10.Jednota lásky

14. září 2010 v 18:05

Vaše duše stimuluje vaše srdeční centrum. Z vašeho srdečního centra proudí světlo nahoru, do vašeho hlavového centra. Vaše vědomí je rozšířené. Poznáváte jednotu lásky.

Přežili jste jas lásky, když jste se spojovali se svou duší a procvičovali magnetismus, rozšiřování, průhlednost, přijímání a bezpodmínečné jako kvality lásky duše. Nyní jste připraveni probudit srdeční centrum ve své hlavě, abyste tak zažili jednotu lásky. Láska vysílána z vašeho hlavového centra harmonizuje odlišné energie a přetváří dění tak, aby zapadalo do širších souvislostí a vztahů ke všemu životu. Spojuje dohromady jednotlivé části celku. Jednota lásky zkrášluje každou myšlenkou, slovem a činem obrazce světla mezi vámi a ostatními lidmi. Probuzení vašeho hlavového centra můžete zažívat denně jako stále silnější soucítění a rostoucí touhu sloužit a nějakým způsobem přidávat do světa světlo.

Duchovní učitelé nazývají energetické centrum v hlavě lotos s tisíci okvětními lístky, protože z něj opravdu vychází tisíc jakoby okvětních lístků - vírů energie. Tyto lístky jsou obrácené dolů, směrem k vašemu srdečnímu centru, a mají "stonek" rozšiřující se nahoru, do vyšších dimenzí. Energetické centrum v hlavě má vztah ke všem ostatním centrům pod ním. V průběhu vašeho vývoje pozvedá energii všech center vzhůru do hlavového centra, dokud nejsou všechny lupeny aktivní a Probuzené. Sám střed vašeho energetického centra v hlavě vypadá jako vaše srdeční centrum, s jeho dvanácti okvětními lístky obklopujícími nádherný drahokam. Tento střed je stimulován k větší aktivitě postupně se probouzející srdečním centrem. Když vyzařuje lásku, pracujete pro dobro všech a vnímáte jednotu veškerého života, vaše duše skrze vás nechává proudit stále více své lásky a vaše srdeční centrum se postupně probouzí.

Představte si proud světla, plynoucí z vašeho srdečního centra do centra hlavového.

Spojte se se svou duší a stimulujte své hlavové centrum. Zavolejte si svou duši k sobě a sledujte, jak se váš drahokam v srdečním centru propojuje s drahokamem vaší duše. Prociťujte "přepnutí" nebo změnu, která nastává, jakmile do sebe úplně zapadnou. Vaše duše nyní začíná zesilovat světlo posílány do drahokamu vašeho srdečního centra, aby stimulovala vaše hlavové centrum. Z drahokamu srdečního centra vychází světlo a tryská vzhůru do hlavového centra jako fontána.
Zkoumejte, jak tyto dvě centra spolupracují a vzájemně se ovlivňují. Světlo vašeho srdečního centra stimuluje a probouzí příslušné lupeny ve vašem hlavovém centru. Světlo vracející se z vašeho hlavového centra vnáší rovnováhu do vašeho srdečního centra, rozšiřuje jej a zkrášluje všechny jeho energie.
Světlo pohybující se mezi vaším srdečním centrem a hlavovým centrem je první spojnicí mezi vašimi srdečními centry.

Rozšiřte se do Jednoty. Spojte se s předivo života, kterého jste součástí.

Zatímco základní kvalitou lásky projevovaný ze srdečního centra je jas, Probuzené hlavové centrum vám umožňuje zažívat kvalitu rozšíření do Jednoty. Hlavové centrum je stimulovány srdečním centrem. Nadále se rozšiřuje vaše vědomí. Více si uvědomujete své spojení s Jednotou, Duchem, jsoucnu. Začnete si více uvědomovat také životní energii všude kolem sebe ve všech dimenzích, ve směru nahoru i dolů po spirále evoluce.
S probuzeným energetickým centrem v hlavě se rozšiřuje každý aspekt lásky, včetně schopnosti cítit jas lásky. Budete si více vědomi obsáhlejšího vesmíru, jehož jste součástí, a vaše láska tak bude zmoudřela a více všezahrnující. Stále více vás budou přitahovat věci, které jsou prospěšné. Hlubším uvědomováním a větší láskou se připojíte k vyššímu proudu, zharmonizuje se s energiemi okolí a budete většinou v pravý čas na správném místě. Stanete se zdrojem lásky, který posiluje a slouží větším skupinám lidí, které jste součástí. cokoliv uděláte, přidá světu lásku a přinese vám zpět to nejlepší, co vám svět může nabídnout.
Představte si kámen vhozený do rybníka. Kruhy na hladině se šíří do prostoru a dotýkají se všeho kolem. Energie, která ovlivnila určité místo, se pohybuje dále, do dalších oblastí. Podobně můžete i vy ovlivňovat a být ovlivňování energiemi kolem vás, než těmi na Zemi, tak těmi z jiných dimenzí. Jste součástí jednoty všeho života.

