2.Cesta do roviny duše

5. září 2010 v 18:21
Na cestě do roviny duše rozšíříte své vědomí, k čemuž vám bude pomáhat Solární světlo. V rovině duše objevíte, jak se každým okamžikem stáváte krásnější a dokonalejším světlem.
Nyní jste připraveni setkat se a spojit se svou duší v rovině duší. co to vlastně je rovina duší Existuje mnoho rovin reality, od fyzické, tedy Země, na níž žijete, až po výše roviny, kde je vše stvořené ze světla. V zemské rovině se specifickým způsobem spojují a setkávají životní síla, čas a hmota, aby společně tvořili realitu, kterou znáte. V rovině duše existuje jen současnost, světlo má jinou kvalitu a hmota tam neexistuje v takové podobě, v jaké ji znáte.

K tomu, abyste byli schopni na duchovní rovinu se naladit nebo svou duši vnímat, bude třeba, abyste začali rozšiřovat své vědomí. K rozšíření vědomí s cílem dosáhnout rovin duše vede mnoho cest. Můžete například vstoupit do stavu meditace, použít zvuk nebo nápěv, nebo se do ní dostat pod vedením svého průvodce. Při všech těchto variantách je však třeba dosáhnout stavu, kdy je vaše tělo uvolněné, emoce klidné a mysl čistá.

Dále následuje jedna z těchto cest do roviny duše. Nemusíte si pamatovat každičký krok. Důležitý je váš záměr na takovou cestu se vydat a vnímat Solární světlo.
Soustředění se na Solární světlo je jednou z mocných a účinných cest, jak rozšířit své vědomí do roviny duše. co je Solární světlo? Je to duše fyzického Slunce. lidé mu někdy říkají "srdce Slunce". Vyživuje veškerý život v duchovní rovině, tak jako fyzické Slunce udržuje veškerý život na Zemi. Solární světlo je obrovská, úžasná existence. Jeho energie dosahuje do mnoha vyšších rovin a prozařuje i rovinu Země. Je to souhrn všeho vědomí v rovině duše a všech rovin pod ní, včetně pozemské úrovně. Solární světlo v sobě nese krásu, dokonalost a lásku.

Pomyslete na fyzické Slunce a představte si, že Solární světlo je jako vaše fyzické Slunce, jen mnohem krásnější a zářivější. Protože jde o duši Slunce, potřebujete zapojit svůj vnitřní zrak a představivost, abyste ho uviděli. Pokud se vám zatím nedaří ho cítit nebo vnímat, můžete si za něj ve své mysli vytvořit nějaký symbol. Na něj se pak zaměřte na cestě do roviny své duše. Není třeba mít jasný obraz solárního světla nebo ho zřetelně cítit. Stačí když na něj myslíte, a ono rozšíří vaše vědomí a povede vás do roviny duše.

Zavolejte si k sobě Solární světlo a obklopte se jeho světlem.

Při přenášení se do roviny duší jde spíše o cestu rozšíření než o cestu odněkud někam. Jakmile v rovině duše jednou jste, máte možnost setkat se a splynout se svou duší. Začněte cestu do roviny duše tím, že přivedete Solární světlo do svého vědomí. Pozdravte se s ním, jako se žijící a milující bytostí. Představujte si proud lásky táhnoucí se ze solárního světla přímo do vašeho srdečního centra, nacházejícího se v oblasti fyzického srdce. Tento proud je energií, kterou dobrodince světa posílají lidstvu přes své Probuzené srdeční centra. Jejich magnetická láska k sobě všechno přitahuje. Láska pocházející od solárního světla rozdmýchává srdce všech lidí a vede jejich domů, do duchovních sfér světla a lásky.

Nyní si uvolněte tělo a ztište se. Svým vnitřním zrakem podívejte nahoru a zaměřte se na Solární světlo. Uvolněte čelisti a drobné svaly kolem očí. Věnujte pozornost svému tělu a uvolněte všechny oblasti, kde cítíte tlak nebo napětí. A teď se odpoutejte od vnějšího světa a začněte vnímat svět vnitřní, svět svých myšlenek a pocitů. Zbavte se pro tuto chvíli všech starostí o to, co máte dnes ještě na práci.

