17.Objevování nových cest lásky.

25. září 2010 v 19:18

Prohlubuji svůj vztah k duši a hlouběji se spojuji i s dušemi ostatních lidí. Nacházím a následuje cestu lásky, která je mi vlastní.

Když probouzíte svou srdeční centra a spojujete se s duší, budete mít častěji nové vhled, pocity i úhly pohledu na váš vztah. Vaše vize o tom, co chcete od vztahu, se může měnit. Způsoby vztahování, které vám kdysi fungovaly, vám už teď možná nebudou vyhovovat. Stáváte se jiným člověkem, a tak se posouvají i vaše přání a představy o tom, co od vztahu čekáte. Mění se vaše hodnoty a rozšiřujete své sny a cíle. Možná roste vaše touha po spojení s dušemi lidí. Budete s nimi chtít trávit čas jinak, nějakým novým způsobem. Nyní, když jste si vytvořili vizi svých vztahů, naučili se rozumět univerzálním zákonem vztahů, a rozpustili překážky na cestě k lásce, jste připraveni objevovat nové cesty, jak milovat sebe i druhých.

S probuzením vašich center si uvědomíte, že vždy existuje ten pravý vztah s každým člověkem ve vašem životě. Představte si, že všechny vztahy ve vašem životě fungují a poskytují vám příležitost milovat jako vaše duše. Pravý vztah vzniká a navazuje se na úrovni duše - díky kontaktům duše s duší. Po práci v této rovině můžete objevovat cesty, jak být s druhým člověkem v běžném životě, abyste mohli více vyjadřovat lásku duše a naplnit vyšší poslání vašich vztahů.

Jděte svou vlastní cestou. Opusťte jakékoliv cesty, které nejsou vaše.

Důležitým krokem v otevírání se novým silnicím v lásce a v únicích starých zvyků je prozkoumat, jaké vztahové vzorce jste se naučili při svých rodičích. Můžete se vzdát těch, které vám už neslouží. Některé ze vzorců, podle kterých žili vaši rodiče, jsou velmi cenné a stáhněte je za své vlastní. Jiné se k vám nehodí a brání vám projevovat lásku, která se nyní ve vás rodí. Můžete uvolnit jakékoliv vztahové zvyky, vzorce, vize a cíle, které jste stáhli a nesedí vám, a zvolit si svůj vlastní způsob bytí. K lidem se můžete vztahovat po svém, jinak než se k sobě i k ostatním chovali vaši rodiče.

Z hluboké oddanosti a lásky, kterou k rodičům máte (i když jste proti nim navenek rebelovali a bránili se jim), jste si mnozí nedovolili žít lepším životem a mít láskyplnější vztahy než oni. Pravděpodobně jste si možná dali hranici, kolik radosti, lásky úspěchů a hojnosti si připustit. Nebo jste dosud žili sny a přání, které ve vás vaši rodiče vkládali, ale nejsou vaše a nepatří na cestu, kterou vám osvětluje duše.

Můžete zažívat více lásky, radosti a vitality než vaši rodiče. Můžete mít lepší vztahy, otevřenější srdce a jinou duchovní cestu než oni. Začněte tím, že se spojíte se svou duší. Nechte obíhat energii a světlo mezi vašimi srdečními centry a přejděte do stavu lásky duše. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdce do hlavového centra, prociťujte jas lásky duše a rozšiřujte se do jednoty lásky. S výdechem se spojte se svou duší a pošlete světlo z hlavového centra do skrytého bodu, abyste jej nadále stimulovaly a posílili tak svou vůli milovat sebe samých. S nádechem přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra. Opusťte touhy a očekávání, které ve vás a váš život vkládají jiný lidé a které již nechcete následovat.