Prožívejte rozšíření do jednoty, které vychází z propojení vašeho srdečního a hlavového centra. Vzpomeňte si, jak jste rozšířili své vědomí soustředěním na Solární světlo, když jste cestovali do roviny duše. Začněte prociťováním svého spojení s rodinou. Nechte se přestoupit Solární světlem a rozšiřte své vědomí a prociťujte své spojení se všemi milovanými, přáteli a nakonec se všemi lidmi, které znáte. Dále stimulujte energetické centrum ve své hlavě a naplňte se solárním světlem. Vezměte do svého vědomí také lidi ze sousedství, z vašeho města a státu. Rozšiřujte své vědomí dále, až do něj pojmete všech lidí na celém světě. Neustále přitom stimulujte své hlavové centrum světlem ze svého srdečního centra. Vnímejte zvířecí říši a všechna zvířata. Prociťujte své spojení se všemi rostlinami. Rozšiřte své vědomí také na minerální říši.
Nyní zahrňte do svého vědomí také rovinu duše a všechny duše v ní. Podívejte se na moře světla a duše lidstva si představte jako body světla v tomto moři. Najděte duši Země jako úžasné, obrovské, zářivé světlo v moři světla, na které se díváte. Najděte zde i bytosti světla - Mistrů, anděly, bytosti lásky a osvícení. Pozorujte jejich nádherné duše, až se před vámi v rovině duší objeví. Možná si všimnete, že světlo jejich duší je tak velké a jasné, že ho odevšad snadno uvidíte, jak světelné majáky.
Svým vědomím jste teď obsáhli více z většího vesmíru. To je nitě života, které jste součástí. Zůstáváte individua, ale vaše vědomí se rozšířilo. Prociťte, jaké je rozsáhlé, když teď vnímáte spojení s tímto širším seskupením života. Kdykoliv spojíte své srdeční a hlavové energetická centra, rozšíříte se do jednoty. Kdykoliv vnímáte své spojení s předivo života, jehož jste součástí, probouzí se energetické centrum ve vaší hlavě.

Slaďte tón své duše s tónem duše milovaného člověka.

Jednota lásky šíří harmonii mezi všemi částmi celku. Uvádí rozdílné energie do souladu a umožňuje jim harmonicky běžet. Pomyslete na všechny duše v rovině duší. Každá z nich zní svým tónem a vytváří svou individuální melodii. Tón a vyladění každé duše je v harmonii s celkem a všechny dohromady tvoří překrásnou symfonii zvuků. Představte si, že dokážete vnímat tón své duše. Zní nádhernou melodií, která je v harmonii se všemi ostatními dušemi. Až se bude během vašeho vývoje rozjasňuje vaše hlavové centrum, budete stále větší harmonii se všemi a se vším životem.
Spojte se se svou duší a nechte sebou procházet kvalitu harmonie lásky duše. Naslouchejte svým vnitřním sluchem krásným tónem vznikajícím při slaďování drahokamu vašeho srdečního centra s drahokamem vaší duše. Nechte proudit tuto jemnou, vyrovnanou a harmonickou energii k všem svým podosobnostem. Tímto způsobem je harmonizuje s jednotou a propojujete jejich s okolním světem, jehož jsou i ony součástí. Začněte tónem své duše a svým vnitřním sluchem naslouchejte, jak jim vaše duše přispívá k symfonií zvuků tvořených společně všemi dušemi. Prociťujte svou harmonii se vším životem vesmíru.

