13. Přitahování spřízněných duší

25. září 2010 v 13:29

Vaše srdeční centrum vyzařuje magnetickou přítomnost duše. Utváří si spojení se svou spřízněnou duší v rovině duší.

Až budete pracovat se svými srdečními centry a procvičovat si duchovní lásku, vzroste vaše chuť přitáhnout si do života nové přátele a své nejbližší, kteří dokáží na novou úroveň lásky odpovědět a opětovat ji. Budete chtít žít s takovými lidmi, s nimiž se cítíte hluboce spojení, sdílíte společnou cestu a poslání a můžete společně rozvíjet duchovní vztah. Takovým lidem budeme nyní mluvit spřízněné duše. Většina lidí má v tomto životě více než jednoho takového člověka. Možná už teď máte několik duchovních vztahů se svými přáteli či milovanými. Spřízněnou duší může být váš životní partner, blízký přítel, vaše dítě nebo milenec. Může to být někdo, s kým sdílíte duchovní cestu, nebo děláte společně práci ve světě. Někdy jde o závazek být rodiči určité duši. Nebo podporujete nějakou bytost na cestě růstu, podobně jako to děláme dětem.
Spřízněnou duší může být člověk, který přišel s vámi a prochází podobnými lekcemi. Nebo někdo, kdo vám přišel pomoci v duchovním růstu tím, že vám umožňuje spatřit, jací jste, a nabízí vám možnosti více otevřít své srdce. Se svou spřízněnou duší jste mohli mít kontakt již během více životů a společně pokračujete v dosti rozvinutém vztahu z minulosti, nebo může jít o váš zcela první společný život.

Rozhodněte se, zda si chcete přitáhnout starší, mladší nebo stejně starou duši.

Duchovní věk je v mém pojetí množství lásky, duchovní vůle a životní práce, které jsou lidé schopni vyjádřit prostřednictvím svých osobností. Duchovní věk odráží míru, do jaké jsou lidé schopni žít jako jejich duše a přijímat její vliv do své osobnosti. Věk duše v dále uváděných příkladech je relativní. Váš partner i vy můžete být velmi staré duše, a přesto bude jeden z vás podle našeho rozlišování mladší duší. Nebo žijete s dřívější duší, a přece jste sami také velmi stará duše. Rozhodněte se, zda si chcete přitáhnout pro svůj intimní vztah stejně starou, mladší nebo starší duši, nebo necháte volbu na své duši.
Vztah s mladší duší vám dá možnost rozvíjet své umění učit, sloužit a posilovat. Mladší duše vám nabízejí příležitost prodat mnoho z toho, co jste se naučili, a uvědomit si, jak daleko jste vlastně došli. Být učitelem může být velmi přínosné, pokud se od vás partner - mladší duše - chce učit a je ochoten / á růst. Pokud se však mladší duše nechce měnit ani vyvíjet, budete se spíše z tohoto vztahu cítit spíše vyčerpaní a frustrovaní než nabití. Pokud je mezi vaším duchovním věkem a věkem vašeho partnera velký rozdíl, pokud je váš partner jako duše o mnoho mladší, pak budete nejdříve vydávat příliš energie s nevalnými výsledky.

Ve vztahu s mladší duší budete mít příležitost získat schopnost trpělivosti a soucítění. Naučíte se, jak posilovat druhé, bez toho, abyste přebírali zodpovědnost za jejich život, chránili je nebo jim brali jejich lekce. Objevíte, jak je možné být ve vztahu s někým, kdo nevidí tak daleko jako vy protože jeho vize není tak rozvinutá. Vaší výzvou bude milovat, být pokorní, odpouštějící a laskaví. Mladší duše se někdy cítí staršími dušemi ohrožené a snaží se podlamovat jejich sebevědomí a osobní sílu, aby se sami cítili lépe. Pokud se rozhodnete spojit s mladší duší, ujistěte se, že tento člověk opravdu chce to, co nabízíte, a je ochoten se měnit a růst. Pokud je tomu tak, pak může být život s takovou duší velmi obohacující, protože můžete sledovat a sdílet její zrání.

