1. Příprava osobnosti

5. září 2010 v 17:45

Vaše vyšší já se setkává s jednotlivými částmi vaší osobnosti, připraví je na kontakt s duší a dá jim novou vizi. Začíná spolupráce.


Rozhodli jste se vydat se na báječnou cestu objevů a dozvědět se více o sobě a o své duši. Na takové dobrodružství je však důležité připravit svou osobnost, podobně jako když se připravujete na kteroukoli jinou cestu. Když se chcete vydat do cizí země, také chcete mít jistotu, že sebou máte správné oblečení a další nutné věci, které tam můžete potřebovat. Vyměníte si potřebné množství peněz a ujasníte si, jak máte reagovat, když nebudete rozumět cizímu jazyku. Vyčleníme si na cestování potřebnou dobu a předem si promyslíte, jak se vyrovnáte s novými situacemi, které mohou nastat.

Nyní se připravujete na dobrodružství, když se vydáte do rovin své duše. Tam se s ní můžete setkat a spojit. Svět světla se pro vás stane běžným světem. Naučíte se jazyk, který využívá obrazy a přenáší se telepaticky. Budete žít ve světě směřované lásky. Abyste se dostali do rovin své duše bude třeba vyčlenit si určitý čas a odpoutat se od všedních zvyklostí. Stejně jako u každé jiné cesty, i zde si uvědomíte až po návratu, čím vším jste prošli a jak vás to ovlivnilo. Absolvování cesty do roviny duše a setkání se s ní může pozitivně změnit váš život. Spojení s duší v každém případě rozšíří vaše vědomí, změní vaše myšlení, cítění, život i vztahy k druhým lidem. Než se spojíte se svou duší, bude třeba zabývat se svým strachem, pochybnostmi nebo obavami, které z toho spojení možná máte.

Abyste se případných obav a pochybností zbavili, můžete se setkat se svou osobností a rozvíjet různé její části. Vaše osobnost se skládá z mnoha částí například poslušná část nebo rebelant, vnitřní rodič nebo dítě, důvěřivý, či naopak strachu plná část, a mnohé další. Tyto dílčí já budu nazývat pod osobnostmi nebo částmi osobnosti.

Většinu svých podosobností - různých částí vaší osobnosti - jste si rozvinuli už během své mládí .. Představují dávné rozhodnutí, jak nejlépe jednat a kým být. Vycházejí z toho, kým jste v dětství byli, v jak prostředí jste vyrůstali a jaké jste tehdy měli cíle. Představy těchto podosobností o vás, i o tom, co chcete vytvořit, mohou být už léta zastaralé! Když si vytváříte nové cíle, potřebujete se zároveň podívat na své podosobnosti a pozvednout jejich, aby s vámi byly schopné komunikovat a mohli vám v dosažení nových cílů pomoci. Jinak budou působit jakoby proti vám, protože budou dále pracovat na dosažení vašich starých cílů, které nejsou pro vás dnes už důležité.

Kdokoliv chcete ve svém životě udělat nějakou změnu, objevíte nejprve jednu nebo více podosobností, s nimiž byste měli promluvit, seznámit je se svými novými plány a požádat je, aby vám při jejich naplnění pomohli. Kdykoliv v sobě ucítíte nějaký odpor vůči kontaktu se svou duší nebo vůči svým novým cílem, věnujte nějakou dobu objevování těch podosobností, jejichž obavy, pochybnosti a starosti musí být vyslechnuty a vyléčeny. Tím si je získáte ke spolupráci. Pomozte jim změnit se a tak vám přestanou bránit ve vašich přáních a napomůžou vám k tomu, abyste dosáhli, co chcete.

Abyste se mohli spojit s vašimi podosobnostmi a rozvíjet je, začněte nejprve s relaxací svého těla. Zhluboka se nadechněte, utište své emoce a zklidněte mysl. Představte si, že jste na překrásné louce. Právě jste se stali svým vyšším já - moudrým, vševědoucí, soucitný, klidným a soustředěným. Je to vaše já, které spolupracuje s vaší duší, aby vnesl její moudrost do všech částí vaší osobnosti. Můžete si jen tak hrát, že jste svým vyšším já. Představte si, že myslíte, cítíte a jednáte než výše já.

