11.Vůle milovat

14. září 2010 v 18:32

Vůle vaší duše k lásce se stává vaší touhou milovat. Vyjadřujete vytrvalou, jemnou, stálou a trpělivě lásku své duše.

Když jste se spojovali se svou duší a procvičovali si jas a jednotu lásky, probudili jste si své energetická centra srdeční a hlavové. Nyní zažijete vůli své duše milovat, pociťovanou na osobnostní úrovni jako touhu po lásce. Vůle duše milovat posiluje vaše přání dávat a přijímat lásku, takže dokážete zůstat lásce otevření i tam, kde jste se v minulosti spíše stěhovali. Nebudete se již snažit o pocit lásky, láska se stane vaší přirozenou odpovědí.

Vůli své duše milovat můžete prožívat, když se s ní spojíte a budete stimulovat skrytý bod světla uprostřed vašeho solárního plexu. V tomto centru existuje jeden zřetelný bod světla a jeden skrytý, probouzející se bod světla obklopen deseti okvětními lístky. Tento skrytý bod leží uvnitř zřetelného bodu světla uprostřed vašeho solárního plexu. Oba mají vliv na to, jak dokážete projevovat lásku, takže jsou aspektem vašich srdečních center, a proto o nich zde mluvím.
Zřetelný bod světla je u většiny lidí na světě stimulován až příliš, a solární plexus se tak stává nejaktivnějším centrem ze všech. Zřetelný bod obsahuje ego, touhy, individuální vůli, z čehož vznikají pocity oddělenosti, vlastní důležitosti a sobectví. Skrytý bod je u většiny lidstva jen potemnělo, neprobuzeným světlem. Většina lidí ještě nejedná z vůle duše milovat. Mnozí z vás, kdo čtete tuto knihu, máte tento skrytý bod už dost aktivní a jeho aktivita vás přitahuje k vaší duši pokud lásce.

Pozorujte, jak vaše duše posílá světlo a stimuluje tak skrytý bod.

Až budete připraveni stimulovat skrytý bod v centru vašeho solárního plexu, prolněte se se svou duší. Spojte drahokam ve svém srdcem centru s drahokamem vaší duše. Vnímejte nebo sledujte, jak vaše duše posílá energii do vašeho srdečního centra, až z něj začne mocně vyzařovat světlo a proudit nahoru, do vašeho hlavového centra. Prociťujte, jak sílí vyzařování energetického centra ve vaší hlavě. Rozšiřujte se do jednoty Univerza, spojujte se se vším životem. Nyní se vaše duše připravuje na probuzení skrytého bodu ve vašem solárním plexu. Představte si svůj solar plexus z jeho deseti okvětními lístky obklopujícími drahokam v jeho středu. Drahokam se skládá ze dvou bodů - zřetelného bodu světla a zastínění, rozvíjejícího se zastřeného bodu světla uvnitř zřetelného bodu. Soustřeďte se na skrytý, probouzející se bod.

Spojte se se svou duší, zatímco posílá svoji vůli milovat k vašemu zastřeného bodu, aby ho aktivizovala. Znejte zpěvem "Óm" a pozorujte, jak vaše duše vysílá z hlavového centra svou vůli milovat do zastřeného bodu ve vašem solárním plexi. Energie vůle vyslána z hlavového centra může vypadat třeba jako světelná jiskra nebo čára nebo vodopád světla. Představujte si, jako skrytý bod díky vůli duše milovat čím dál více září a vaše touha po lásce roste. Opakujte toto cvičení několikrát, dokud více nepocítíte nebo nebudete mít jasnější představu, jak vaše duše vysílá svou vůli milovat z hlavového centra do solárního plexu. Procvičujte si tento pohyb energie, abyste si jej mohli vytvářet čím dál snadněji také v různých životních situacích a posilovaly svou touhu jednat, mluvit a myslet láskyplně. Nemusíte se nutit k lásce. Jednoduše se spojte se svou duší, stimulujte svůj skrytý bod a nechte sebou proudit vůli své duše milovat, což zvýší i vaši vlastní touhu milovat.

