16. Odstranění zábran v lásce

25. září 2010 v 19:03

Vzdávám se všeho, co mi brání milovat láskou duše sebe i druhých lidí. Objevuje lásku v každé situaci.

Když si procvičujete umění milovat jako duše, získáváte nové schopnosti. Během dne si mnohokrát vzpomenete, že chcete projevovat kvality lásky duše, a mnohokrát na to také zapomenete. Přicházíte do situací, v nichž vám připadá téměř nemožné druhých lidí přijmout, ba ještě je i milovat. Možná si i uvědomíte možnosti jednat na vyšší úrovni, ale nakonec se rozhodnete dělat to, na co jste zvyklí, a jednáte bez lásky. Vyjadřovat lásku duše trvale a vyrovnaně je velká výzva. Vyžaduje to opakovaně a vytrvale se soustředit na lásku, čímž také probouzíte svou srdeční centra.

Nemusíte být v projevech lásky duše hned dokonalí. Nebuďte na sebe tvrdí. Promiňte si, pokud máte těžký den a nechce se vám přečíst lásku, nebo vám nejde chovat se láskyplně v nějaké situací, do níž se v průběhu dne dostanete. Důležitý je směr, jakým jdete. Všímejte si a oceňte sebe sama, když se vám podaří váš záměr vyjadřovat lásku, a odpusťte si ihned, když vám to nejde.

Začněte rozpouštět překážky na cestě k lásce tím, že budete přečíst jako vaše duše miluje vás. Odpusťte si a dejte lásku sami sobě tak, že objevíte a uvolněte ze své energie jakékoliv myšlenky či pocity, které vůči sobě nebo v sobě máte. Buďte bdělí a sledujte, zda se uvnitř nekritizujete, neodsuzujete nebo neshazujete sami sebe pro to, kým jste. Druhé můžete milovat jen do té míry, do jaké dokážete milovat sebe samé. Vylaďujte se co nejčastěji na lásku, která proudí od vaší duše k vám.

Prožívejte své vztahy vědomě.

Odstranění překážek v lásce vyžaduje uvědomování si myšlenek, slov i činů, které si s lidmi vyměňujete. Pomyslete nyní na člověka, kterého jste si vybrali. Jak moc jste si ho vědomi - jeho esence, bytosti a duše? Protože si uvědomujete sebe a svůj záměr být při vašich kontaktech milující?

Překročit překážky v lásce a vytvářet duchovní vztah neznamená, že budete s druhými zcela propojení, nebo neustále spolu. Vyžaduje to více si uvědomovat, co děláte, jak myslíte a cítíte, když jste s jinými lidmi, abyste mohli trvalejší vyjadřovat lásku duše bez ohledu na to, jak vám s nimi je, nebo jak se chovají.

Představte si člověka, se kterým vytváříte duchovní vztah. Jak vypadá jeho den? Jak moc jste si vědomi jeho reality? Spojte se se svou duší a kontaktujte se s duší tohoto člověka. Vnímejte realitu jeho očima. Jaký dar lásky byste mu nebo jí mohly dnes dát? Představte si, jak to děláte, jak vnášíme více vědomí do svých vztahů a jako si více uvědomujete, co v nich děláte a prožíváte.

Myslete na své vztahy pozitivně.

Abyste odstranili všechno, co stojí vaší lásce v cestě, raději chvalte, podporujte a pomáhejte. Když přistupujete k lidem ze záměrem podpořit jejich, pomáháte jim rozvinout a realizovat jejich potenciál. Vzpomeňte si, jak dobře se cítíte, když vás někdo chválí. Máte ze sebe radost a objevujete v sobě motivaci dělat věci ještě lépe.

Abyste snadněji přestali nemístně kritizovat druhých, přestaňte kritizovat sami sebe. Pomyslete nyní na něco, za co jste se v poslední době kritizovali. Prolněte se se svou duší, spojte drahokam ve svém srdci s drahokamem své duše. Nadechujte a směřujte energii ze svého srdečního centra do hlavového centra. Vydechněte a posílejte vůli své duše milovat do skrytého bodu v centru svého solárního plexu. S dalším nádechem přeneste energii svého plexu do svého srdečního centra. Vstřebávejte jemnost a trpělivost, mír a jas duchovní lásky. Zatímco přenášíte energii plexu do srdce, uvolňujte své sklony zda potřeby zacházet s sebou nelaskavý. Ve svém láskyplném rozpoložení nyní proměňte svou sebekritiky v nějaké oblasti svého bytí na hluboké sebeuznání. Myslete na všechny ty dobré věci, které děláte, a na to, jak jste v této oblasti již uspokojivě.

