12.Odevzdání se lásce

14. září 2010 v 18:48

Přenesete svou energii solárního plexu do srdečního centra, aby se v něm rozpustila a transformovala se na lásku. Nižší se poddává vyššímu.

Jste připraveni udělat poslední, třetí spojnici mezi vašimi srdečními centry. Přenesete energii skrytého bodu vašeho solárního plexu do svého srdečního centra. Tuto poslední spojnici tvoříte pomocí své vůle a představivosti, zatímco necháváte odejít pocity a touhy, které vám brání projevovat lásku duše. Takové pocity a přání vycházejí ze zřetelného bodu světla ve vašem solárním plexu, který je centrem emocí, přání osobnosti, ega a identity. Zastřeného bodu v centru zvaném solární plexus budu mluvit nadále centrum solárního plexu, nebo jen skrytý bod. Zřetelný bod pak budu nazývat nerozvinutým solárním plexem, nebo jen zřetelným bodem.

Když stimulujete skrytý bod pomocí vůle své duše milovat, roste jeho vyzařování. Skrytý bod začíná vzájemně ovlivňovat se zřetelným bodem a vstřebává do sebe jeho energii. Jako další krok přenesete skrytý bod do svého srdečního centra. Tím zesílí vaše schopnost opustit své emoce a touhy, které vás dělí od druhých lidí i od lásky vaší duše k vám. Až se probudí skrytý bod a váš solární plexus se rozvine, vaše emoce se zklidní a hladce poplynou. Nebudete mít strach, vztek, deprese, pocity osamělosti, sebelítosti či viny. Každá myšlenka, vjem a víra vás bude podporovat v tom, abyste se otevíraly více lásce k sobě i druhým. Nebudete chtít druhých nijak ovládat nebo být sami ovladači jejich emocemi a přáními. Převezmete zodpovědnost za to, aby váš život fungoval. Vzdáte se mocenských bojů a konfliktů, kritiku změníte na oceňování a potřebu protlačovat své vlastní představy na ochotu spolupracovat a podporovat se navzájem. Svými myšlenkami, slovy a jednáním budete podporovat dobro celku. Budete prožívat opravdovou moc, kterou není moc nad lidmi, ale moc lásky projevující se ve skupinách, sjednocení a spolupráci.

Váš solární plexus je jako přijímací stanice. Přebírá informace o energiích, které existují ve fyzickém světě kolem vás. Zaznamenává myšlenky a pocity vycházející od jiných lidí, masové myšlenky a dokonce i energie vycházející ze zvířecí a rostlinné říše. Intuice spojená s tímto centrem vám přináší vhled a informace o materiálním světě, spíše než o světě duchovním. Mnoho lidí pomocí tohoto centra telepaticky přijímá a pociťuje emoce druhých, jako kdyby byly jejich vlastní. To se dá změnit tím, že přenesete energii solárního plexu do srdce. Pak budete schopni zůstat klidní av centru, budete vnímat emoce druhých se soucítění a láskou, bez toho, abyste je museli pociťovat jako své vlastní. Až probudíte skrytý bod, budete solární plexus používat k tomu, abyste mohli vnímat potřeby lidstva nebo nějaké skupiny, jejíž sloužíte. Tak budete moci věnovat svůj čas a energii tam, kde vytvoří nejvíce dobra.

Přeneste svůj skrytý bod do svého srdečního centra.

Začněte nyní přenášet energie solárního plexu do svého srdečního centra, aby se tu proměnily na lásku duše. Spojte se ze svou duší a pozorujte, jak se drahokam vašeho srdečního centra propojuje a slaďuje s drahokamem vaší duše. Sledujte světlo proudící vzhůru, do vašeho hlavového centra. Srdeční a hlavové centrum jsou nyní spojeny linií světla. Dále věnujte pozornost tomu, jak vaše duše vysílá svou vůli milovat z energetického centra ve vaší hlavě do skrytého bodu v solárním plexu. Tím se tento bod aktivuje. Pozorujte, jak reaguje na dění v zřetelném bodě a absorbuje jeho energii. Posilujete svou vůli milovat stejně jako svoji schopnost vzdát se všeho, co vám stojí v cestě k lásce.