V tomto rozpoložení moudrosti, rozšíření, klidu a lásky se spojte se svou matkou. Nezáleží na tom, zda ji znáte či nikoli, nebo zda je ještě živá. Můžete pracovat se svou vlastní mamkou, nebo s kteroukoli jinou ženou, která pro vás hrála roli matky. Poděkujte jí za všechny dary, které jste od ní dostali.
Představte si sebe sama, než jdete cestou světla, ruku v ruce s touto ženou. Prociťujte, jak se vaše společné cesty v určité chvíli rozdělují a stávají se z nich dvě samostatné cesty. Nyní jdete na své vlastní cestě světla, oddělené od té její. Nesete si s sebou všechny dary, které jste od ní dostali. Zbavujete se všech zvyků a vzorců, které na vaši cestu lásky nepatří. Na konci vaší cesty je hřejivé slunce, toto slunce zesiluje vaše duchovní vlastnosti, vize vaší duše, její sny a cesty. Pomáhá vám uvolnit vše, co s vámi na vaší cestě neladí. Dívejte se, jak vaše matka jde po své cestě do světla. Vaše cesty mohou vést vedle sebe, nebo půjde každá jiným směrem. Vy teď jdete pevně po své cestě, směřujete k světlu.
Až skončete tuto vnitřní práci se svou matkou, zopakujte ji také s otcem nebo s jiným svým důležitým mužským modelem. Poděkujte mu za všechno, co jste od něj dostali, a za všechnu jeho lásku. Uvolněte ze své energie jakékoliv jeho sny, cíle a osobní vzorce, které nechcete žít jako své vlastní. Jdete cestou lásky, která je jen a jen vaše. Věřte, že po ní jdete ke světlu.

Uvědomte si rytmus své duše. Kultivuje svůj čas trávený samotě.

Nové cesty, jak milovat, můžete dále objevovat tak, že prozkoumáte, kolik času chcete trávit s lidmi a kolik samotě. Když se přiblížíte své duši, změní se možná vaše potřeba být ve společnosti. Oblíbíte si chvíle trávené samotě, kdy se budete "dobíjet", meditovat spojovat se se svou duší, nebo kdy jen prostě budete. Takové chvíle jsou důležité. Slyšíte tak lépe své vnitřní já a nabudete novou rovnováhu. Nemějte si za špatné, když máte chuť být sami. A neříkejte si ani, že je to špatné pro vaše vztahy. Vzpomeňte si, kdy jste si užili jednoduše a v tichu čas sami se sebou. Nebylo to příjemné? Ve chvílích ticha, když jste sami, s vámi může vaše duše nejlépe pracovat a posílat vám energii a myšlenky.
Někdy se vaši blízký nebo přátelé cítí divně, když chcete být sami nebo děláte věci, ke kterým jejich neberete. Mohou se vám vloudí pocity viny z malé oddanosti druhému. Partneři, děti nebo přátelé mají často své představy o tom, kolik času jim dlužíte. Nové cesty, jak milovat, začnete prošlapávat také tak, že sami sobě dovolíte dopřát si tolik času o samotě, kolik chcete.

Představte si, že mate zásobárna energie. Kdybyste měli ručičku, která ukazuje stav této zásobárna od nuly do maxima, kolik by ukazovala. Podívejte se na ni svým vnitřním zrakem za zavřenýma očima. Ptejte se své duše, co dělat, abyste si svou energii zcela doplnili. Kolik času osamotě by vám pomohlo? Co dělat se svým časem, aby jste zas jen kvetly a cítili se obnovení, plní života? Vzpomeňte si na dobu, kdy jste si věnovali pozornost a čas a cítili se nabití energií. Kolik jste měli lásky a energie, kterou jste pak mohli rozdávat ostatním. Berte to tak, že když o sebe dbáte, dáváte dar druhým: společnost relaxovaného, vitálního a energického člověka.

Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali. Dopředu mu mentální poděkujte, že vám nechává svobodu dělat si se svým časem, co chcete. Můžete mu v mysli říci: "Děkuji, že mi necháváš můj čas, abych mohl / mohla dělat to, co mě nabíjí energií a dává mi rovnováhu, že mohu meditovat, spojovat se se s duší a prožívat svůj vlastní životní rytmus a svou cestu . "Věnujte pozornost svým impulsem být o samotě. Mohou to být okamžiky, kdy vás vaše duše volá a posílá vám své světlo, radost, vůli, přítomnost, sílu, lásku a všechny její další kvality, které obohatí váš život.