Pomyslete nyní na člověka, kterého jste si vybrali k prolínání duší. Kritizujete ho za něco? Při vyladění se na lásku duše jemu nebo její pošlete energeticky nebo pocitově zprávu, v níž vyjádřete svou lásku a podporu. Můžete i něco říct, jako například:
"Už nechávám svého kritik. Přijímám tě takového / takovou, jaký / á si. Miluji, uznávám a podporuji dobro, které je v tobě. "

A dodejte třebas: " Oceňuji tě za ...... a miluji tě za to. "
Vymyslete co nejvíce vlastnosti, úspěchů a podobně, za které si toho druhého vážíte. Uznávejte raději to, jak daleko už tento člověk došel. Nesoustřeďte se na to, co ještě neučinili. Vyhledávání v něm či v ní krásu a dobrotu. Všímejte si, jak často se vám daří zaměřovat se na to, co je v druhých dobré a inspirující, a potvrzujte si znovu a znovu své přání dělat to čím dál častěji.

Co kdybyste si pokaždé, když najdete na druhých něco špatné, nebo pomyslete na to, co by mohli dělat lépe nebo pozorněji, raději řekli: "Nesedí moje kritika druhých v něčem také na mě?". I když nevidíte ani v nejmenším, jak by se mohla daná kritika hodit i na vás a váš život, buďte ochotni to prozkoumat. Vnímejte, že druzí představují určitý aspekt vás samotných. Ptejte se: "Nedělám v něčem to samé, za co teď kritizuji jiných?" Pozorně se podívejte na svůj život. Podstatou toho, co kritizujete, bývá často nějaká kvalita, kterou se učíte sami v sobě rozvinout. Možná máte sami stejný sklon či vlastnost, jen v menší míře nebo se jinak projevuje.

Chvalte a uznávejte lidi, když dávají najevo vlastnosti nebo chování, které se vám líbí. Druzí obvykle ještě zlepšují to, za co jejich jiní chválí. Važte si světla v sobě iv druhých tím, že budete pozitivně myslet a mluvit o vašich vztazích. Zdůrazňujete to dobré. Nečekanou odměnou vám bude hodně dobra, které se k vám vrátí.

Transformujte konflikt poddaný lásce.

I v těch nejlepších vztazích můžete narážet na konflikty. Uprostřed hádek nebo dohadování se s někým se vylaďte na svou duši. Nádech využijte k utváření energie ze srdečního do hlavového centra. S výdechem se spojte se svou duší a pošlete její vůli milovat do zastřeného bodu solar plexu, abyste ho tak více aktivovali. Představujte si, jak je veškerá negativní energie toho druhého, která vám aktivovala zřetelný bod v solárním plexu, pohlcovala skrytým bodem, odkud stoupá do srdečního centra. Pokud je daná situace příliš intenzivní a nedokážete se soustředit na tento postup, směřujte prostě jen energii stále dokola ze svého plexu do srdce, až pocítíte jas duchovní lásky. Nedívejte na energii toho druhého jako na negativní. Dívejte se na ni raději než na dar čisté energie, kterou můžete nechat obíhat mezi svými srdečními centry, abyste je ještě více probudili. Na úrovni duše není energie ani dobrá, ani špatná. Je to jen energie. Jde o to, jak ji používáte. To rozhodne o tom, jak vám prospěje a nakolik ji budete moci využít.

Jas lásky můžete vnést do jakékoli oblasti konfliktu či střetu názorů nebo zájmů mezi vámi a jinými lidmi. Začněte tím, že se spojíte se svou duší a pošlete její vůli milovat do skrytého bodu. Přenášejte také energii solárního plexu do srdce, dokud neucítíte jas lásky duše i při přemýšlení o daném problému. Spojte se se svou duší, prociťujte ji a vnímejte i duši toho druhého. Vyzařujte klidnou, přijímající a transparentní lásku. Potvrďte si, že si přejete jednat s druhými láskyplně, a vytvořte si pro to větu, kterou budete mluvit a nacházet tak svůj vnitřní mír, jako například: "Uvolňuje jakýkoli střet mezi námi. Otvírám se vší lásce, kterou mezi sebou můžeme mít. Vzdávám se v sobě všeho, co by mohlo naší lásce překážet. "