Přeneste energii skrytého bodu v solárním plexi do vašeho srdečního centra. Představte si své srdeční centrum jako zářivou hvězdu nebo malé slunce nad vaším solárním plexem. Srdeční centrum vstřebává energie, které do něj stoupají. Při tomto posílání energie ze solárního plexu do srdečního centra si můžete zpívat nebo mentálně představovat zvuk "Óm". Světlo proudí ze zřetelného bodu do skrytého bodu a pak vzhůru do srdečního centra. Opakujte tento postup, dokud nepocítíte, jak z vašeho solárního plexu stoupá světlo do srdce. Můžete také vypozorovat, než energie stoupá dále, do vašeho hlavového centra.

Nezáleží na tom, zda dokážete najít nebo vnímat skrytý bod. Důležité je prostě si představit, že přenášíte energii solárního plexu do svého srdečního centra ve chvílích, kdy se chcete vzdát nelaskavý pocitů, myšlenek a reakcí. Když přenášíte energii solárního plexu do svého srdečního centra, dokončujete třetí a poslední spojnici mezi srdečními centry.

Prožívejte a milujte své pocity.

Pokud se chcete poddat lásce, začněte tím, že si budete uvědomovat, kdy vaše emoce, nálady, touhy a myšlenky vycházejí ze zřetelného bodu vašeho solárního plexu. Jsou to emoce nebo myšlenky, které ve vás vyvolávají špatné pocity ze sebe samých, popírají vaši sílu, nebo vás oddělují od ostatních. Když prožíváte emoce jako strach, zlost, pocity viny nebo studu, rozčílení, napětí, obavy, netrpělivost, deprese, pochybnosti o sobě, obviňování, posuzování, sebelítost, žárlivost nebo jiné negativní emoce, můžete si být jisti, že přicházejí ze zřetelného bodu solárního plexu. Pokud se jim trvale poddávají, váš solární plexus se dostává do nerovnováhy a vy ztrácíte životní energii. Abyste mohli tyto pocity transformovat, je nutné, abyste je procítili a přiznali si, že existují. Jakmile jejich uznáte, můžete stimulovat skrytý bod vůle své duše k lásce, abyste své pocity snáze milovali, a nikoli jejich popírali, potlačovaly nebo jim dovolili, aby vás ovládali. Jako další krok můžete přenést energii solárního plexu do svého srdečního centra a přečíst jas lásky.

Vyberte si jednu z výše uvedených negativních emocí, nebo jakoukoliv jinou emoci, kterou pociťujete nebo jste nedávno pociťovali a chcete ji transformovat. Spojte se se svou duší, abyste stimulovaly skrytý bod, a zvýšili tak svou chuť milovat sebe a své pocity. Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra, abyste se lépe dokázali vzdát myšlenek, pocitů a emocí, které nejsou láskyplné. Milovat můžete jakýkoliv pocit, podobně jako milujete malé dítě, které chce, abyste ho utěšili a pochovali, a ne odstrkovali. Poznávejte jas lásky duše. Vaše duše vás přijímá, miluje vás is vašimi pocity, aniž by si kladla podmínky, a vy můžete její lásku procítit.
Pokud se vám nedaří vždy milovat nebo přijmout své pocity, transformovat negativní emoce a cítit se neustále radostně a láskyplně, nic si z toho nedělejte. Skrz zřetelný bod totiž pociťujete neustálý proud energie vycházející z vašeho vlastního emocionálního těla, ale i přání a touhy jiných lidí, stejně jako obecnou klima vašeho města, země, celého světa a lidstva. Odpusťte si, kdykoliv nebudete schopni udržet si svou stabilitu a klid, když ztratíte kontakt se svou duší a nedokážete dávat její lásku druhým lidem. Vaše duše vás miluje a přijímá. Její láska k vám je stálá, vytrvalá a trpělivá. Pokud budete milovat sebe sama takové, jací jste právě teď, porostete mnohem rychleji.

Některé pocity jsou tak silné, že k tomu, abyste je transformovali na lásku, budete muset znovu a znovu stimulovat skrytý bod vůle své duše milovat a přenášet energii solárního plexu do svého srdečního centra. Kdyby jste potřebovali v jejich přeměně podporu, pozvěte do svého srdce bytost lásky. Při práci se svou duší přenášejte energii solárního plexu do srdečního centu a mějte rádi své emoce. Nakonec vás přestanou držet v šachu. Budete vědět procítit své pocity, milovat je a nechat je odeznít.

Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra, aby se přeměnila na lásku.