Pracujte s podosobností, která se bojí, že ztratíte něčí lásku, pokud půjdete svou cestou. Čas strávený o samotě, dělání věcí, které vás baví, a prožívání své duše vám mohou pomoci kontaktovat se s Jednotou a dostat se do větší harmonie s vesmírem. Samota a znovuobnovení energie je velmi důležité, i když máte třeba malé děti. Spojte se s jejich duší a poděkujte jim, že vám vaši samotu dopřejí. Zvažte, kdo by se mohl o nich postarat v době, kdy budete trávit svůj drahocenný čas o samotě. S doplněné zásobárnou své energie budete mít i více světla, lásky a energie, které jim můžete nabídnout.

Nechte druhé, aby si dělali se svým časem a životem, co chtějí. Řekněte si pevně, že podle toho budete jednat, například: "Umožňuji všem lidem ve svém životě, aby si našli svůj vlastní rytmus a dělali si, co potřebují, aby se cítili vyrovnaní a nabití energií." Povzneste a milujte své podosobnosti, které se tomu brání. Mluvte a posuňte ve vývoji každou svou část, která má pocit, že by ji mohly druzí opustit, odtáhnout se nebo ji zneužít, kdyby jim dala příliš mnoho svobody. Pokud dáte lidem svobodu, budou vás milovat spíše více než méně.

Udržujte si o sobě vysoké, pozitivní obrazy a požádejte o ně i druhé.

Otevírejte si nové cesty k lásce zkoumáním obrazů, které o druhých máte, a pracujte s nimi a měňte jejich. Tak změníte i obrazy nebo představy, které mají zase oni o vás. Pokud si budete udržovat o lidech vysoké, pozitivní obrazy a myšlenky, můžete opustit staré způsoby vztahování, které vás možná brzdí v rozletu, a najít si nové možnosti, jak být spolu.

Pokud se partneři drží starých obrazů založených na tom, zatímco dříve byly namísto přeorientování se na vize, dokud se stávají nyní, může se z jejich vztahu vytrácet život. Můžete mít dokonce potřebu se na čas vzdálit, protože jste vyspěly a vyhlédli a ten druhý to nevidí a neuznává vaši úspěšnou přeměnu. Přechod na nové jednání bude obtížnější, pokud na vás myslí vaši přátelé, rodiče, partneři a ostatní milovaní lidé jako na někoho, kým jste byli předtím. Nyní jste jiní. Lidé vám dávají nádherný dar lásky, pokud mají o vás vysoké vize a věří ve vás a váš potenciál, i když jste ho zatím neprojevily.

Podívejte se nyní, jakou má o vás vizi člověk, kterého jste si vybrali. Dává vám prostor? Věří tento člověk ve váš potenciál, nebo vám naopak neustále připomíná vaše chyby? Líbí se vám vaše já, které vám odrážet Pokud ne, aktualizujte si svůj "image". Lidé vás spíše neuvidí ve světle, dokud nebudete mít samy o sobě pozitivní představy.

Prociťujte přítomnost vaší duše. Pomyslete na oblast, kde má o vás daný člověk negativní vizi nebo nevidí, dokud teď jste, a drží se starých obrazů, dokud jste byli předtím. Vytvořte si v mysli obraz sebe samých v dané oblasti, který chcete, aby ten druhý o vás měl. Spojte se se svou duší a vysílejte k němu zda k ní své nové sebepojetí v dané oblasti. Dělejte to buď při meditaci, nebo i když jste fyzicky spolu. Kdykoliv si uvědomíte, že o vás daný člověk mluví nebo s vámi jedná způsobem neodpovídajícím tomu, kdo jste, spojte se s duší a hned vysílejte obraz, který si přejete, aby o vás měl. Při spojování s duší si představte Solární světlo a světlo své duše, jak rozpouštějí jakékoliv negativní či zastaralé obrazy, které k vám daný člověk o vás vysílá. Možná se jeho chování i tak nezmění. Přesto je velmi důležité udržovat si o sobě vytrvale pozitivní obraz. Dále je důležité podle svého nového sebepojetí také jednat a žít podle něj. Pokud se vrátíte ke starým způsobům chování, aktivujete v myslích lidí zastaralé obrazy, které o vás měli.