Většina z vás si vybírá život s duší přibližného věku. V takových vztazích rostete oba stejně rychle a procházíte řadou podobných lekcí. Tyto vztahy mají potenciál buď prožívat hodně radosti, nebo intenzivní konflikty. Vaší zkouškou bude naučit se milovat sebe samého. Míra vaší sebelásky rozhodne o tom, do jaké míry můžete milovat toho druhého, který vám odráží mnohé z vašich vlastních osobnostních rysů a vlastnosti. Vztah stejně starých duší poskytuje obrovské možnosti pro intimitu, protože poznávat druhého pro vás je jako poznávat sebe samých. Bude nutná ochota být zranitelní a pustit si druhého do srdce. Bude důležité naučit se milovat to, co jste na sobě milovat nechtěli, protože jen tak dokážete milovat toho druhého. Mnoho získáte, když necháte za sebou obviňování a sebelítost a uvědomíte si, že můžete dostat jen to, co dáte sami sobě. Vaší výzvou bude zklidnit své emoce a rozlišovat, kde končíte vy a kde začíná ten druhý.

Vztah se starší duší přináší zase jiné výzvy. Možná si myslíte, že takové vztahy jsou nejsnáze, protože v nich dostáváte hodně soucítění, pochopení a duchovního světla. Se starší duší budete "studentem". Vaší výzvou bude růst a opustit jakékoli nevyspělé reakce vycházející ze solárního plexu. Pokud je duše vedle vás příliš rozvinutá, můžete být vyzýváni k tempu růstu, který pro vás bude až příliš rychlý. V takovém vztahu se budete učit, jak milovat sebe sama bez posuzování, porovnávání se a pocitů méněcennosti či sebepodceňováním. Starší duše jsou schopny odpoutat se od osobnostních reakcí a nabízejí vám spíše neosobní, moudrou lásku. To pro vás nebude vždy příjemné. Dary starší duše přicházejí často ve formě, jakou jste akorát nechtěli, takže se budete muset učit zaměřit se spíše na jejich esenci, než na své očekávání konkrétních činů, slov nebo chování. Budete s někým, kdo má dalekosáhlejší vize než vy, takže bude nutné naučit se věřit si a rozvíjet své vlastní vnitřní vize. Bude dobře učit se rozpoznat, kdy se poddat moudrosti a vedení druhého, a kdy se řídit pouze podle sebe.

Starší duše může dát do vztahu mnoho a může být opravdu potěšením s ní sdílet. Mohou vás naučit mnoho věcí. S jejich moudrostí, vhled a úhly pohledu budou velkým přínosem do vašeho života. Pomohou vám růst na základě jejich vlastního příkladu, způsobu života a přemýšlení o něm. Tak jako každé jiné spojení, i vztah se starou duší dává mnoho úžasných možností stejně jako výzev.

Vzdejte se představ, že vám vztah se spřízněnou duší vyplní každé vaše přání.

Pokud si chcete přitáhnout spřízněnou duši jako svého životního partnera, budete se muset zbavit několika iluzivních představ. Jednou z nich je domněnka, že se svým duchovním spřízněncem budete žít po celý zbytek vašeho života. Vaše duchovní vztahy totiž mohou trvat pár týdnů, několik měsíců nebo mnoho let, a vždy budou velmi kvalitní a důležité pro váš život. Čas nehraje roli. Někteří lidé žijí se svým partnerem až do konce života. U jiných se ukáže, že se sešli, aby se něčemu naučili a naplnili své vzájemné poslání v kratší době. Neměňte tedy význam svých vztahů délkou vašeho soužití.

Iluzorní je také víra, že pro vás existuje jen jedna spřízněná duše, která by mohla být vaším jediným opravdovým životním partnerem. Možná že jste již měli duchovní kontakt s někým, s kým jste hluboce sdíleli a vzájemně o sebe se starali a vaše láskyplné spojení velmi prospělo vám oběma ve vašem růstu. To, že jste se přestali ve vnějším světě stýkat, neznamená, že to nemohl být vztah se spřízněnou duší. Lidí - spřízněných duší, s nimiž byste mohli žít v duchovním vztahu, je vždy několik a objeví se, když dozraje čas. Záleží na lekcích, kterými máte projít, a na vyšší cestě, kterou si volíte. Podle toho si budete v každém okamžiku přitahovat ty pravé duše. Důležitá je samozřejmě také připravenost vašeho partnera být s vámi.