Naučte se rozpoznávat, kdy lidé jednají ze svého zřetelného, nově vznikajících bodu ve svém solárním plexu. Nemusíte už stahovat ani pociťovat nerozvinuté energii solárního plexu jiných lidí. Můžete se spojit se svou duší, prožívat její vůli milovat a přenést energii solárního plexu do srdečního centra, abyste přežili jas lásky. Když toto uděláte ve složité situaci, do níž se dostanete, můžete ji změnit, ať už je jakákoliv. Transformuje boj, bolest, nejistotu nebo napětí na pochopení a lásku z vaší strany.

Lidé, kteří myslí v termínech vyhrávat a mít pravdu, místo snahy o spolupráci, vycházejí v jednaní ze zřetelného bodu jejich solárního plexu. Jiným příkladem jsou lidé jednající sobecky, ze strachu, defenzivní, majetnická, žárlivě nebo ze snahy ovládat. Vyčtení, obviňování, útočení nebo snaha vystrašit jsou také způsoby chování založené na energii zřetelného bodu solárního plexu. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte, když jste v blízkosti druhých. Pokud mate pocit, že jste méně než oni, cítíte se poníženě zda nemilovaní, pak k vám daný člověk přistupuje ze zřetelného bodu svého solárního plexu, nebo vy reagujete z toho svého. Na věci to nic nemění, že vám ten druhý říká, že to myslí z lásky. Důvěřujte svým pocitům, protože ty vám řeknou pravdu. Napovědět vám může i vaše tělo, které zná, kdy jste v blízkosti nerozvinutý energie solárního plexu. Ztuhnou vám třeba svaly, v krku budete mít "knedlík" nebo se vám stáhne žaludek. Najednou zjistíte, že nedýcháte uvolněně nebo zcela zadržujete dech. Někdy se prostě budete cítit "nesvůj" a v celkovém napětí.

Řekněte si, že se ode dneška osvobozujete od přání druhých lidí.

Lidé, kteří milují skrze nerozvinuté centrum solárního plexu, se mohou snažit vás ovládat. Mohou používat vztek, rozčarování, vinu, posuzování, chlad, nezájem nebo kritiku, aby vás dostali tam, kde vás chtějí mít. Mohou se také snažit vás ovládat tím, že vám zruší lásku. V takových chvílích může být obtížné jít dál svou cestou a nedělat už to, co pro vás chce někdo druhý a co sami nechcete. Mate v sobě možná tolik soucítění a lásky, že chcete druhým vyhovět a splnit jim jejich přání. Zahrňte do svého podivuhodného soucítění také sebe. Vaše životní pohoda a zdraví a váš život jsou důležitější než uspokojování osobností jiných lidí.

Až Probudit své srdeční centra a budete prožívat lásku duše, vaše láska k sobě i druhým poroste. Na jednání druhých budete reagovat láskou, pevností a jasností v tom, jak chcete, aby se k vám chovali. Láska duše nabízí lásku, nevyžaduje však, abyste zůstávali v prostředí, které je nepřátelské a nepodporuje vás. Možná se od lidí fyzicky vzdálíte nebo od nich úplně odejdete, ale uděláte to s láskou.

Můžete přenést energii solárního plexu do svého srdce a přestat reagovat na touhy, očekávání, potřeby a přání jiných lidí. Můžete rozpustit odpor k lidem, kteří podle vás nějakým způsobem narušují váš život nebo vaše hranice. Pomyslete na člověka, s jehož duší se spojujete. Spojte se se svou duší a poproste ji, abyste dokázali vidět, v jakých oblastech žijete spíše podle přání druhých, než podle svých vlastních. Snaží se vás ten druhý nějak omezovat nebo kontrolovat? Chce, abyste se chovali způsobem, který uspokojí jeho osobní túžbyť Rozpoznajte, kdy reagujete na jeho nerozvinuté energii solárního plexu. Přeneste energii z vašeho solárního plexu do vašeho srdečního centra. Spojte se s duší a vyzařujte transparentní lásku. Můžete si říct: "Řídím se v životě přáními své duše. Jsem průchozí vůči představám druhých o mém životě. Tím vytvářím možnosti pro náš vyšší, láskyplnější vztah ". Dívejte se na sebe jako na pána svého života a času. Oceňte se, kdykoli upřednostníte jejich nejvyšším vedení a vedení svého srdce, před požadavky, které na vás kladou jiní lidé.

Vyberte si lásku. Opusťte si svou chuť zraňovat.