Uznejte sami před sebou jakékoliv nelaskavé pocity, které vůči druhému máte. Nenuťte se do laskavých pocitů. Stále přenášejte energii solárního plexu do svého srdečního centra, až rozpustíte všechny své přání toho druhého jakkoli zraňovat, zda slovy nebo činy. Milujte a produchovňujte jakoukoliv část své osobnosti, která by se dále cítila rozzlobená nebo zraněná. Neupínejte se již k dané situací, ani k výsledku této své práce. Soustřeďte se raději na světlo v tom člověku, než na jakékoli jeho stíny. Uvědomte si Světovou Přítomnost Lásky, která prostupuje touto situací a halí ji do lásky.

Spojte se s duší druhého člověka, abyste rozpustili překážky v lásce.

Ve vztahu se stává, že přijde období, kdy se cítíte jako zmrazení, neschopní přijít na jakýkoli projev, kterým byste vyjádřili lásku duše. Začněte tím, že pochopíte, že každá situace je pouze dočasná. Věci najdou svůj spád. Často si v životě vytvoříte situace, z nichž jakoby nebylo východisko, a tak se vám vynořují výzvy jít pro své odpovědi výše a čerpat z vnitřních zdrojů, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Když milujete, budete mít spoustu příležitostí růst.

Z takových hluchých míst se můžete dostat buď tak, že počkáte, až se něco stane, nebo můžete pracovat se svou duší, probouzet své srdeční centra a vnášet do vaší situace lásku své duše, aby ji transformovala. Namísto vzdání se nebo víření pocitů beznaděje ze slepé uličky, se raději prelnite se svou duší. Nechte cirkulovat energii mezi srdečními centry. Preciťujte jas vaší duše, rozšiřujte a rozvíjejte svou lásku, spojujte se s vůlí své duše milovat. Přeneste energii svého centra v solárním plexi do centra srdečního, a transformujte tak a pročistěte všechny hustší energie, které lze mezi vámi existují.

Spojte se se svou duší a kontaktujte duši toho druhého člověka. Požádejte obě vaše duše, aby spolu našli řešení, které bude výhrou pro vás obou. Věřte, že takové řešení existuje a objeví se. Pokud máte i nadále pocity zloby, přenášejte stále dokola energii solárního plexu do svého srdečního centra, dokud nepocítíte jas lásky duše. Až toho budete schopni, vyžarujte kvality lásky duše - harmonii, soucítění a trpělivost. Pozvěte si do srdce bytost lásky a vyzařujte tuto ušlechtilou lásku k druhému člověku.

Odpusťte tomu druhému, pokud můžete. Zkoumejte, jaké příležitosti probudit svou srdeční centra a přiblížit se své duši v této situaci máte. Ptejte se, jak drama mezi vámi odráží něco, co se odehrává ve vás samotných. Zjistěte, co byste v sobě mohli změnit, abyste vyřešili tuto vnější dramata. Důvěřujte duši své i duši druhého člověka, že budou pracovat na vyšších úrovních, aby našly řešení. Jednejte, jen když budete mít z plánovaného kroku pocit, že je to dobrá a láskyplná věc. Mluvte a myslete na tento vztah dále pozitivní a vizualizujte si, jak mezi vámi dochází k tomu nejvyššímu a nejlepšímu, co je možné.

Prožívejte sílu spočívající ve vaší schopnosti být zranitelní.

Aby mohli lidé prožívat ve vztazích lásku, potřebují mít otevřené srdce a nebát se být zranitelní. Stavět si kolem sebe stěny, které vám pomohou udržet druhých od těla, není cesta. Tím spíše Zvěčněte sami sebe, než od sebe oddělíte druhých. Abyste mohli mít duchovní vztah, budete muset tyto zdi, které jste si mezi sebe a jiných lidí nastávaly, zase zbourat, protože stojí v cestě lásce. Procvičujte si otevřenost srdce i v složitých situacích. Tím ještě více probudíte své srdeční centra a přiblížíte se své duši.