Když světlo sestupuje z vašeho hlavového centra do skrytého bodu v centru solárního plexu, vytváříte druhou spojnici mezi vašimi srdečními centry. (Prvním propojením je spojnice mezi vaším srdečním centrem a hlavovým centrem.)

Prociťujte vytrvalou a neochvějnou lásku vaší duše.

Láska vaší duše je stálá, vždy přítomna a je na ni spolehnutí. Můžete si být jisti, že vaše duše vás miluje, ať se s vámi děje cokoliv. Žádná nálada, myšlenka ani pocit neovlivní vůli vaší duše milovat. Na chvíli vnímejte trvalost lásky vaší duše k vám. Neustále vás zalévá svou lásku. Představte si, že máte sami sebe rádi tak, jak vás miluje vaše duše - trvale, stále - láskou, která se nemění podle nálad a myšlenek.

Po zbytek dnešního dne a zítra sledujte svůj vnitřní dialog. Zachyťte všechny myšlenky a pocity, které jsou vůči vám nelaskavý. Pak se spojte ze svou duší a vnímejte, jak posílá svou vůli milovat z vašeho hlavového centra do skrytého bodu, posílí vaši schopnost vytrvale milovat sebe samých. Proměňte jakékoli špatné myšlenky na láskyplné. čím trvalejší milujete sebe sama, tím trvalejší lásku budete dostávat od druhých.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali na spojování duší. Jaká stálá a vyrovnaná je vaše láska, kterou mu projevujete? Kolísala vaše ochota být láskyplný s vašimi náladami a rozmary? Až budete stimulovat skrytý bod, kontaktujte se s kvalitami lásky, jakými jsou vytrvalost, neochvějnost a stálost. Spojte se s duší a vyzařujte celistvou, vytrvalou lásku. Řekněte si, že budete vyzařovat lásku vytrvale a bude na ni spolehnutí. Můžete si říct: "Zavazuji se milovat tě tak trvale, jak jen dokážu."
Představte si, jak daného člověka milujete láskou vaší duše - nekolísající, trvalou láskou.

Rozpomeňte se, jak trvale jste daného člověka milovali, složité období nevyjímaje. Světlo vaší lásky bylo možná chvílemi jasnější, chvílemi potemnělejší, ale bylo tam. Vzpomeňte si, jak jste jak jste nabízeli lásku i ve chvílích, kdy jste měli chuť se stáhnout a nechat ji v sobě. Uznejte, jaká trvalá je vaše láska již nyní. Uložte si do mysli obraz, jak tohoto člověka milujete trvale a neochvějně.

Pomyslete na nějakou situaci, ve které jste před tím nedokázali zůstat otevření a dávat lásku. Přehrajte si v mysli, jak ji ode dneška řešíte jinak. Spojte se se svou duší, zatímco vysílá vůli milovat do vašeho centra solárního plexu. Představujte si, jak jednáte s láskou, i když ten druhý jedná příkře. Představte si, že se cítíte klidní a v míru, průchozí vůči jeho emocím. Když projevujete vůli vaší duše milovat, vaše láska se nemění podle jednotlivých akcí a reakcí druhých. Milujete bez ohledu na to, co právě cítíte nebo co se děje ve vašem životě.

A pokud nemáte chuť cítit k někomu lásku, to nevadí. Možná dokážete milovat jen jeho duši a ne osobnost. Protože milujete vytrvale také sebe sama, můžete se rozhodnout nebýt s někým, jehož chování vás zraňuje. Můžete si vážit sebe sama, své duše, cesty a vlastního života a zároveň nekolísá v lásce k druhým. Nenuťte se k žádným pocitům ani činem, lásku k druhým nevyjímaje! Nadále se spojujte s duší člověka, s nímž řešíte vztah, a zároveň se svou duší aktivujte svůj skrytý bod v solárním plexu. Lásku projevujte jen tehdy, když cítíte, že je ta pravá chvíle.

Ponechte druhým svobodu. Zanechte touhy, aby byli takoví, jací chcete. Přestaňte druhým vnucovat svá přání. Prožívejte jemnost lásky duše.