Nechte mír a harmonii této louky vstoupit do celé své bytosti. Vnímejte vůni květin ve vzduchu, pociťujte lehounký vánek a když budete připraveni pozvěte na louku tu část své osobnosti, která potřebuje pozornost, aby se mohla připravit na setkání s vaší duší. Může to být podosobnost, která se tomu střetnutí vyhýbá, protože je zaneprázdněná jinými úkoly. Myslete na ni nebo oslovte jinou podosobnost, která chce být právě teď vyslechnuta. Prohlédněte si ji z určité vzdálenosti a nechte ji, aby se k vám přiblížila. Zavřete oči a všímejte si, jak tato část vaší osobnosti vypadá. Je mužského nebo ženského pohlaví? Jak je stará? co má na sobě? Jak se pohybuje? Všimněte si na ní vše, co můžete.

Nechte ji, ať k vám přijde a promluví. Chtěla s vámi mluvit už dávno a teď je ráda, že jste se k tomu také otevřeli. Zeptejte se jí na její jméno. Zjistěte, co vám chce říct. Věnujte čas naslouchání. Odložte knihu, zavřete oči a zkoumejte na ní všechno možné. Prociťte bezpodmínečnou lásku, které pro ni jako výše já máte, a vřele ji obejměte.
Řekněte jí, že ji vezmete na vrchol hory, aby se mohla na váš život dívat z výšky. Vezměte ji za ruku a začněte spolu stoupat k vrcholu. Můžete jít pěšky, tancem nebo vzlétnout. Nad vámi svítí nádherné slunce. Jeho blahodárné paprsky sami začínají vaši podosobnost měnit. Všimněte si, jak cestou k vrcholu postupně vyzrává a zkrášluje se.

Tato podosobnost začala rýsovat od chvíle, kdy jste se vydali na cestu. Přijímá totiž světlo velkého slunce, které nad vámi po celou dobu záři. Když dorazíte na vrchol, rozhlédněte se spolu kolem sebe, do dálky na horizont i do údolí pod vámi. Umožněte této části sebe spatřit, že existuje mnohem více, než pouze to, co dosud viděla.

Požádejte všechny části své osobnosti, aby vám pomáhaly v uskutečňování vašich cílů.


Obraťte se jako výše já ke své podosobnosti a zjistěte, co dobré se snaží pro vás udělat. Všechny vaše podosobnosti se vám totiž snaží pomáhat, i když se zdá, že vám odporují. Někdy se však všechno jejich dobré úsilí bohužel zakládá na starých cílech a představách o tom, čím jste byli v minulosti. Poděkujte podosobnosti, kterou jste oslovili, za všechno dobré, co se pro vás snažila udělat. Chce být vyslechnuta a oceněna. Všimněte si, o co lépe se cítí a jak roste díky tomu, že jí věnujete svou pozornost a uznání.

Seznamte ji se svými současnými plány a cíli, jako jsou například spojení s duší, probouzení srdečních center a rozšíření schopnosti milovat. Zeptejte se jí, zda má nějaké obavy z těchto plánů a snů. Mluvte s ní a ujistěte ji, že bude mít ve vašem životě stále velký význam. Požádejte, aby vám pomáhala při provádění nových plánů a snů. Všimněte si, jak se tato část vaší osobnosti zjemňuje, jako zrající a mění se. Je jiná, protože začíná chápat, čím nyní chcete být.

Řekněte jí, že pokud bude chtít, pozvete světlo, které jí pomůže v jejím růstu. Toto světlo může představovat nějaká bytost - Mistr, anděl nebo duchovní průvodce. Tato bytost světla - Osvětlení - přesně ví, co udělat pro rozvoj vaší osobnosti. Pokud vaše podosobnosy souhlasí, přestoupí světlo celou vaši bytost a přitom se raduje, že tu může být. Pozdravte ho a poděkujte mu, že k vám přišlo. Požádejte ho pomocí svého vyššího já o pomoc. Světlo se zaměří na Oslovené část vaší osobnosti a posílá její zvláštní léčivou sílu. Nabídne její lásku, aby se zbavila strachu, který jí brání v uskutečňování nových cílů společně s vámi. Najednou cítíte změnu. Daná část vaší osobnosti se vyvíjí, celá krásní a dozrává. Nechte ji, aby se světlem strávila tolik času, kolik potřebuje. Nakonec Světlo vaši podosobnost vrací. Poděkujte této krásné světelné bytosti - andělu, Mistru nebo průvodci - za pomoc, kterou vám poskytla. Ona přijímá vaše poděkování a odchází.