Je důležité milovat větší skupiny a spojovat se s nimi a zároveň milovat a vážit si každého jednotlivého člena. Zatímco jste v rovině duší, zavolejte si k sobě duši člověka, se kterým jste se rozhodli pracovat. Vnímejte, jak si vaše duše společně hrají, a šíří tak mezi vámi ještě větší lásku a harmonii. Slaďte tón své duše s tónem duše toho druhého člověka. Naslouchejte svým vnitřním sluchem krásné melodii, kterou společně tvoříte, když přelité tóny svých duší. Představujte si, jak je váš vztah v harmonii s každým, koho znáte, s veškerým životem ve vesmíru. Pokud máte pocit, že nemůžete harmonizovat energii vašich duší, vnímejte, jak se obě vaše duše harmonizují s dušemi všeho života, a prociťujte harmonii, kterou mezi sebou máte na této úrovni.

Poté, co jste procítili harmonii mezi dvěma vašimi dušemi, nechte ji klesnout také dolů, do spojení vašich osobností. Propojte vaše duše a vnímejte, jak rozdíly mezi vámi tají a rozplývají se. Můžete si třeba říct:
"Vážím si tě pro to, jaký si jedinečný a mimořádný člověk. Nacházím harmonii existující mezi našimi dušemi a vnáší ji do spojení našich osobností."
Spojte se na úrovni duší a vneste harmonii do těch oblastí, v nichž zažíváte odlišnosti, rozkol nebo nesouhlas. Dále si můžete říct:
"Nacházím dary, které vznikají v našem vztahu díky tomu, že se v něčem lišíme. Více se soustředím na to, co máme společné, než na to, co nás odlišuje."
Na chvíli se zamyslete a uvědomte si, na čem již dnes pracujete, abyste si vytvořili mezi sebou více harmonie. Potvrďte si svou rostoucí schopnost vnášet harmonii do této i všech oblastí vašeho vztahu.

Spojte se se svou duší, abyste projasnili energii mezi vámi a ostatními lidmi.

Jednota lásky rozšiřuje a tvoří více krásy ve všech energiích, lidech a ve vší životní síle, které se dotkne. Představte si, že jako duše cestujete rovinou duší. Všude kam jdete, vnáší krásu. Spojujete, dáváte dohromady a přispíváte k jednotě skupiny. Můžete si představit, jak všechny duše vytvářejí mozaiku nebo mandalu světla - nádherný, spletitý obrazec věčně se měnícího světla. Kamkoli jdete a cokoliv děláte, všem přidáváte krásu a světlo do celkového obrazce.
Prolněte se ze svou duší. Zatímco vaše duše stimuluje vaše energetická centra srdce a hlavy, představte si, jak všechny obrazce světla ve vás krásné, včetně světla ve vašich buňkách, emocích a mysli.

Můžete pracovat tak, jak pracuje vaše duše, a tvořit stále krásnější obrazce světla a energie mezi vámi a ostatními lidmi. Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali. Představte si nad vámi oběma Solární světlo. Dívejte se, jak v každé chvíli naplňuje své vyšší poslání tím, že se stává krásnější a dokonalejším světlem. Představte si, že i vy se stáváte krásnější a dokonalejším světlem. Zatímco pozorujete Solární světlo nad vámi, vnímejte, jak láska mezi vámi a druhým člověkem krásní a stává se dokonalejší. Nemusíte přitom v duchu nic říkat. Jednoduše se spojte v rovině duší a pracujte s vašimi dušemi, abyste mezi sebou vytvořily více lásky, krásy a světla. Tak naplno část vašeho vyššího poslání: nacházíte světlo, přitahujete světlo a vyzařuje světlo k ostatním.

Pokud chcete zlepšit nějaký váš vztah a nevíte, jak na to, můžete si hrát na úrovni duše a zdokonalovat obrazce světa mezi sebou a druhým člověkem. Na této úrovni můžete pracovat kdykoliv, když chcete jednoduše zlepšit váš vztah. Tak vzniká prostor, ze kterého se mohou zrodit úžasné změny. Když projasňuje energii mezi sebou a druhým člověkem na úrovni duše, zlepšete se nejdříve ve své dovednosti tvořit láskyplnější harmonické spojení, které bude podporovat vás obou. Oblasti vašeho vztahu, které se vám zdály být dost dobré, mohou být najednou ještě lepší, než byste si představovali. Vaše duše je tvůrce a inteligentní. Oblasti, které jsou pro vás výzvou, se mohou díky spolupráci s ní samy vyřešit tak, jak byste to nikdy nedokázali naplánovat.
Nakonec zkrášlíte také obrazce světla mezi vámi a dušemi veškerého života kolem vás. Představte si, že kamkoliv jdete, vnáší krásu, řád a harmonii. Zesilují své spojení s Jednotou a vnímáte předivo života, jehož jste součástí.