Další z kvalit vůle vaší duše milovat je její jemnost. Láska duše proudí do světa jemně, nabízí a zve, namísto vnucování či ovládání. Je to láska, která respektuje, je jemná nevtíravá, váží si cestu a rozhodnutí druhých. Prožijte jemnost lásky, kterou vaše duše miluje vás. Vaše duše je vždy citlivá a laskavá. Nikdy vám nepřikazuje a nekritizuje vás. Nabízí vám nové způsoby existence, ale nechá vás vybrat si, zda chcete tyto možnosti a cesty následovat. Sledujte během následujících několika hodin nebo dní, jak používáte svou vůli sami na sobě.

Jakmile se přistihnete, že se k něčemu nutíte a tlačíte, zadržte! Není třeba nutit se jednat a dělat věci jediným způsobem. Spojte se se svou duši a stimulujte svůj skrytý bod, abyste posílili svou vůli milovat sebe samých. Chovejte se k sobě jemně, s respektem a láskou. Vzpomeňte si, jak se vám to někdy podařilo a jaký pocit jste z toho měli.

Vaše duše nevnucuje lidem svou vůli. Nemá touhu nebo očekávání, jak by měly druzí vypadat nebo co by měli dělat. Vaše duše nechává druhým svobodu, aby dělali to, co je přitahuje. Pomyslete na člověka, s jehož duší jste se spojovali. Nevnucovali jste mu svou vůli, aby učinil v určité oblasti něco, co jste chtěli výt nepřejete si za něj či za ni něco, i když je to třeba pro jejich dobro? Můžete milovat více, tak jako vaše duše - jemně, citlivě, bez vnucování své vůle v podobě očekávání a tužeb. Tím druhých lidí osvobodíte od nutnosti na vaše přání reagovat. Důvěřujete duším lidí a vesmíru, že jim přinesou to nejlepší.

Spojte se se svou duší, když posílá svou vůli milovat, aby aktivovala skrytý bod. Nechte sebou proudit jemnost lásky duše a posílejte ji druhému člověku. Spojte se s jeho duší a vyzařujte k němu jemnou, citlivou, nevměšující se lásku. Vzdejte se své touhy, aby ten druhý dělal něco jen pro vaše uspokojení nebo aby se choval, jak si představujete. Pozorujte se, jaké to je, nemít ve vztahu k druhým žádné touhy, žádná představy, jak by měly vypadat nebo co by měli dělat.
Vybavte si, kdy jste nechali odeznít svou touhu ve vztahu k jinému člověku. Mějte pro sebe uznání za to, že se vám už podařilo vyjádřit jemně a citlivě lásku, bez toho, abyste někomu vnucovali svou vůli. Učiní si nějakou větu, která by vám pomohla uvolnit vaše představy týkající se druhých. Můžete si třeba říct: "Teď uvolňuji své touhy i očekávání, které jsem vůči tobě měl / a. Můžeš svobodně následovat svou vlastní moudrost a vnitřní vedení."

Na chvíli se teď zamyslete nad různými lidmi ve vašem životě. co od nich očekáváte, co si od nich přejete mít? Najděte ve vztahu ke každému z nich jednu takovou silnou touhu. Pak si představte, jaké by to bylo se jí vzdát. Spojte se se svou duší, když posílá svou vůli milovat do zastřeného bodu ve vašem solárním plexu. Spojte se s dušemi těchto lidí a uvolněte své požadavky vůči nim, zatímco vyzařuje jemnou citlivou a nevměšující se lásku. Když to uděláte, osvobozuje se od utrpení, které lze zažíváte, když vaše touhy nenacházejí patřičnou odezvu. Druzí pak mohou uvolnit dávný, třeba i hluboce ukrytý, pocit odporu, který v sobě třebas vůči vám nesou z dob, kdy jste se jich snažili svou vůlí k něčemu přinutit. Když milujete jemně jako duše, dáváte lidem svobodu jít svou cestou a následovat své vlastní vedení, jak žít svůj život.

Prociťujte vytrvalou lásku vaší duše k vám i k ostatním lidem.