Pokračujte v relaxaci a přenášejte se do roviny duše pomocí hry s dechem. Hluboce se nadechněte s představou, že vdechujeme Solární světlo. Poté dech jemně, pozvolna uvolněte a představujte si, že s výdechem posíláte Solární světlo ven do světa. Toto několikrát opakujte. S každým nádechem prociťujte hlubší a hlubší klid.

dále si představte svou páteř jako jemňoučkým dutý prut, kterým proudí světlo. Pozvěte k sobě Solární světlo a nechte ho, ať do tohoto pruty vlije své světlo. Vstřebávajte toto světlo, dokud si v sobě nevytvoříte celý sloup světla, který se rozzáří ve vašem těle. Světlo z tohoto světelného sloupu proudí do vašeho celého těla a dále, až kolem vás vytvoří světelnou kuklu, světelný obal.
Nechte světlo dále vyzařovat z vašeho těla. Přitom si představujte, že vnímáte světlo ve všech předmětech a živých bytostech kolem vás. Vše ve vašem světě je nyní vibrujícím světlem. Zavřete oči a představujte si, jak by asi vypadalo vaše okolí, kdybyste dokázali vidět vše jako světlo. Při této práci rozvíjíte svou schopnost prožívat jemné energie světla, tak jak existují ve vašem trojrozměrného světě formy a hmoty.

Přitáhněte si Solární světlo do své DNA, abyste tak naladili své tělo na novou úroveň v jeho vývoji.

Vdechujte Solární světlo a pošlete proud jeho světla do své DNA v centru každé buňky vašeho těla. Představujte si, že v sobě rozvíjíte nový kód vašeho života. Tento kód vás posune na novou evoluční úroveň. Vaše DNA nese váš životní kód, podle kterého je stvořené vaše tělo. Ve chvílích, kdy se soustředíte na Solární světlo, skládají se vaše právě vznikající tělesné buňky z mnohem jemnější hmoty obsahující více solárního světla.

Abyste mohli důkladně prozkoumat rovinu své duše, bude nutné zklidnil své emoce a nechat je hladce běžet. Emoce jsou jako malé vibračního částečky světla, které obklopují a prostupují vaše fyzické tělo a tvoří to, čemu říkám emocionální tělo. Můžete si jej představit jako energii, která vibruje za běžného stavu vědomí velmi rychle. Reaguje na všechny pozemské emoční energie kolem vás. Silné emoce nebo obavy vyskytující se ve vašem okolí tak mohou způsobit, že se vaše emocionální tělo velmi silně rozvibruje.

Začněte klidně dýchat, abyste své emoce utišili. Myslete na Solární světlo a nechte jeho paprsky dotknout se vibrujících částic vašeho emocionálního těla, dokud se zcela neuklidní. Pokud máte pocit, že vaše rozrušení neopadává, představujte si dále, než skrze vás prostupuje Solární světlo a vnímejte, jak se vibrující částečky vašeho emočního těla zklidňují. Při setkání a spojení s duší je třeba být ve stavu emoční rovnováhy.

Do roviny duše se můžete dále rozšířit tím, že si začnete vytvářet jasnou, plynule proudící mentální mysl. Zatímco na uklidnění silných emocí potřebujete použít svou vůli a sílu, na změnu svých myšlenek je nutná spíše vytrvalost. Vdechujte Solární světlo. Pozorujte proud myšlenek, jak plyne vaší myslí. Pokud narazíte na myšlenky, které chcete uvolnit, představte si jako s každým vaším výdechem odcházejí. Nechejte takto všechny staré, omezené nebo husté myšlenky odplynout. Pokud se některé z nich, ty neodbytně stále do vaší mysli vracejí, s každým nádechem jejich nechte prozářit solárním světlem. Každou z nich obklopte takovým množstvím světla, až se nakonec samy stanou světlem. S výdechem vysílejte tyto myšlenky, přeměněné na světlo, do světa. Můžete zůstat ve stavu klidu, bez ohledu na to, jaké máte myšlenky. Můžete je nechat vstoupit do vaší mysli a přeměnit je na světlo. Vaše mysl může být klidná jako hladina horského jezera, kde se jako v zrcadle odráží slunce a obloha nad ním.


Rozšiřujte své vědomí pomocí solárního světla, abyste se dostali do roviny duší.