Abyste se odevzdali lásce, bude třeba věnovat pozornost všem svým emocím, náladám a myšlenkám, které by vás mohly vést k nelaskavý jednání. Bude třeba vzdát se pýchy, pocitů vlastní důležitosti a setrvávání výhradně na svých způsobech řešení, dále pocitů nadřazenosti a potřeby ovládat druhých. Rovněž bude nutné vzdát se emocí, které vás vedou k pocitům méněcennosti a pochybnosti o své hodnotě. Budete si chtít nacvičit, pozitivní smýšlení o lidech, i když máte pocit, že vás zranili. Svými slovy, aktivitami a myšlenkami budete chtít vytvářet harmonické prostředí.

Objevte v sobě všechny odezvy na druhých lidí, které v sobě nesou třeba i jen nepatrnou chuť zraňovat. Dívejte se na své nálady a pocity, abyste mohli mít k lidem lásku, i když sami zažíváte negativní pocity. Stimulujte skrytý bod vaší duše milovat a přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra. Odevzdejte se lásce a reagujte na lidi kolem sebe laskavě. Vzpomeňte si nyní na několik případů, kdy jste to už dokázali, i na to, jak jste se pak cítili.
Když máte pocit, že vás druzí zranili, máte někdy chuť zranit jejich také. Zpočátku lze chcete, aby též cítili bolest, kterou zažíváte, když na vás zaútočí, kritizují vás, neváží si vás, odmítnou vás, nepochopí nebo vás zklamou. Když se cítíte druhými zranění, můžete mít chuť zareagovat hněvem, stáhnout svou lásku nebo jim to nějakým způsobem oplatit.

Až budete mít dojem, že se vás někdo snaží zranit, začněte tím, že si přiznáte svou bolest a procítíte ji. Nenuťte se do pocitů lásky ani do laskavého jednání, dokud netransformujete svou bolest. Pozvedněte emoce, které cítíte v solárním plexu, do svého srdečního centra, abyste mohli vnímat jas lásky. Zamyslete se nyní, kdy jste jednali s láskou i v takové situaci, kdy by se vaše urážka druhých dala omluvit jejich chováním k vám. Važte si sami sebe, kdykoliv si vyberete odpovědět láskou, i když druzí jednají nelaskavý. Dále si odpusťte své reakce, kdy jste nemohli nebo nechtěli jednat láskyplně.

Jakmile se jednou spojíte se svou duší, můžete přečíst její soucítění. Pochopíte, že někteří lidé nevědí, jak být laskaví a ohleduplní. Ve skutečnosti vlastně reagují na svůj vlastní strach a na svou minulost. lidé někdy dělají nebo říkají věci, které zraňují, protože nemají dobrý pocit sami ze sebe. Vaše duše se nikdy nebrání. Chápe, že vše, co lidé dělají, odráží jejich samotných a ne vás.
Pomyslete nyní na člověka, se kterým jste se rozhodli spojovat v rovině duše. Neměli jste v posledních několika týdnech chuť, byť jen zcela nepatrně, toho druhého zranit? Proč jste to tak cítili? Měli jste špatnou náladu nebo jste byli v zajetí silné emoce? Nebo jste stáhli nějakou intenzivní emoci od toho druhého? Mysleli jste si, že vás chce ten druhý napadnout nebo zranit? Věnujte pozornost všemu, co ve vás spouští nelaskavý reakce.

Zastavte se dříve, než zareagujete zraňování. Uznejte své pocity a chvíli jejich milujte. Nesnažte se namluvit si, že cítíte lásku, když tomu tak není. Milujte i své nelaskavý pocity, naslouchejte jim, prociťte jejich a pak je Pozvedněte do svého srdce, aby se tam mohly transformovat na lásku. Vytvořte si od vztahu odstup nebo se i fyzicky vzdalte, dokud nebudete moci odpovědět láskou. Je lepší na chvíli se vzdálit, zatímco transformovat své pocity, než být spolu a jednat necitlivě. Počkejte se svou reakcí, dokud nebudete schopni udělat to způsobem, kterým vyjádřete úctu k vám oběma.

Řekněte si: "Právě teď si vybírám mír a lásku."