Neuzavírat se ze strachu, že vám někdo ublíží, znamená přijmout, že nemáte co bránit. Nemusíte se za sebe omlouvat, vysvětlovat, kdo jste, ani si udržovat od druhých odstup. Přijmete se takoví, jací jste. Pak se nebudete snažit být jako dokonalý ideál, aby si o vás druzí mysleli jen to nejlepší. Nebudete se cítit ani lepší, ani horší než druzí lidé. Jste si vědomi síly vycházející z toho, že se druhým ukážete, i když nejste dokonalí. Uvědomíte si, že jste hodnotný a báječní lidé, hodni lásky právě teď, takoví, jací právě jste.

Když jste schopni být zranitelní, přestanete být pyšní, a tak můžete vytvořit mezi vámi a druhými lidmi více lásky. Když se někdo cítí vámi zraněný nebo se na vás zlobí, vyléčíte váš vztah tím, že se ptáte sebe i toho druhého člověka, jak změnit způsob, kterým mu dáváte svou lásku. Jste ochotni podívat se na sebe upřímně, připustit, že jste nejednali láskyplně, a nabízet více míru. Zkoumáte, jaké myšlenky a přesvědčení vás oddělují od druhých, a jste otevření je změnit. Jste si sebou natolik jisti, že víte, že na tom není nic špatného, když nejste dokonalí a nedokážete dávat neustále najevo svou lásku. Můžete si odpustit a přijmout se, a tak více milovat a otevřít se druhým. A můžete podpořit také ostatní, aby se s vámi více otevřely a nebáli se být zranitelní. Vzpomeňte si na své zkušenosti, kdy se lidé přestali bránit, vzdali se své pýchy a stavěli spíše mosty jako stěny. Nejprve jste je v té chvíli milovali a mohli je snadno přijmout. A připomeňte si, jaké to bylo, když jste se vy sami otevřeli, ukázalo se, riskovaly ublížení, a ten druhý vás miloval a pochopil.

Vezměte nyní do vědomí člověka, kterého jste si vybrali. Najděte oblast, kde jste postavili zeď, protože jste si mysleli, že kdybyste se odhalily, ztratili byste jeho lásku. V něčem jste se bránili, nebo se snažili ztělesnit ideál chování, který vám měl přinést více uznání a lásky od druhých. Možná že ten druhý člověk není ve vztahu s vámi šťastný a vy se potřebujete více otevřít, abyste slyšeli jeho námitky a mohli své chování změnit a vyléčit tak váš vztah.

Když myslíte na oblast, kde jste si postavili nějaký zeď, nechte obíhat energii mezi svými srdečními centry. Vnímejte svou jemnost, zranitelnost a absenci čehokoliv, co byste museli bránit. Máte s sebou soucit, stejně jako s tím druhým. Představujte si, jak padají vaše obranné valy a vy jste ochotni vidět, kdo opravdu jste. Najděte si slova, která si budete opakovat jako výraz tohoto svého rozhodnutí. Řekněte si třeba: "Nabízím ti lásku, důvěru, otevřenost a ochotu být zranitelný / á. Jsem ochoten / á ukázat ti, jaký / á opravdu jsem. "

Požádejte svou duši, aby vám pomohla zbourat zdi, které jste si v dané oblasti vystavěli kolem vašeho srdce. Můžete si třeba představit symbol zdi kolem vašeho srdečního centra a láska, kterou vyzařuje vaše duše, rozpouští ho a nechává zmizet. Pokud je to vhodné, můžete se ještě obrátit k tomu druhému člověku: "Chci vědět, jak tě milovat způsobem, který tě těší. Jsem připraven / á naslouchat, jak ti mohu lépe projevovat svou lásku. "

Když zůstanete otevření a budete ochotni být zranitelní, bez nutnosti cokoliv chránit a bránit se, překročíte překážky v lásce. Nezáleží na tom, co dělá ten druhý, zda vaši pokoru a zranitelnost přijímá. Vy jste udělali svou práci. Potvrdili jste si svou hodnotu, nechali jste se druhými vidět takoví, jací jste, a zbořili jste zdi, které vám znemožňovaly projevovat ze srdce lásku duše a probouzet vaše srdeční centra.

Vzdejte se potřeby zachraňovat lidi.

