obrátí svou pozornost. Je potěšena, že jste ji zavolali a že jste připraveni se s ní spojit.

Objevujte, jaká mocná, obrovská a nádherná je vaše duše. Prožívejte její úžasnou velikost a její lásku. Je to součást vašeho já! Vaše duše je jedinečná, báječná a božská bytost. Má pro vás tolik lásky! Pošlete jí svou lásku a otevřete se, abyste přijali tu její.

Pozdravte svou duši jako žijící přítomnost velké lásky, moudrosti a inteligence.


Pozorujte na své duši vše, co si všimnete. Sledujte její světelné obrazce nebo barvy. Ať už vnímáte cokoliv, je to dokonalé, i kdyby se vám zdálo, že si všechno jen vymyslet. Nemusíte ale také cítit nebo vidět vůbec nic. Vaše duše s vámi však může spolupracovat, i když si toho třeba nejste vědomi.

Představte si svou duši jako obrovskou zářící kouli světla. V jejím centru je překrásné, velkolepé světlo, zahalené dvanácti květinovými okvětními lístky ve čtyřech řadách po třech. Ve skutečnosti se nejedná o lupeny, ale o viry energie, které obklopují a zakrývají světlo. Světlo uprostřed vaší duše vypadá jako zářící drahokam. Je to pramen života vaší duše, její zdroj, její Duch. Jak se vaše duše vyvíjí, tyto viry začínají odrážet všechny barvy duhy. Až dosáhnete určitého vývojového stadia, tyto květiny, tyto viry energie, se zcela rozevřou a ono úžasné světlo se zjeví v plné kráse.

Nyní, když jste ji zavolali, vám vaše duše umožní přesunout vědomí do zářícího drahokamu v jejím středu. Vaše duše zpřehlednil lupeny kolem světla v jejím středu a odhaluje toto světlo, které až oslňuje. Pozorujte vnitřním zrakem tento zářivý drahokam v centru své duše. Sledujte, jak z něj vyzařuje světlo a síla. Zpočátku lze zachytíte jen záblesky světla, ale s každým procvičováním nebo soustředěním se na něj uvidíte, ucítíte nebo prožijete tohoto světla více.

Můžete si představit sami sebe jako velmi malé body sledující toto obrovské světlo. Pošlete své vědomí hlouběji do drahokamu vaší duše, přesuňte se do něj pomocí své mysli. Toto světlo nemá konce, protože cestujete do nekonečna. Splývá se Zdrojem, s Duchem. Na své cestě do drahokamu své duše poznáte, že se dostáváte do vyššího stavu vědomí. Můžete se cítit zastavení ve světě nekonečna, který je za časem a prostorem.

Uvědomte si zářící drahokam vaší duše, abyste tak proměnily své vědomí.


Až si zcela uvědomíte sebe samých uvnitř drahokamu vaší duše, vstoupíte lze do tak hlubokého stavu klidu, že ho dokážete udržet jen na okamžik. Kupte se v klidu tohoto zářivého světla. Ať vámi proudí. Toto světlo Ducha má moc transformovat vás na všech úrovních. Zatímco pozorujete zářící světlo drahokamu vaší duše, vyjasní se vaše mysl.

Spojuje vás s podstatou vašeho bytí. Spojujte se se zářícím drahokamem své duše, kdykoliv budete chtít. Kdykoliv na něj pomyslíte, prociťuje ho nebo vnímáte, přetvářejí své vědomí.

Setkali jste se se svou duší a harmonizovaly se se světlem Ducha. Vaše duše teď s vámi bude stále aktivněji spolupracovat, protože jste začali více spolupracovat vy s ní. Zakončete svou dnešní cestu poděkováním všem bytostem světla, které vám na ní pomáhali. Kdykoli budete potřebovat pomoc při volání své duše, můžete požádat o pomoc světelné bytosti, a ony vám pomohou.

Setkání s duší. Hra duše


Vyberte si z následujících námětů jakýkoliv způsob, jak se zdokonalovat v spojováni s duší.

1. Prozkoumejte Chrám osvícení a více ho poznejte. Vydejte se do něj alespoň jednou a vstřebávejte tam okusené pocity míru, lásky a radosti.

2. Znovu se spojte s těmi, s nimiž jste se setkali v Chrámu. Vnímejte jejich radost z toho, že zde také jste. Přijměte jejich uvítání. Vyšlete k nim svou lásku a přijměte jejich lásku. Vnímejte lásku a světlo, které takové spojení ve skupině vytváří. Společnou prací ve skupině rozvíjíte schopnost každého z vás spojit se se svou duší.

3. Procvičujte si přivolávání své duše. Rozeznejte svůj vnitřní tón nebo hlasitě zpívejte "Óm". Požádejte bytosti světla, aby ještě více rozezněly vaše volání. Prohlubujte svou sebedůvěru, že si dokážete přivolat svou duši a setkat se s ní.

4. Zavolejte svou duši a pozdravte ji jako živou, milující bytost. Otevřete se a přijímejte její lásku. Vyšlete svou lásku také její.

5. Setkejte se se svou duší a všimněte si na ní vše, co můžete. Pozorujte její světlo, vnímejte její přítomnost a prociťujte lásku, kterou vyzařuje.

6. Vnímejte úžasný zářící drahokam uprostřed vaší duše. Představujte si, že jste ve středu tohoto drahokamu, prožívejte klid a mír, který zde je. Nechte tímto klidem přestoupit celou svou bytost.

7. Vydejte se do zářícího drahokamu své duše a načerpejte tam energii. Načerpejte novou energii ze spojení s Duchem, esencí vašeho bytí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 LauraLu LauraLu | E-mail | 7. října 2012 v 13:31 | Reagovat

Srdečně děkuji, za tento článek. Moc jste mi toho naučili. Konečně jsem pochopila, jak mám relaxovat. Díky Mo ;-)  :D
ps: je to nádherný pocit

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.