Pokud se snažíte zůstat klidní, a přesto přebíráte špatné nálady nebo druhých lidí zranil, nepovažujte se za slabochy. Nemyslete si, že ještě nejste osvícení! Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a prociťujte já lásky vaší duše. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste dokázali zůstat ve svém středu a vyrovnaní, i když kolem vás byla negativní energie jiných lidí. Potvrďte si, že máte sílu vybrat si, jak se chcete cítit.
Pokud jsou kolem vás lidé rozbouřený silnými emocemi, spojte se s nimi v rovině duše a vnímejte svou i jejich duši. Dříve než promluvíte nebo budete jednat, můžete si říct například:
"Právě teď si vybírám mír a lásku."

Neustále přesouvejte energii solárního plexu do svého srdečního centra, abyste se zbavili sebemenší chuti reagovat bez lásky. Být neustále milující a nechat odejít jakoukoliv touhu zraňovat vyžaduje hluboké uvědomování si sebe samých a neustálou pozornost. Nezraňovat lidi je jednou z nejvyšších výzev a zároveň nejdůležitějším krokem při probouzení srdečních center.

Transformujte hněv láskou duše.

Abyste se odevzdali lásce, budete potřebovat uvolnit hněv. Hněv může být jednou z nejsložitějších emocí k transformován. Je to bojovná část reakce lidí zvané "boj - útěk" Za částí "útěk" se skrývá strach, o jehož transformací jsem mluvil v mnoha mých knihách. Hněv je u kořene mnoha rozdělujících emocí, jakými jsou například rozčilení, pocit nadřazenosti či oprávnění, sebelítost nebo dokonce deprese, která je sebelítostí obrácenou dovnitř vůči sebe samé. Téměř každý cítí určitou míru hněvu několikrát za den. Může to být hněv na sebe, na společnost, na lidi, kteří se staví proti tomu, v co věříte vy, nebo hněv na přátele či vašich blízkých. Pomyslete nyní na své dnešní pocity. Kdy jste se rozhodli cítit hněv, pokud k tomu vůbec došlo?

Hněv je síla, energie, která vám může pomoci pryč od toho, na co se zlobí. Někdy je prospěšný, například když vás motivuje opustit situace, které vás zraňují. S postupujícím vývojem již nebudete potřebovat silné emoce, abyste něco podnikli. Budete při svém jednání vycházet z klidné, mírumilovné moudrosti své duše. Když jednáte v hněvu, okrádáme se o svou opravdovou sílu. Ze svých slov a činů budete mít dobré pocity jen tehdy, když budete mluvit a jednat z jasné, rozšiřující a láskyplné perspektivy své duše. Když jednáte z lásky duše, zažíváte opravdovou sílu a moc - sílu a moc lásky, nejsilnější energie vesmíru.

Začněte si uvědomovat, kdy cítíte hněv. Někdy se pro něj rozhodnete, protože se zlobí i lidé kolem vás. Když cítíte hněv nepřiměřený situací, reagujete lze na dávnou bolest, kterou jste ještě nevyřešili. Zlobit se můžete také ve chvílích, kdy nejste v harmonii s vesmírem, cítíte neuspokojení ze sebe nebo ze svého života. Jakmile se zlobí, protože si myslíte, že druzí se k vám nechovají, jak by měly. Zastavte se a přiznejte si svůj hněv už ve chvíli, kdy se objeví. Neobviňujte z něj druhých. Cítíte prostě hněv. Spojte se se svou duší, aby stimulovala skrytý bod a posílila vaši touhu milovat. Přeneste energii solárního plexu do vašeho srdečního centra. Uvolněte se do jasu lásky duše. Nechte energii běžet vzhůru do hlavového centra a rozšiřte se do jednoty lásky. Prožijte moudrost své duše, její soucítění a pochopení. Můžete zažívat jas lásky, i když lidé kolem jsou rozzlobená, útočí, brání se nebo vycházejí ze svého nově vznikajících solárního plexu. Rozhodujte se, jak se chcete cítit, bez ohledu na to, jaké emoce, myšlenky nebo energie vás obklopují.

Máte vůči člověku, se kterým jste se spojovaly na úrovni duše, nějaký skrytý nebo téměř neskrývaným hněv Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra. Spojte se se svou duší a vyzařujte její přijímající, transparentní a bezpodmínečnou lásku. Můžete si říci: "pouštím veškerý hněv, který vůči tobě mám. Přebírám odpovědnost za to, aby můj vlastní život fungoval. "Rozhodněte se nebýt obětí. Místo toho si potvrďte, že máte sílu vytvořit si život, jaký chcete. Vzpomeňte si, kdy se vám už podařilo transformovat váš hněv a jednali jste klidně, jasně a láskyplně. Jaký jste ze sebe měli tehdy pocity Přeměnit strach je mocné rozhodnutí, jež povede k pozitivním změnám ve vašem vztahu k sobě ik ostatním lidem.