V jakémkoli vztahu spřízněných duší se budete muset vzdát iluze, že na vás čeká dokonalý člověk, který do posledního puntíku splní každé vaše přání a dá vaší osobnosti vše, na co si vzpomene. Nečekejte, že ideální spřízněná duše je neomylně milující člověk, se kterým je vždy snadné soužití, souhlasí se vším, co řeknete nebo uděláte, a nabídne vám jednoduchý a pohodlný život. Někdy to tak bude, zatímco jindy vám dá svými nezralými projevy lásky příležitost učit se milovat jako duše. Spřízněné duše vám vždy napomáhají růst a dávají vám šanci více probudit své srdeční centra. Tento proces růstu je někdy lehký, jindy složitý. V duchovních vztazích máte báječnou příležitost pracovat v rovině duše.

Rozhodněte se, zda přilákání si spřízněné duše je nyní dalším krokem na vaší cestě.

Než si začnete přitahovat spřízněné duše, bude dobré spojit se se svou vlastní duší a zjistit, jestli je to opravdu váš další krok. Až s ní splynete, představujte si, jak vám svítí na cestu, abyste lépe viděli kroky, které máte před sebou. Nechte obíhat energii mezi svými srdečními centry, s nádechem směřujte energii ze svého srdečního centra do hlavového centra, a s výdechem posílejte světlo do skrytého bodu. Znovu se nadechněte, přeneste energii solárního plexu do srdečního centra, pak do hlavového centra a takto pokračujte v cirkulaci světla mezi jednotlivými srdečními centry. Naplňte se láskou a moudrostí své duše. Požádejte ji, aby vám pomohla poznat, zda přilákání si spřízněné duše je pro vás nyní ten pravý krok. V tomto rozšířeném stavu moudrosti a lásky naslouchejte odpovědím.

Pokud nezískáte zřetelný vjem, že nyní je ten pravý čas přitáhnout si spřízněnou duši, nebo se o to již delší dobu bez výsledku snažíte, pracujte se svými podosobnostmi. Zkoumejte, zda některá z nich nemá strach nebo zda nějak vašemu setkání nebrání. Můžete mít podosobnost, která nevěří, že je možné mít vyživující, naplňující duchovní vztah. Jiná vás chce třeba chránit před bolestí nebo ztrátou svobody. A další se zase možná bojí, že budování nového vztahu znamená hodně práce a nové životní problémy a zápasení. Spojte se se svým vyšším já a povznášajte tyto své podosobnosti do světla. Požádejte je o pomoc a spolupráci. Pokud si i nadále nebudete jisti, nesnažte se dále si přitahovat partnera a zeptejte se, jaký jiný další krok máte tedy udělat. Přitahujte si přítele a spřízněnou duši jen tehdy, když cítíte, že je to ten pravý další krok.

Setkejte se se svým duchovním partnerem v rovině duší.

Až budete připraveni setkat se se svou spřízněnou duší, zaměřte se na Solární světlo a nechte ho, ať vás vynese do roviny duší. Zavolejte si svou duši a splyňte s ní. Ve světelném moři prociťujte jiskřivé světla mnoho, mnoho dalších duší. Pak pomyslete na vztah, který si chcete do života přivolat, například svého životního partnera, nejlepšího přítele nebo dítě a podobně. Chcete si přitáhnout starší, mladší nebo stejně starou duši? Můžete také požádat svou duši, aby vám přivedla takového duchovního spřízněnce, jehož společnost bude právě teď nejlepší pro váš růst.