Zábrany v lásce můžete uvolnit i tím, že se vzdáte své potřeby zachraňovat druhých před jejich problémy. Druhých milujete láskou duše, když jim umožníte, aby byli sami odpovědni za svůj život. Starání se o druhých, strachování se o jejich život a řešení jejich problémů vám může zabrat tolik času, pozornosti a emocí, že už nebudete mít energii na svůj vlastní život a duchovní cestu. Když přestanete zachraňovat jiných lidí, nebude vás už rozčilovat, že jim věnujete čas a energii. Když zachránit druhy, ale oni vaši pomoc nepoužijí tak, jak si představujete, a dále si vytvářejí stále stejné problémy, budete zažívat pocit, že se zbytečně obětujete. Druzí vaši pomoc přijmou, ale nadále vyžadují, abyste je zachraňovali.

Naučte se rozpoznávat, kdy pomáháte druhým proto, že nevěříte v jejich vlastní sílu a schopnost vyřešit si své problémy. Když cítíte nutkání zachraňovat lidi nebo jim uhlazuje jejich lekce, zastavte se! Vaší vnitřní motivací je nejprve vaše vlastní potřebu cítit se lépe a nemuset se o nich strachovat a řešit jejich starosti. Přijměte že lidé si dokáží vyřešit své problémy, i když zatím nevidíte, jak by to udělali. Vaši duši zajímá podporu druhých, ale nechce se jim plést do jejich života. Nebere jim jejich myšlenky. Nechává jejich žít, jak chtějí, umožňuje jim učit se z jejich chyb a dosahovat vlastní úspěchy.
Vaše duše ví, že možnost lidí převzít odpovědnost za sebe a svůj život je vinikajuce příležitost růst a vnitřně sílit. Ví, že lidé usilovně pracovali na vytvoření svých současných podmínek, i když jsou složité a nepříjemné, aby se z nich mohly učit a růst. Když totiž prožívají důsledky svých činů, objevují v sobě motivaci rozvíjet sebe a svůj život. Když lidi zachráníte, spíše jejich oslabuje, než Posilte.

Daleko důležitější je dát lidem nástroje, které jim pomohou poradit si se svým životem, než jejich zbavovat konkrétních problémů, které si vytvořili. Když si nejste jisti, že lidi svou pomocí ochrany nebo jejich opravdu posilujete, ptejte se sami sebe, zda jim dáváte do rukou nástroje změnit si život, nebo zda je jen znovu vytahujete z jejich stále se opakujících problémů. Pracují sami na tom, aby změnili sebe, své myšlenky a přesvědčení, které je přivedly do dané situace, nebo ze sebe dělají oběť a doufají, že jejich vy nebo někdo jiný zbaví toho, co si vytvořili? Když lidé hrají oběť a čekají na pomoc zvenčí, a přitom nedělají nic, co by jim pomohlo více použít svou sílu, pak je jakákoli podpora více zachraňování, než pomocí. Pokud se ale sami snaží zvednout a berou odpovědnost za problémy, které si vytvořili, pak je vaše pomoc téměř jistě posiluje.

Pomyslete opět na člověka, kterého jste si zvolili. Prolněte se ze svou duší a požádejte ji, ať vám ukáže, zda mu neberete nějaké jeho lekce, neřešíte za něj jeho problémy? Nepřebíráme příliš mnoho odpovědnosti za jeho vlastní život? Spojte se s duší a vyzařujte transparentní lásku. Cirkulujte energii mezi svými srdečními centry a věnujte pozornost směrům energie solárního plexu do srdečního centra. Najděte si slova, která budou působit jako vodítko pro váš záměr projevovat lásku, jako například: "Už tě nepotřebuji zachraňovat. Přenechávám odpovědnost za tvůj život tobě a tvé duši. Dělám to jako výraz mého přesvědčení, že máš veškerou vnitřní sílu, zdroje a moudrost vyřešit si své problémy. "Prožívejte jasnou lásku vaší duše, lásku, která nepotřebuje nic dělat. Uvolněte jakékoliv touhy, které ve vztahu k tomuto člověku mate, a umožněte mu nebo jí dělat si, co chce. Vzpomeňte si, kdy jste odmítli někoho zachraňovat a tento člověk si dobře poradil i bez vaší pomoci. Pokud stále ještě cítíte pokušení někoho zachraňovat nebo nejste si jisti, zda jej nebo ji vaše podpora posiluje či oslabuje, splyňte se svou duší a požádejte ji, aby vám ukázala, co by dělala v takové situací.

Podporujte druhé láskou své duše.