Vůle vaší duše milovat je trvalá. Vaše duše je oddaná lásce; její láska je vytrvalá a přetrvávající. Každou situaci vidí jako příležitost nabídnout lásku. Nikdy nevzdává lásku k druhým lidem. Prociťte, jak vás vaše duše vždy milovala a vždy bude milovat. Vezměte si třeba slunce. Je zde, i když někdy skryté za mraky nebo svítící na druhé straně Země. Jeho přítomnost je stálá, vyrovnaná a přetrvávající. Láska duše je stálá, vyrovnaná a věčná jako slunce. lidé ji cítí nebo necítí, záleží na "mračnech" jejich emocí, ale láska sama je vždy přítomna.

Procvičujte si stálost a oddanost jako kvality vůle duše milovat ve vztahu k člověku, kterého jste si pro svou práci vybrali. Spojte se se svou duší a aktivujte skrytý bod vůle duše milovat. Spojte se s duší tohoto člověka a vyzařujte stálou, trvalou lásku. Nezáleží na tom, jakou podobu má nyní váš vnější vztah. lidí můžete milovat, zda jsou nablízku ať vzdáleni, i když milují někoho jiného nebo vám vaši lásku ani neopětuje. Vymyslíte si zase nějakou větu: "Miluji tě láskou duše bez ohledu na to, co děláš, nebo jak jednáš."

Milovat druhé stálou, vytrvalou láskou neznamená, že s nimi musíte žít nebo být navěky v přímém vztahu. Nemusíte si je ani neustále uvědomovat, ani jim dávat svou energii. Znamená to, že ať udělají cokoliv, nepřestanete je milovat jako duše. Jejich chování se vám nemusí líbit a nemusíte ho schvalovat. Umíte však oddělit jejich chování od nich samotných a milujete jako duše - trvalou a věčnou láskou.

Zažívejte trpělivost lásky duše tím, že budete trpěliví k sobě i k druhým.

Vůle vaší duše je vždy trpělivá. Je v harmonii z rytmem vesmíru. Představte si, že jste slunce svítící do vaší sluneční soustavy. Jak slunce neustále vysílat své hřejivé světlo, sledujete vývoj planet po miliony let. Necháváte život jít svým tempem a vyvíjet se podle svého vlastního načasování. Zatímco vaše duše posílá své světlo, aby aktivovala skrytý bod, prociťujte její trpělivost. Je jako slunce. Vaše duše vás nechává růst tempem, které vám vyhovuje a je pro vás to pravé. Nespěchá.

V následujících několika dnech či hodinách si všímejte jakoukoliv netrpělivost vůči sobě samým. Když v sobě zaznamenáte netrpělivost s sebou nebo s rychlostí svého růstu, buďte zas jen trpěliví. Pamatujte, že se nemusíte změnit hned a ve všem najednou. Pokud budete trpěliví a vytrvalí, dojdete k trvalým změnám. Růst je většinou postupný. Vyvíjejte se tempem, které vám vyhovuje a z něhož máte dobrý pocit. Pro vaši duši nehraje roli čas. Cesta nebo proces, jakým dosahujete osvícení, jsou stejně důležité jako cíl. Posunout se z nižších vibrací do vyšších je velká výzva. Vyžaduje to neustálou pozornost udržet si vyšší vibrace své duše a vytvořit si nové zvyky. Stáhněte do sebe trpělivost své duše a nechte věci přicházet v pravý čas. Mějte záměr více milovat a dělejte v tomto směru každý den drobné kroky. Odpusťte si, pokud budete někdy jednat bez lásky. Důležitou součástí lásky duše je totiž láska k sobě samým právě teď, a úcta ke všem pocitům.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Nechcete po něm netrpělivě, aby rostl nebo se v něčem změnil? Nesnažíte se a netisknete na to, aby se vše dělalo rychleji, než tomu je? Spojte se s duší a stimulujte skrytý bod vůle milovat. Buďte jako slunce, trpěliví a klidní. Zatímco vámi proudí trpělivost vaší duše, pusťte jakýkoliv pocit netrpělivosti. Spojte se s duší tohoto druhého a vyzařujte trpělivou lásku. V duchu si můžete říct například toto: "Je v pořádku, že rosteš svým vlastním tempem. Dávám ti svobodu a opouštím své představy, jak a kdy máš cokoliv dělat. "
Milujte a oceňujte se za všechny situace a okamžiky, kdy jste už jste byli vůči tomuto člověku trpěliví a srozumitelnou. Myslete na sebe jako na trpělivé, klidné a chápající osobnosti.