Vaše duše ví přesně, co dělat, aby vám přitáhla spřízněnou duši. Připojte se k volání, kterým vaše duše k sobě zve duši daného člověka. Dále sledujte svým vnitřním zrakem, jak v moři světla jedna z duší na volání reaguje a začne se k vám přibližovat. Na chvilku přestaňte cokoliv dělat a se zavřenýma očima do sebe vstřebávejte nádheru tohoto okamžiku, tento pocit spojení a vzájemného rozpoznávání. Vřele tuto duši přivítejte a vnímejte, jak vás zdraví. Nyní jste s duší svého duchovního partnera, i kdybyste měli pocit, že si všechno jen představujete.
Duše tohoto člověka je stejně šťastná, že je s vámi, jak se tomu těšíte vy. Všimněte si, jaká nádherná a velkolepá duše to je. Zkoumejte, jaké je být s někým, kdo umocňuje vaše světlo, jehož vývoj se doplňuje s vaším, a kdo přišel, aby se s vámi učil a rostl. Představte si, jak zníte tónem své duše, který se prolíná s tónem duše vašeho partnera, a společně pak vytvářejí nádhernou symfonii zvuků.

Vyzařujte lásku k duši tohoto člověka. Přijímejte lásku, kterou vysílá ona k vám. Vnímejte krásné obrazce světla, které můžete společně tvořit. Hrajte si a užívejte možnosti být spolu jako dvě duše. Zeptejte se ve své mysli této duši, zda je daný člověk připraven se s vámi setkat. Potřebuje nějaký čas, aby se na to připravil, nebo se s vámi může setkat už velmi brzy? Odpověď nemusí přijít v podobě slov. Může to být vnitřní pocit, dojem nebo vědomost. Zeptejte se sebe i duše toho druhého, zda nepotřebujete vy sami něco udělat, abyste jej mohli přijmout do svého života. Pokud cítíte, že se chcete nyní setkat s tímto člověkem, a on se zdá být také připraven, pozvěte ho do svého života.

Staňte se magnetem pro svého duchovního partnera.

Přitáhnout si tohoto člověka do svého života můžete prostřednictvím magnetismu svého srdečního centra. Až budete připraveni, dovolte své duši naplnit drahokam vašeho srdečního centra takovou láskou, že se vaše srdeční centrum stane magnetem. Bude vyzařovat mocnou magnetickou lásku. Vylaďte se na pocit, jako může být váš drahokam v srdečním centru krásný, magnetický a zářivý. Spojte se na úrovni duše se svým duchovním spřízněncem. Z drahokamu vašeho srdečního centra vychází proud žijící lásky a přitahuje vám tohoto člověka, volá ho nebo ji do vašeho života. Při této své práci si představte, pokud chcete, jakýkoli obraz nebo pocit, který si vyberete pro zavolání své spřízněné duše.

Prociťujte, jak se vaše a jeho srdeční centrum k sobě navzájem otevírají. Ať už se spojíte i ve fyzické rovině či ne, své spojení v rovině duší již máte. Můžete teď začít rozvíjet váš vztah na úrovni duše, hrát si spolu jako dvě duše. Harmonizace vašeho vztahu na úrovni duše pomůže vám oběma být magnetičtější, takže se budete více přitahovat. Obvykle vám to přitáhne toho druhého do vašeho života rychleji a až se potkáte, začne váš vztah ve vyšším tónu. Potkávejte se v rovině duše tak často, jak budete chtít. Udělejte tohoto člověka součástí svého života a vybudujte mezi vámi lásku, která se projeví, až se fyzicky setkáte. Můžete se s ním spojovat v rovině duše v klidných chvílích, kdy se obracíte do sebe nebo kdykoli si vzpomenete. Nechte obíhat energii mezi svými srdečními centry a vyzařujte k tomuto člověku různé kvality lásky duše. Zopakujte si cvičení na spojování v rovině duší, které jste se učili v předchozích kapitolách, a zopakujte si je tentokrát s člověkem, kterého jste si vybrali jako spřízněnou duši, ke které budete vyzařovat lásku. Při této své práci vytváříte vztah s tímto člověkem v rovině duší.

Věřte, že vaše spřízněná duše existuje a objeví se.