Poznávejte velkolepé možnosti ve vás i v ostatních lidech.

Sami lze také potřebujete změnit obrazy, které o svých milovaných mate. Pomyslete na člověka, se kterým jste se rozhodli spojovat v rovině duše. Mate o něm zastaralé představy zralé na aktualizaci? Najděte si nyní alespoň jednu oblast, v níž se držíte nepříliš rozvinuté vize o tomto člověku. Spojte se se svou duší a vysílejte k němu svoji novou vizi. Můžete mu v duchu například říct: "Teď tě vidím jako ..... a budu si tuto pozitivní vizi držet, aby ti pomohla rozvíjet se a růst. "Řekněte si, že identifikujete a transformuje i ostatní negativní obrazy, které o něm mate.

Nechte své staré obrazy o druhých minulosti a uznávejte velikost, která v lidech je. A začněte uznávat také svou vlastní vnitřní hloubku. Spojte se se svou duší a vnímejte její krásu a světlo. Všímejte si všechny dobré vlastnosti, které již nyní šikovně projevujete. Projděte si svůj život; sledujte, že jste v sobě vždy měli pocit, že jste přišli vykonat něco své. Víte, že v sobě mate zárodky velkoleposti, čekající jen na vhodnou příležitost vyrůst. Všimněte si, jak se v každé chvíli stáváte krásnější a dokonalejším světlem.

Myslete na člověka, kterého jste si vybrali, a spojujte se s jeho duší. Pozvěte si do srdce bytost Lásky, aby vám pomohla spatřit to nejlepší a nejvyšší, co v tomto člověku je. Představte si Solární světlo nad vámi oběma, pomáhající vám vnímat jasněji uvidět něco z nesmírné vnitřní šířky tohoto člověka. Představte si, jak všechno, co zastiňuje světlo jeho duše, postupně odpadá, dokud z jeho nitra nevystupuje na všech úrovních zářivé světlo. Vnímejte v něm potenciál milovat, i když ještě neprojevuje svou lásku trvale. Požádejte svou duši, aby vám ukázala některé z jeho duchovních kvalit, které čekají jako semínka světla na své rozvinutí. Soustřeďte se na tyto pupeny světla a nevěnujte pozornost stínem, které v něm cítíte. Jděte ve vzpomínkách k vašemu prvnímu setkání. Vzpomeňte si, jak jasně jste v něm cítili jeho potenciál a hloubku. Všimněte si, jak změna vašich obrazů otevírá energii mezi vámi a dává prostor jít dál. Je to tím, že se soustředíte na to dobré, co v člověku je, na jeho vnitřní krásu a velikost.

Své rozhodnutí věnovat pozornost hlavně tomu pozitivnímu, co v daném člověku je, můžete ještě upevnit mentálním potvrzením: "Miluji a uznávám tvou bytost, a mám na tobě rád / a i to, co ještě není vyzrálé." Nezapomínejte na jeho kladné stránky, i když právě máte neshody, nebo když je špatně naladěn či uzavřen.
Svým soustředěním na dobro pomáháte lidem ho projevit v jejich každodenním životě. Zaměřte se na jejich světlo. Lidé pak budou často laskavější a snadněji si toto světlo sami uvědomí a vyjádří.

Oddejte se svému duchovnímu růstu.