Prociťujte soucit vaší duše a dívejte se na životy lidí jejich očima.

Když se rozšiřujete do Jednoty a prožíváte své spojení s předivo života, vaše schopnost soucítění roste. Když prožíváte a uznáváte svou jednotu s ostatními, můžete soucítit s jejich utrpením, i když je zřejmé, že si jej sami přivodili svými nemoudré činy. Jste schopni vstoupit do srdcí jiných lidí a pochopit jejich život jejich očima. Už nejste někdo venku, kdo soudí, kritizuje a cítí se od druhých oddělen. Skrz své soucítění máte silnou touhu pomáhat lidem způsobem, který rozšiřuje jejich vědomí a spojuje je s moudrostí jejich duše. Pomoci lidem můžete jen tehdy, když si umíte představit sami sebe v jejich kůži, podívat se na jejich život jejich očima. Protože lidé cítí vaši lásku, snáze vám otevřou své srdce a umožní vám pomoci jim v jejich životě i v jejich duchovním růstu.

Představte si, že cestujete do jednoty roviny duše a najdete tu duši člověka, kterou jste si vybrali. Spojte se s ní, a prociťujte vaši jednotu na této úrovni. Představte si, jak asi vidí tento člověk svůj vlastní život. Prociťujte, jak se vám otevírá srdce, když se díváte na jeho život z jeho pohledu, více než ze svého. co tento člověk potřebuje, jaké jsou jeho výzvy, cíle a pocity? Představte si, že dělá to nejlepší, co umí. To, co dělá, není směřováno proti vám. Obvykle to jsou reakce na jeho vlastní emoce, potřeby a minulé zkušenosti. Nemusíte jeho činy nebo životní situace schvalovat. Přesto mu však můžete nabídnout pochopení, soucítění a pokud je to vhodné, tak i pomoc.

Potvrďte si soucítění, které zažíváte, když jste s ostatními tím, že si řeknete například:
"Ty a já jsme jedno. Nejsem od tebe oddělen/á. Nabízím ti své pochopení a soucítění."

Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste byli laskaví, srozumitelnou a soucítící. Potvrďte si, jací laskaví, soucítící a srozumitelnou jste již dnes. Až vzroste vaše vnímání jednoty s lidmi, soucítění bude pro vás přirozenou a běžnou odpovědí. Budete se spojovat s dušemi ostatních lidí a ptát se, co pro ně můžete udělat, abyste jim pomohli na úrovni duše. Nebudete jejich chtít zachraňovat před následky jejich činů, ani jim znemožňovat jejich lekce, kterými procházejí. Budete pracovat na úrovni své duše, vyzařovat a nabízet lásku duše. Až budete probouzet energetické centrum hlavy a více si uvědomovat, přijdete také na to, co moudré a láskyplné udělat, abyste pomohli i druhým rozšiřovat jejich vědomí a spatřit nové cesty, jak jednat a existovat.

Začněte si více uvědomovat životy a zájmy druhých lidí a procvičujte si zapomínání sebe samých.
Když cítíte svoje spojení s předivo života, získáte širší perspektivu, v níž vy, váš život a vaše zájmy nejsou středem vesmíru. Když vstoupíte do Jednoty a díváte se na životy lidí jejich očima, uvědomíte si více realitu jiných lidí. Zaměření na sebe samých se mění v stav bez "já". Vzdáte se pocitu vlastní důležitosti, který vás odděluje od ostatních lidí, a cítíte se s nimi v jednotě. Když toto uděláte, můžete zažívat větší harmonii a mír ve svých interakcích s lidmi, protože si jejich akce už neberete osobně. Vnímáte jejich životy z vyšší perspektivy a na jejich činy se díváte s pochopením toho, kdo jsou, i lekcí, kterými procházejí.