Vyjádřete prominutí vaší duše tím, že odpustíte sobě i druhým.

Vůle vaší duše milovat v sobě nese odpuštění. Odpouští, ať druzí udělali cokoliv. Odpuštění je pro duši lehké, protože ví, že někteří lidé ještě nejsou schopni milovat sebe nebo vás. Nikdy se nebrání, protože si uvědomuje, že lidé se k vám mohou chovat jen tak dobře, jak se dokáží chovat sami k sobě. Snažte se a najděte dobré motivy pro to, co lidé dělají. Obvykle vás nechtějí zraňovat. Jednají necitlivě a bez lásky, protože jim samým chybí sebevědomí a sebeuznání. Nemají ještě Probuzené své srdeční centra. Nečekejte od těch, kteří vás zranili, že to uvidí a omluví se vám. Odpouštějte lidem tak, jak se odpouští malým dětem, které zatím nevědí jednat lépe. Jednou budou mít Probuzené svou srdeční centra i tito lidé.

Odpuštění své duše prožívejte tak, že odpustíte především sobě. Až bude vaše duše posílat svou vůli milovat do skrytého bodu, odpusťte si věci, které jste v minulosti udělali a stále se kvůli ním cítíte nepříjemné. Nechte do sebe běžet jemnou, stálou a odpouštějící lásku vaší duše. Otevřete se lásce vaší duše, zatímco si plně odpouštíme.

Odpuštění vaší duše můžete nabídnout i ostatním lidem. Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Hněv se na něj kvůli něčemu? Mate pocit, že něco, co udělal, vás zranilo? Pokud jste připraveni tyto pocity pustit a prožít odpuštění vaší duše, spojte se s duší tohoto člověka. Při spojení se svou duší vyzařujte odpuštění. Řekněte si třeba: "Odpouštím ti všechno, co vnímám jako ublížení. Uvolňuji veškerou sebelítost a obviňování, které nás rozdělilo. Odpouštím si, že jsem někdy nebyl/a schopen/á nabídnout ti lásku."
Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste byli milující a dokázali tomuto člověku odpustit. Vybavte si, jaký mír jste pak cítili. Myslete na sebe jako na odpouštějící člověka, který se nebrání, když se potká s neschopností lidí projevit lásku.

Odpustit neznamená něco udělat nebo podniknout. Znamená to přistupovat k lidem s láskou, která neposuzuje a neodsuzuje. Odpuštění není o tom, že byste museli prohlížet nebo schvalovat jednání druhých, a neznamená ani, že byste se měli cítit nadřazeni. Odpuštění uvolňuje negativní energii, kterou v sobě máte, a osvobozuje vás, abyste mohli milovat jako duše. Pokaždé, když si vyberete lásku, vyhráli jste. Když odpouštíme, ozdravuje se i vaše tělo, máte ze sebe lepší pocit a máte více energie, kterou můžete věnovat sobě a svému životu.
Pokud chcete lidem odpustit a máte pocit, že to nejde, nenuťte se. Začněte tím, že odpustíte sobě, že nechcete někomu odpustit. Pak se spojte se svou duší, až bude posílat svoji vůli milovat do zastřeného bodu vašeho solárního plexu. Prociťujte proud lásky vaší duše tak dlouho, až budete připraveni odpustit druhému, ať to trvá, jak dlouho chce. Odpustit lidem neznamená fyzicky se s nimi spojit nebo podniknout nějaké vnější akce. Je to vnitřní přístup, který vám přinese mír. Vyberte si pocit vnitřního klidu a jasu, který následuje po uvolnění odporu, hněvu, strachu nebo viny, které lze cítíte.