Soustřeďte se na Solární světlo nad vámi. Dovolte mu, aby vás vytáhlo do světa nad vámi, světa neuvěřitelného, krásného světla, světla roviny duše. Rozhlížíte se kolem sebe a všude vidíte jiskřivé, pohybující se body světla. Je to jako byste plavali v moři světla. Vaše vědomí je rozšířené, stalo se plynoucím světlem. Můžete se pohybovat všude, od jednoho bodu světla k druhému. Můžete se stát prostorem mezi těmito světelnými body, nebo se dostat za ně. Můžete poskakovat, tančit nebo se válet. Můžete se v okamžiku rozprostřít do nekonečna a stejně tak rychle se smrštit na malou světelnou tečku. Můžete se vyskytovat v každém bodě tohoto světelného moře zároveň. Můžete být světelným bodem plovoucím mořem, a můžete být i mořem samotným. Toto je nekonečná rovina duše, rovina světla, nekonečného prostoru, ve kterém neexistuje čas. A právě v ní můžete nejzřetelnější vnímat svou duši díky zesílené energii duše, která se zde nachází.

Svět v rovině duše nezná smutek ani bolest. Zná jen lásku, radost a štěstí. Proudy solárního světla vycházejí z roviny duše a plynou do roviny Země. Tato energie klesá do pozemské úrovně a zároveň hned stoupá vzhůru, aby tak vedla veškerý život zpět domů. Myslete na to, jak na vás záři v rovině duše, kde nyní jste, Solární světlo. Přijměte jeho vřelé paprsky světla do své bytosti. Prociťujte, jak vás vítá, vnímejte jeho lásku a radost. Je to světlo transformace na všech úrovních bytí.

Představte si sami sebe, jak se stáváte stále krásnější a dokonalejším světlem.

Podržte si obraz solárního světla ve svém vědomí tak dlouho, až si toto světlo jasněji uvědomíte. Zatímco ho pozorujete, všimněte si, jak se každým okamžikem stává krásnější a dokonalejším. Pozorujte to a představujte si, že i vaše světlo je stále krásnější a dokonalejší. Vaše vlastní vnitřní světlo se rozjasňuje, je vyváženější, harmoničtější a také zářivější. Pokaždé, když se vyhříváte v solárním světle, naplníte tím jeden ze smyslů duše: stát se krásnější a dokonalejším světlem.

Díky spolupráci se solárním světlem můžete udělat hluboké změny ve svém životě, vědomi a na své duchovní cestě. Solární světlo je jednou z nejmocnějších sil ve vesmíru. Myslete na něj co nejčastěji - při probouzení, usínání, ale i během dne. Tak se budete učit světlo lépe vnímat a vyzařovat. Tímto způsobem si můžete v životě vytvořit mnoho úžasných změn.


Cesta do roviny duše. Hra duše

Spojte se dnes se solárním světlem pomocí některého z následujících postupů. Tím rozvíjíte své vědomí a připravujete se na cestu do roviny duše, kde se setkáte se svou duší a spojíte se s ní.

1. Pozdravte Solární světlo jako živou a milující bytost. Přijměte od ní zvláštní paprsek světla vyslán do centra vašeho srdce, aby se tak probudilo.

2. Zavolejte si Solární světlo a nechte ho, aby vás celé obklopilo. Zůstaňte v tomto světelném obalu po celý den.

3. Až se vás dnes dotkne sluneční paprsek, vnímejte v něm částečky solárního světla. Představujte si, jak tyto částice rozvíjejí vaše tělo.

4. Vdechujte Solární světlo a vysílejte jej s každým výdechem do DNA v každé buňce vašeho těla. Představujte si, že rozvíjíte svůj životní kód, abyste se tak dostali do další roviny evoluce.

5. Vdechujte Solární světlo a tište jím své emoce. S výdechem toto světlo vysílejte do každé své bouřlivé, negativní nebo silné emoce. Pokračujte tak dlouho, až se úplně zklidněte.

6. Všechny nechtěné myšlenky obklopte solárním světlem, až se samy změní na světlo. Buďte vytrvalí. Pracujte takto se svými myšlenkami, kdykoliv se objeví, až úplně zmizí, nebo budou existovat pouze jako světlo.

7. Pozorujte, jak se Solární světlo postupně stává stále krásnější a dokonalejším. Objevujte, jak se také vaše vlastní světlo stává krásnější a dokonalejším.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Věra Věra | E-mail | Web | 29. září 2013 v 1:58 | Reagovat

Dobrý den.
Několik málo vteřin jsem měla ve své duši Slunce.
Díky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.