Když si všimnete, že lidé mají problémy, cítí se ublížení nebo stojí před beznadějnou zda životu nebezpečnou situací, pak je důležité pracovat na úrovni duší. Tím jim nabídnete obrovskou pomoc. Spojte se s ní a vyzařujte lásku, protože tím je v jejich životě nejvíce podpoříte. Poproste o pomoc jejich strážného anděla, duši nebo bytost lásky. Pokud uvízla ve zdánlivě beznadějné, zoufalé situací, buďte vynalézaví a vysílejte k nim například obraz brány nebo silnice světla nebo čehokoli, co by jim pomohlo z jejich trápení ven. Obklopte jejich láskou a světlem. Potvrďte jim v duchu, že mají sílu, moudrost a moc zvládnout jakékoli okolnosti, které si vytvořili a do kterých se dostali.

Odmítnutí zachraňovat druhých nebo jejich tahat z problémů, které si způsobily, může být zdánlivě kruté. Láska duše není vždy jemná a utěšující. Někdy je lepší být pevní a nechat druhých najít si své vlastní řešení, místo aby sta se k nim emocionální připojovaly, řešili věci za ně, a brali jim tak jejich lekce. I když vám jejich osobnost nepoděkoval a neocení, že jste je nechali v tom, co vzešlo z jejich činů, jejich duše se bude radovat z příležitosti vyrůst, až si budou sami zpracovávat situace, které si do života přilákali. Pokud odmítnete lidí zachraňovat a místo toho k nim budete vyzařovat lásku, umožněte jim získat sebedůvěru, osobní sílu a moudrost, kterou jim přinese samotné řešení problémů.
Pokud cítíte i nadále, po vší vaší vnitřní práci, silné nutkání něco udělat, udělejte to. Vaše akce nyní budou vycházet ze spojení s duší a vzniknou spíše z jejího popudu, než z reakcí vaší osobnosti. Vaše duše jiných lidí nikdy nezachránil, ale pracuje s jejich dušemi, aby jejich posílila a pomohla jim pozvednout jejich vědomí, najít a následovat svou cestu, stát se dokonalejším světlem a sloužit ostatním.

Odstranění zábran v lásce.

HRA Duše

Vyberte si někoho, s kým byste chtěli pracovat na odstranění zábran v lásce, a posunout tak váš vztah na novou úroveň. Splyňte tedy se svou duší, spojte se s jeho nebo její duší a pokračujte podle jednoho nebo několika následujících doporučení:

1.Vneste do svých vztahů více vědomí. Následujících pár hodin nebo dní si všímejte, zda vaše myšlenky a volby, které ve vašem vztahu děláte, odrážejí realitu, kterou si chcete vytvořit. Je v nich láska, podpora a pozitivní náboj?

2.V duchu svému partnerovi řekněte, co na něm či na ní milujete a čeho si vážíte.

3.Pomyslete na něco, co na daném člověku kritizujete. Zeptejte se sebe samých: Hodí se v něčem stejná kritika na mě a můj vlastní život?

4.Přeměňte váš spor stimulovaného skrytého bodu solárního plexu pomocí vůle vaší duše milovat a přenášejte energii plexu do svého srdečního centra. Vylaďte se na svou duši, spojte se s duší druhého a požádejte je obě, aby vám pomohli najít řešení, které bude pro oba přínosem a vítězstvím.

5.Pokud jste se v nějaké oblasti vůči druhému obrnili a postavili si zeď, představte si, jak ho světlo vycházející z vaší duše rozpouští, až zeď úplně zmizí.

6.Nebojte se možnosti zranění a otevřeně se toho druhého, kterého milujete, zeptejte: "Co ti mohu v našem vztahu dávat, aby tě to těšilo? Jsem otevřený / á poslouchat tě, jak si přeješ, abych projevoval / a svou lásku."

7.Dřív než někomu pomůžete, ptejte se sami sebe, zda daného člověka posilujete, aby odhalil svou vlastní sílu a moudrost, nebo zda jste vedeni vidinou, že ho zachráníte před tím, co ho čeká jako následek jeho vlastních činů. Pak se spojte na úrovni duše s jeho duší a vyžarujte lásku.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 AThigueimmagma AThigueimmagma | E-mail | Web | 9. října 2018 v 4:17 | Reagovat

Pression arterielle  est comment  robuste  votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment  pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent  perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque  culture  votre  determination  bat, il pompe le sang  par de  vos arteres a la  prendre facilement  de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-5mg-cpr-28-prix/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.