Poté, co jste si magneticky přitahovali spřízněnou duši, v sobě budete chtít objevit všechny přesvědčení, které vám brání, abyste si tohoto člověka mohli do svého života přitáhnout. Přesvědčení jsou závěry, které jste si udělali o povaze reality. Mohou rušit práci magnetismu vycházejícího ze srdce, nebo naopak váš magnetizmus posílí a pomohou vám si svou spřízněnou duši přitáhnout.

Uvolněte jakékoliv negativní přístupy, které jste si v sobě vytvořili, typu: "Není kolem mě nikdo, kdo by byl na stejné úrovni jako já a zajímal se o podobné věci," nebo "Je těžké potkat nové lidi." Pokud už nějakou dobu pracujete na tom, abyste si do života přitáhly životního partnera, a ještě se vám to nepodařilo, pusťte všechny své přesvědčení, že najít lásku je obtížné, že jí nejste hodni nebo, že žádný svobodný muž či žena už kolem vás není. Nemáte v sobě náhodou přesvědčení, které by říkalo, že spřízněná duše neexistuje?

Pracujte s těmito omezujícími přesvědčeními, abyste je změnili. Řekněte si, že existují duše, které jsou tak rozvinuté, jako vy, že potkat spřízněnou duši je lehké, a podobně. Zachyťte každou negativní myšlenku říkající, proč nemůžete potkat nebo si přitáhnout spřízněnou duši, a změňte ji na pozitivní afirmace o tom, proč můžete a budete mít vztah s někým, s kým jste sladění v rovině duší.

Když se otevřete lásce ze všech zdrojů, budete lépe připraveni na milující duchovní vztah a váš magnetismus, který vám partnera přitáhne, bude silnější. Přijímejte do svého života více lásky, než jste si kdy dovolili. Procvičujte si přijímání lásky odevšad - od přátel, zvířátek, dětí a všech, kdo se objeví ve vašem životě. Dovolte lidem, aby vás milovali. Když se naučíte přijímat lásku, budete mít silnější magnetismus, který vám vašeho partnera přitáhne.

Dělejte věci, které do vás vlévají život. Buďte pro svého duchovního spřízněnce magnetický.

Jakmile jste zavolali svého duchovního partnera, neodsouvejte svůj vlastní život bokem, dokud se neobjeví váš duchovní partner. Máte ve svém životě věci, které jste chtěli začít dělat, ale odkládáte je, protože si myslíte, že váš duchovní spřízněnec musí být při tom? Dělejte je nyní. Jděte do hor, stanujte, cestujte, a tancujte; přihlaste se na nějaký seminář; začněte s novým koníčkem; dále rozšiřujte své vědomí. Dělejte cokoliv, při čem se cítíte plní života. Ptejte se sebe sama, zda si myslíte, že je něco, co nemůžete mít, dokud nepotkáte svého duchovního partnera. Od druhých můžete přijmout jen to, co můžete dát sami sobě. Spřízněná duše vás neudělá celistvým. Bude zrcadlit veškeré vaše vnitřní vakuum, ale nemůže jej vyplnit. Pokud chcete, aby vám přítel, životní partner nebo dítě přinesli do života více lásky, vneste si do svého života více lásky hned teď.

Když se setkáte se svým duchovním spřízněncem v rovině duší a pozvete ho nebo ji do svého života, může trvat ještě nějaký čas, než se osobně setkáte. Zatím je vaší cestou lze spojení se svou duší, než spojení s někým jiným. Možná že budete více růst bez duchovního vztahu než v něm. Buďte trpěliví. Až budete vy i ten druhý člověk připraveni, obě vaše duše připraví vaše setkání. Rozvíjejte dále spojení se svou duší, pracujte s duší toho druhého a dělejte věci, které vás přitahují.

Přitahujte lidi magnetismem svého srdeční centra.

Kromě přitahování si spřízněné duše můžete pracovat se svou duší a se svým magnetickým srdečním centrem, abyste si do svého života přitáhli i jiné lidi. Pravděpodobně to nebudou spřízněné duše, ale lidé jako lékaři, opraváři, zaměstnanci, zaměstnavatelé, smluvní partneři, učitelé, sponzoři, spolubydlící a další lidé, s nimiž budete mít vztah s určitým cílem.