Hrajte si dnes s projevováním kvality lásky duše, kterou je sebezapomenutí tak, že se budete soustředit spíše na druhých, než na sebe. Udělejte si z toho zábavu a všímejte si výsledků. Namísto přemýšlení, co by lidé mohli dát vám, se ptejte, co můžete dát vy jim.
Až budete s člověkem, kterého jste si pro svou práci vybrali, spojte se s jeho duší. Přestaňte přemýšlet o svých zájmech a jen svém životě a uvědomte si teď jeho realitu. Odhalte hned v zárodku jakoukoli svoji tendenci mluvit o sobě a přestaňte vyprávět o svých zájmech nebo o tom, co jste dosáhli. Místo toho se zajímejte o toho druhého. Informace o sobě nabízejte pouze tehdy, když tomu druhému člověku nějakým způsobem poslouží. Pogratulujte si a pochvalte se za to, že jste takto již s tímto člověkem jednali. Uvědomte si každou příležitost, kdy jste dali bokem své vlastní zájmy a procítili svou jednotu s ostatními, když jste jim pomáhali a sloužili.

Přispívejte k Jednotě nabízením lásky všemu životu.

Probouzení svého hlavového centra poznáte podle vaší probouzející se touhy něco změnit, přidat do světa světlo, něčím přispět a nějakým způsobem posloužit. Touha nějak přispět nepřichází proto, že by to bylo módní, nebo že to podpoří vaši duchovnost, ani z touhy po osobní slávě a uznání. Nevychází také ze sentimentálního pocitu, že chcete zlepšit podmínky lidí jen proto, že nechcete mít při pomyšlení na nich nepříjemné pocity. Pomáhání druhým nevzniká z lítosti. Vzniká jako výsledek kontaktu s duší.

Služba druhým a jejich posilování je radostným vyjádřením lásky duše, která z vás proudí do okolního světa. Chcete sloužit protože je to pro vás přirozené, přináší vám to radost a nabízí možnost vyjádřit lásku, která vás uvnitř zaplavuje. Vaše služba může a nemusí mít vnější projev. Někteří lidé slouží ostatním tím, že pracují v rovině duše a vysílají lásku. Jiní pracují, aby vytvořily podmínky, které zlepšují život lidí. Pokud nevíte, čím přispět, prolínejte se dále se svou duší a probouzejte své srdeční centra. Pracujte nejprve ve vnitřní rovině. Uznejte, jak moc už dnes prodáváte světlo a přispíváte druhým a světu. Až se prohloubí váš kontakt s duší, budete si přitahovat ještě více příležitostí něco změnit. Vaše energetické centrum v hlavě se probouzí pokaždé, když milujete velkoryseji láskou, sladit se s ostatními a vnáší do svých energií více krásy, řádu a světla. Víte, že jste součástí přediva života. Vaše láska je stále větší a odráží to, že si uvědomujete Jednotu a vaši účast s ní. Roste vaše soucítění a schopnost vážit si reality druhých. Dokážete vstoupit do srdcí lidí a stát se silou dobra a zdrojem lásky.

Jednota lásky.

HRA Duše

Vyberte si jeden z následujících způsobů, jak probouzet své energetické centrum v hlavě. Prožívejte energii stoupající z vašeho srdečního centra do hlavového centra, zatímco budete prožívat různé aspekty jednoty lásky.

1.Rozšiřte se do Jednoty nejméně jednou denně. Vnímejte předivo života, jehož jste součástí. Prociťujte své spojení ze životem nahoru i dolů na evoluční spirále.

2.Znejte tónem své duše a představujte si, jak se sladit s tóny všech ostatních duší.

3.Harmonizujte tón své duše s tónem duše jiného člověka. Představte si, jaký je váš vztah v harmonii s větším vesmírem, kterého jste součástí.

4.Vneste soulad, který jste vytvořili v rovině duše, do svého každodenního spojení s tímto člověkem. Spojte se s jeho duší a vyzařujte harmonii. Objevujte, jak toto spojení dokáže uvolnit oblasti, v nichž máte napětí, a jak vás sbližuje.

5.Spojte se v rovině duší a soustřeďte se na Solární světlo nad vámi oběma, které se stává stále krásnější a dokonalejším světlem. Představte si, že energie mezi vámi je čím dál krásnější. Zkoumejte, jak tato vaše práce mění vaše pocity, řízení a reakce na tohoto člověka.

6.Při spojení v rovině duší vnímejte život z úhlu pohledu někoho jiného. Projevujte něžnost, soucítění a pochopení vaší duše.

7.Soustřeďte se na život druhého člověka, spíše než na svůj vlastní, a přitom se spojujte s jeho duší. Udělejte si z toho hru a všimněte si, jak procvičování sebezapomínání mění vaše pocity ze sebe samých.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.