Šiřte všude dobrou vůli. Buďte láskou v akci.

Vyjadřujte vůli své duše milovat tím, že budete šířit dobrou vůli. Spojujte se na úrovni duše s lidmi, které potkáváte. Prociťujte své spojení s duší a vnímejte duše druhých lidí. Buďte slunečním paprskům a přinášejte lásku všem, kterých potkáte. Vyzařujte lásku neznámým lidem, příležitostným známým i svým milovaným. Vyjadřujte ji slovy i činy, bez ohledu na to, jak druzí jednají nebo jak se k vám chovají. Usmívejte se, aniž byste potřebovali úsměv opětovat.
Vnímejte lásku své duše, abyste mohli milovat, ať se chovají jakkoli. Pokud mluví o vás nehezky nebo na vás nehezky myslí, procvičujte se v láskyplném myšlení na nich. Odpusťte jim jejich řízení a rozdávejte svou lásku velkoryse. Uvědomte si, že lidé jednající nelaskavý jsou často ve velkém napětí, přetížení, nebo mají nějaké problémy, s nimiž se nedokáží vyrovnat klidně. Pokud vám připadají lidé zlí nebo necitliví, nesoustřeďte se na tyto kvality. Raději se zaměřte na to, co je v nich světlé a dobré. lidem, s nimiž máte velké problémy, můžete dokonce poděkovat za to, že přišli do vašeho života, protože vám umožňují zažívat nově vůli své duše milovat a probouzet své srdeční centra. Mluvte pozitivně a povzbuzujte lidi svojí řečí i svými činy. Užívejte si šíření lásky, protože všechno, co dáte, se vám mnohonásobně vrací. Uznejte, jak jste milující a jak často již nyní nabízíte lidem lásku a dobrou vůli.

Vůle milovat.

HRA Duše


Spojte se se svou duší a propojte své energetické centra v srdci a hlavě. Sledujte, jak vaše duše posílá svou vůli milovat z vašeho hlavového centra do skrytého bodu solárního plexu. Procvičujte si to tak dlouho, až to pro vás bude snadné. Používejte některé z následujících kroků, které vám budou vyhovovat při vyjadřování vůle vaší duše milovat.

1.Přijměte stálou, vyrovnanou a trvalou lásku vaší duše k vám. Sledujte svůj vnitřní dialog a změňte jakékoli negativní myšlenky o sobě pozitivní.

2.Všimněte si, kdykoli použijete svou vůli k tomu, abyste se k něčemu přinutili. Přestaňte se do čehokoliv nutit a prociťujte jemnost lásky vaší duše, která vás nechává dělat, cokoliv chcete a milujete.

3.Přistihněte se, kdykoli budete vnucovat svou vůli druhým lidem a přát si, aby jednali tak či onak. Naplňte se vůlí své duše milovat a tyto své přání propusťte.

4.Obnovte svou lásku k někomu, na koho jste možná zapomněli. Udělejte to pomocí spojení se s jeho duší a prociťujte, jak jeho duši milujete. Vnímejte lásku, která přetrvává čas.

5.Během dne několikrát prociťujte trpělivost vaší duše. Buďte k sobě i k druhým laskaví a trpěliví. Odhalte a uvolněte jakoukoliv netrpělivost a spěch.

6.Odpusťte si něco, co jste dnes udělali a nemáte z toho dobrý pocit, nebo si myslíte, že jste to mohli udělat lépe. Vnímejte stálou a neochvějnou lásku vaší duše k vám.

7.Odpusťte dnes lidem cokoliv, co vám udělají, i kdybyste měli pocit, že si neváží toho, kdo jste. Spojte se se svou duší a s jejich duší a pošlete jejich duši lásku.

8.Šiřte lásku a dobrou vůli, kamkoliv jdete. Vyhledávejte situace a lidi, ke kterým byste mohli vyzařovat svou lásku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 onlooker onlooker | Web | 7. září 2016 v 12:14 | Reagovat

pujcka 150000 :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.