Začněte tím, že budete myslet na někoho, koho si budete chtít přitáhnout. Představte si vše, co dokážete: jaké má mít schopnosti, inteligenci, tvořivost, duchovní úroveň, způsoby milování, upřímnost a integritu, jak má být blízko, jak velmi má být k dispozici, jakou dlouhou dobu s ním chcete žít a tak dále. Pomyslete na výsledek, který chcete dosáhnout a představujte si, že tento člověk je schopen s vámi spolupracovat na jeho dosažení.

Až budete cítit, kdo by tento člověk asi měl být a jaké kvality by jste u něj chtěli ocenit, spojte se se svou duší. Propojte drahokam svou srdeční centra s drahokamem své duše. Požádejte svou duši, aby naplnila vaše srdeční centrum její magnetickou láskou, až se stane magnetem. Spojte se na úrovni duše s tímto člověkem a vnímejte spojení mezi oběma vašimi srdečními centry. Prociťujte nad sebou Solární světlo, které vás obou k sobě navzájem přitahuje ve vyšším poslání. Požádejte tohoto člověka, aby přišel do vašeho života a pozvěte ho.

Pokud máte seznam jmen lidí, které se rozhodnete pozvat do svého života k nějakým specifickým cílům, spojte se na úrovni duše s každým z nich. Nejsou žádné dobré či špatné volby. Každý člověk vám nabídne různé lekce a různé cesty růstu. Když najdete jednoho nebo dvou lidí, kteří jsou pro vás na této úrovni přitažliví, nabijte se magnetismem lásky vaší duše, spojte se s nimi na úrovni duše a pozvěte je do svého života.

Přitahování spřízněných duší.

HRA Duše

Vyberte si z následujícího seznamu nějakou oblast, na níž byste chtěli pracovat, abyste si přitáhli svoji spřízněnou duši:

1.Prolněte se se svou duší a požádejte ji, aby vám pomohla poznat, zda je přilákání spřízněné duše nyní váš další krok na cestě. Pokud ne, zkoumejte, co jím tedy je.

2.Pokud teď není přitahování spřízněné duše tím pravým krokem, objevujte, jak rostete av čem se na duchovní vztah teď připravujete.

3.Objevte a rozvíjejte ty části své osobnosti, které nejsou jisté, zda vůbec chtějí duchovního partnera, které se toho bojí, a tak vás v přitahováni brzdí.

4.Objevte a prozkoumejte nějaké vaše přesvědčení o vztazích, které lze potřebujete změnit, abyste si mohli přitáhnout spřízněnou duši. Vytvořte si pozitivní tvrzení o vztazích a často si ho opakujte.

5.Spojte se se svým duchovním spřízněncem v rovině duší. Hrajte si spolu jako dvě duše, abyste své spojení prohloubily. Přivítejte svého duchovního partnera do svého života.

6.Rozvíjejte váš vztah se svým duchovním partnerem v rovině duše. Vyzařujte přitom různé kvality lásky duše. Přijímejte lásku od duše toho druhého člověka. Pošlete mu telepatické zprávu. Přijměte odpověď. Buďte při své hře duší co nejvynalézavější.

7.Spojte se v rovině duší se svým duchovním partnerem a prociťujte magnetismus svého duchovního centra. Pozvěte svého duchovního partnera do svého života.

8.Myslete na něco, co jste odkládali na dobu, až budete někoho takového ve svém životě mít. Rozhodněte se začít to dělat hned teď, abyste se cítili živější a stali se pro svého duchovního partnera ještě přitažlivější.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 seeyou seeyou | 19. září 2012 v 20:37 | Reagovat

O_O

2 Em Em | E-mail | 18. dubna 2013 v 22:08 | Reagovat

Škoda že já už svou spřízněnou duši mám :D

3 M M | 19. srpna 2013 v 21:31 | Reagovat

Velmi zajímavý článek, děkuji za něj.

4 raoulia raoulia | Web | 17. srpna 2015 v 15:34 | Reagovat

Pc hra f1 2013 http://driverx.ddriver.cz/pc-hra-f1-2013.html Trackmania united forever cd key 8-O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.