Zavažte se svému duchovnímu stárnout, které bude cestou učení se, jak více milovat sebe samých. Tak budete mít také více lásky pro ostatní. Tím, že se sami rozvíjíte, můžete přinášet více i do vašich vztahů. Budete schopni dělat věci, které přinesou vašemu vztahu úspěch. Soustředíte se na vyšší poslání, vaše vize se rozšiřuje a mate obrazy a přesvědčení, které vedou k úspěchu.
Pokud si dáte závazek duchovně růst, budete mít čím dál větší víru a důvěru v sebe sama, ve svou schopnost postavit si své osobní hranice a neustále a vyrovnaně vyzařovat lásku. Pokud vám záleží na vaší vlastní jiskry a vitalitě, nebudete se bát, že by vám vztah bránil růst, rozšiřovat své vědomí a jít po své cestě vyššího poslání. Vaše vztahy budete brát jako součást této cesty. Budou podporovat vaši radost ze života. Nabídnou vám příležitost učit se, jak milovat, a tím i možnost dále růst.
Spojujte se se svou duší často. Ať vám ukáže, co dělat, abyste duchovně zrály. Věřte, že meditace, kontaktování se s duší, transformace podosobnosti, probuzení vašich srdečních center a vnitřní práce s energií je velmi dobrý způsob, jak využívat čas. Udělejte si duchovní praktiky také ze svých každodenních aktivit.

Svým milovaným v duchu řekněte: "Podporuji tvé osvícení."

Je důležité podporovat růst druhých. Jak vyspělejší bytosti budou moci více milovat také vás, i když to není důvod, proč jejich podporujete. Pomyslete na člověka, se kterým vnitřně pracujete. Nechte obíhat světlo mezi vašimi srdečními centry a navoďte si stav lásky duše. Objevujte, jak ještě více podpořit jeho růst, úspěch a osvícení. Vyšlete k němu vnitřní zprávu: "Z celého svého srdce podporuji tvé osvícení." Pracujte s těmi částmi své podosobnosti, které se třeba bojí, že když bude tento člověk šťastný a naplněný, nebude vás už chtít nebo milovat. Vaše vize druhých, jako dosahují osvícení, je jedním z největších darů, jaké jim můžete dát.

Učte se schopnostem, jak tvořit vztahy.

Najděte si čas a vytvářejte změny ve svých vztazích. Učte se praktickým schopnostem tvoření vztahů. Objevujte nové cesty, jak milovat. Studujte si k tomu knížky, poslouchejte audio a video kazety nebo jděte na nějaký seminář. Vztahy vám vybízejí příležitost otevřít si srdce. Vyživujte a inkubujte své vztahy, aby mohly odrážet vaši vnitřní lásku duše. Važte si je jako cestu k osvícení a možnosti probudit svou srdeční centra.

Objevování nových cest lásky.

HRA Duše

Splyňte se svou duší a vyberte si jednu či více z následujících nabídek, jak milovat sebe a druhých. Nebo buďte sami tvořiví a vymyslete si další možnosti, jak dávat lásku lidem kolem i sobě samým.

1.Pomyslete na jeden vztahový vzorec, který měl váš otec nebo matka. Rozhodněte se, zda jej chcete. Pokud ne, pracujte se svou duší na jeho uvolnění.

2.Svým vnitřním zrakem se podívejte na stav energie ve vaší zásobárně. Je naplněna? Ztište se a zeptejte se své duše na nápady, jak si doplnit svou energii.

3.Zeptejte se své duše, jak často se mate s ní prolínat, aby vám mohla dávat všechny dary, které pro vás má. Kolik spojení si vaše duše přeje zítra, příští týden nebo měsíc?

4.Představte si, jaký obraz o vás byste chtěli, aby někdo z vašich blízkých měl. Držte ho vytrvale ve své mysli a vyzařujte ho k danému člověku, zatímco se spojujete se svou duší.

5.Vytvořte si nový, pozitivní obraz, jaký byste chtěli mít o někom milovaném. Při spojení s duší ho k danému člověku posílejte.

6.Uznejte v druhém člověku jeho obrovský vnitřní potenciál. Představte si, jak jeho duše proniká vše, co zastiňuje jeho světlo.

7.Mentálně nebo verbální svému milovanému člověku řekněte: Celým svým srdcem podporuji tvé osvícení. "Stejnou myšlenku dnes pošlete i nějakému neznámému člověku.

8.Povězte si: "Celou svou bytostí podporuji své osvícení." Zavažte se svému duchovnímu růstu jako silnici, jak mít více lásky pro druhé.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.