Podívejte se, jak vaše podosobnost vypadá teď? Jak je stará? V čem se změnila? Mluvte s ní v duchovní rovině. Zeptejte se jí, zda bude s vámi spolupracovat a podporovat vaše současné cíle, vize a sny. Pokračujte v komunikaci s touto částí vaší osobnosti do té doby, než bude plně rozhodnuta pro spolupráci. To je velmi důležité. Požádejte ji také, aby byla vaší vytvářející součástí a navrhla tři cesty jak podpořit vaše nové cíle. I když se teď ještě nepotřebujete rozhodnout, jakou cestou se vydáte, s vědomím různých možností si budete nové plány a sny tvořit snadněji. Poděkujte vaší podosobnosti za spolupráci. Vy i ona nyní společně tvoříte váš život.

Představte si svou podosobnost stojící před vámi, jak se proměňuje ve světelný symbol. Nechte toto světlo vstoupit do vašeho srdce a spojit se s ním. Vy a vaše podosobnost jste teď jedna bytost. Prociťte v sobě nové světlo teď, když jste se spojili s touto zralejší částí své osobnosti, abyste se společně setkali s duší, probudili své srdeční centra a společně tak vytvářely vize, naděje, sny i realitu.

Příprava osobnosti. Hra duše

Připravte svou osobnost na setkání s duší tak, že se zkontaktujete se všemi jejími částmi a rozvinete ty, které se setkání brání. Kdykoli budete cítit, že ke spojování s duší nemáte chuť nebo neděláte to, co je pro vás dobré, pojmenujte si část osobnosti, která vás brzdí a rozvíjejte ji. Můžete se zaměřit například na ty podosobnosti, které se spojení s duší brání kvůli některým z následujících přesvědčení nebo pocitů.

1.Věří tomu, že ztratí moc či kontrolu a už ji více nebudete potřebovat.
2.Obávají se změny ve vašem životě, i když se jedná o změnu k lepšímu.
3.mají strach, že kontakt s duší vám poskytne moc, ale při tom se sami boje moc mít.
4.Předpokladají, že soužití s duší vyžaduje příliš mnoho úsilí a že by to nezvládli, takže proč by to vlastně měli zkoušet.
5.Obávají se toho, že vás lidé přestanou milovat, když se změníte a začnete růst, nebo že budete svým okolím odmítnutí, protože jste jiní.
6.Nejsou si jisté, zda je setkání s duší tím nejvyšším cílem a myslí si, že by možná měli počkat na nějaký jiný, lepší cíl.
7. května obavy z toho, že byste se mohli příliš vzdálit od reality a nezvládli byste žít každodenní život, kdybyste žili jako duše.
8.Cítí a rozumějí lásce, kterou může kontakt s duší přinést, ale nejsou si jisté, zda bude možné tolik lásky unést.
9.Jsou přesvědčeny, že všechno zvládnou sami a vaši duši nepotřebují.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 HELENA HELENA | 30. července 2012 v 9:43 | Reagovat

tento prispevek se mi velice libi je pro me prinosem je krasne zit v harmonii lasky - BOZI LASKY :-)  :-)  :-)  :-)

2 h h | 3. ledna 2013 v 21:07 | Reagovat

nádherný článok ,ďakujem . :-)  :-)  :-)

3 Vierka Vierka | 4. ledna 2013 v 4:51 | Reagovat

Nádherný článok, ktorý otvára srdiečku oči. Srdečne ďakujem <3 <3

4 Vierka Vierka | 4. ledna 2013 v 4:55 | Reagovat

Čítať túto knihu je určite potešením pre telo i dušu. Verím, že sa mi dostane do rúk, aby som sa i ja potešila. Ďakujem. :-)

5 Kety Kety | 27. února 2013 v 11:07 | Reagovat

Moc, moc děkují, s Láskou

6 Joan Joan | 11. září 2013 v 21:39 | Reagovat

Skvělá práce milá neznámá <3

7 barbara barbara | E-mail | 7. listopadu 2015 v 5:51 | Reagovat

:-) dakujem, krasne zhrnute :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.