Uvolněte rozčilení, nabízejte místo něj lásku.

Rozčilení je silná emoce, kterou obvykle zažívají lidé, u nichž se probouzí centrum solárního plexu, takže roste jejich citlivost na energie v jejich nitru i v jejich okolí. Více vnímají disharmonické prostředí, ale nevědí dosud spojovat ze svou duší a pozvednout reakce vycházející ze solárního plexu do srdečního centra. Jak jste si možná všimli, takové rozčilení je nakažlivé. Když transformujeme rozčilení, které zažíváte v blízkosti takových lidí, na lásku, nabízíte všem velký dar. Svým radostným, vtipným přístupem přispíváte láskou k lidské pohodě a zdraví.
Když sami cítíte rozčilení, nebo jste v blízkosti rozčilený lidí, prolněte se se svou duší a směřujte energii solárního plexu do svého srdečního centra, dokud nepocítíte jas lásky duše. Odpusťte si, že jste reagovali na okolní energie málo vyrovnaně. Vyzařujte transparentní lásku, zatímco se spojujete se svou duší. Odpusťte rozčilení také ostatním. Zůstaňte klidní a vyzařujte různé kvality lásky duše, například magnetickou, přijímající a rozšiřující lásku.

Važte si sami sebe tím, že si stanovíte své hranice.

Respektujte svůj čas, potřeby a svou duchovní cestu. Kdykoliv budete mít problémy si své hranice udržet a říct si, kde končíte vy a kde začínají druzí, kdykoli vnímáte pocity jiných lidí než své vlastní, přeneste energii svého solárního plexu do svého srdečního centra. Vzpomeňte si, kdy jste si už své hranice vymezeny a lidé vás kvůli tomu nepřestaly milovat.
Můžete si udržet klidné, jasné rozpoložení plné lásky, ať jsou lidé kolem vás v jakémkoliv emocionálním stavu. Jedná z cest, jak to udělat, je vyzařovat lásku duše. Z tohoto stavu lásky uděláte vždy spíše to, co je dobré pro vás i vaši duši, než to, co po vás chtějí jiní lidé. zda lidé na vaši lásku zareagují, zda ne, není již tak důležité. Pokaždé když nabízíte lásku, probouzíte svou srdeční centra. Rozhodněte se, zda chcete být s lidmi, kteří si vás neváží. Věřte, že všechny vztahy mohou být láskyplné, podporující a obohacující.

Předání se lásce.

HRA Duše

Procvičujte si směrování energie solárního plexu do svého srdečního centra v jedné nebo více následujících situacích, abyste se dokázali stále více odevzdávat lásce:

1.Studujte a pozorujte své pocity a nálady. Transformujte negativní emoce na lásku tím, že jejich pozvednete do svého srdečního centra. Prociťujte jas lásky.

2.U jednání s lidmi, v jejich přístupu k vám, rozpoznejte svou i jejich nerozvinutou energii solárního plexu. Přeneste svou energii solárního plexu do svého srdečního centra a prociťujte jas lásky duše. Vyzařujte transparentní lásku.

3.Najděte v sobě méně patrné nerozvinuté energii solárního plexu tak, že budete věnovat pozornost svému tělu. Všímejte si, zda nestahuje svaly nebo zda nedýchá jen povrchně. Berte to jako signál, abyste pozvedli energii solárního plexu do svého srdečního centra.

4.Objevte, na jakou emoční energii v druhých nejčastěji reagujete. V meditacích si procvičujte změnu své reakce na tento typ energie. Pozorujte, jak se mění vaše schopnost zůstat v klidu, když se s tímto typem energie opravdu fyzicky setkáte.

5.Všimněte si, zda nereagujete na přání jiných lidí, co byste měli dělat a jací být, spíše než na své vlastní přání. Směřujte energii solárního plexu do svého srdečního centra a řiďte se dále přáními své duše.

6.Rozpoznejte sebemenší popud jednat, promluvit nebo myslet nelaskavý v přítomnosti jiného člověka. Nabídněte místo toho lásku.

7.Objevte, jaké události, lidé nebo situace ve vás spouštějí pocity hněvu nebo rozčílení. Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a transformujte svůj hněv a rozčilení na lásku, soucítění a přijetí nastávající situace takové, jaká je.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.